Науково-дослідне відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування


18077176_1233444186768174_7161004744363563265_o

Відділення онкогематології Національного Інституту Раку володіє сучасними терапевтичними та діагностичними можливостями, що дає можливість демонструвати європейський рівень при лікуванні хворих.

У відділенні проводиться лікування всіх видів хронічних лімфопроліферативних захворювань. Зі всіх областей України тут проходять лікування пацієнти з лімфомою Ходжкіна, різними видами неходжкінських лімфом (індолентних, агресивними, високоагресивних), множинною мієломою. В умовах звичайного стаціонару пацієнти мають можливість отримувати повноцінну кваліфіковану допомогу, сучасне лікування, засноване на світових стандартах (европейських – ESMO, американських – NCCN), які довели свою ефективність у провідних клініках світу.

Колектив відділення – це активні, ініціативні, грамотні онкогематологи. Всі фахівці регулярно беруть участь у міжнародних симпозіумах і конгресах, проходять стажування в провідних клініках світу. Відділ активно співпрацює з провідними гематологічними клініками Європи. Крім того, відділення відкрите для співпраці з усіма онкогематологічними відділеннями України.

З 2016 року у відділенні онкогематології проводять аутологічну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин. За 2017 рік було проведено 11 успішних процедур.

Щорічно під егідою відділу та НІР проводяться конференції за участю відомих європейських фахівців, експертів у галузі діагностики та лікування лімфом. Всі співробітники відділення працюють над розробкою національних стандартів лікування онкологічних захворювань в Україні. Завдяки роботі відділу ефективність терапії пацієнтів у відділенні досягла європейських показників. Результати розробок відділення визнаються у світі, публікуються у міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних форумах.

Контакти відділення:

Київ, вул. Ломоносова 33/43 Національний інституту раку, Клініка №2, відділення онкогематології.

Телефон: +38(044) 257 2156

Факс: +38(044) 257 1090

Електронна адреса: [email protected]

Графік прийому пацієнтів у поліклінічному відділенні Інституту Раку

Історична довідкаСпівробітникиЛікувальна діяльністьСтажуванняКонференціїПатентиСпівпраця

Сучасне відділення онкогематології впродовж свого формування декілька разів змінювало напрямок своєї наукової діяльності, погляди на тактику лікування хворих і навіть саму назву відділення.

Початком історії відділення можна вважати червень 1947 року, коли у діагностичному відділенні інституту розпочала свою роботу лікар-ординатор Янковська Тетяна Сергіївна*. На той час заклад носив назву Київський науково-дослідний рентгено-радiологічний та онкологічний інститут (КНДРРОI).

*Янковська Тетяна Сергіївна, к.мед.н., старший науковий співробітник, керівник відділу хіміотерапії раку та лейкозів у 1960-1970-х роках. Основні наукові напрямки: лікування лімфоми Ходжкіна, вивчення функціонального стану органів під час хіміотерапії.

У листопаді 1961 року в КНДРРОI створено відділення хiмiотерапiї раку та лейкозів на 40 ліжок, яке очолила Янковська Т.С. В той же час у відділенні розпочала свою кар’єру лікаря Усатенко Валентина Дмитрівна*, яка 30 років віддала праці у відділенні, а з 1991 року консультувала хворих у поліклініці інституту. Вперше в Україні у відділенні розпочали проведення досліджень хiмiотерапевтичних препаратів, вивчення функціонального стану печінки на фоні хiмiотерапiї, а також аналіз і порівняння ефективності різноманітних програм лікування лiмфогранулематозу.

*Усатенко Валентина Дмитрівна, к.мед.н., старший науковий співробітник відділу хіміотерапії раку та лейкозів у 1970-1980-х роках. Основні наукові напрямки: вперше на території України проведено вивчення ролі хіміотерапевтичних препаратів у лікуванні лімфоми Ходжкіна, профілактика та лікування післяпроменевих ускладнень, аналіз та порівняння терапевтичних підходів при системних пухлинних захворюваннях.

У 1971 році, у зв’язку з реогранiзацією структури інституту, відділення хiмiотерапiї раку та лейкозів закінчує своє існування, але у складі відділення пухлин грудної порожнини створюється група лiмфогранулематозу та хіміотерапії, яку очолює кандидат медичних наук Янковська Т.С, а кандидат медичних наук Усатенко В.Д. займає посаду молодшого наукового співробітника. З 1975 року група лiмфогранулематозу та хiмiотерапiї раку входить до складу відділення променевої терапії і отримує назву “Група лiмфогранулематозу та консервативної терапії”. З 1977 по 1999 рік цю групу, а потім і сформоване на базі даної групи відділення системних пухлинних захворювань (СПЗ) очолює доктор медичних наук, професор Леонід Петрович Кiндзельський.

З 1971 року Л.П.Кіндзельський* працює на посаді старшого наукового співробітника в Київському науково-дослідному рентгенологічному та онкологічному інституті. З 1973 по 1986 рік Кіндзельський Л.П. очолює лабораторію променевої патології та експериментальної терапії КНДРРОІ. З 1978 по 1986 рік Л.П. Кіндзельський заступив на посаду заступника директора по науковій роботі. Професор Л.П.Кіндзельський – відомий онколог-радіолог, досвідчений клініцист і теоретик, автор понад 350 наукових праць й цілої низки винаходів. Під його керівництвом виконано 30 кандидатських та 3 докторські дисертації. Серед наукового доробку вченого найважливіше місце займають нові методи ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Кіндзельський Л.П. перший в Радянському Союзі застосував радіонуклідні методи, зробив вагомий внесок в діагностику та лікування гострої променевої хвороби.

За часів роботи професора Кіндзельського розпочався новий етап терапії хворих на злоякіснi лiмфоми, розвиток діагностики та лікування неходжкiнських лiмфом. У 1987 році ліжковий фонд відділення нараховував 60 ліжок.

Кіндзельський Леонід Петрович, д.мед.н., проф., керівник лабораторії променевої патології та експериментальної терапії у 1970-х роках, заступник директора з наукової роботи у 1980-х роках. Головний радіолог України, учасник обстеження та лікування потерпілих від аварії на ЧАЕС. У 1996 році Міжнародним біографічним інститутом йому було присвоєно звання “Людина ХХ сторіччя”. Основні наукові інтереси: вивчення радіонуклідних методів обстеження, оцінка впливу аварії на ЧАЕС на розвиток пухлинних захворювань, відновлення гомеостазу у хворих після хіміопроменевого лікування.

У липні 1999 року на посаду керівника науково-дослідного відділення системних пухлинних захворювань обрана доктор медичних наук Сiвкович Світлана Олексіївна. На посаді завідуючої відділенням СПЗ з початку 80-х років плідно працювала і допомогала багатьом молодим лікарям опанувати складну професію онколога лікар вищої категорії Томіліна Ніна Олексіївна.

З 2008 року посаду завідуючої відділенням обіймає Каднікова Тетяна Вікторівна, лікар вищої категорії зі стажем роботи онкогематологом 20 років.

З 1986-2018 роки у відділені працювала Ганна Олександрівна Губарєва. Почала свою роботу на посаді лікаря-онколога.

У 2008 році у житті відділення і інституту в цілому відбулися суттєві зміни. На базі Інституту онкології створено Національний інститут раку. В процесі реформування його структурних підрозділів відділення системних пухлинних захворювань і хіміотерапії об’єднано у Науково-дослідний відділ консервативних методів лікування, яке очолила д.м.н., професор, Крячок Ірина Анатоліївна*.

З 2008 року науковий відділ очолює доктор медичних наук, професор Крячок Ірина Анатоліївна*.

*Крячок Ірина Анатоліївна – доктор медичних наук, професор. Тривалий час працювала заступником директора Національного інституту раку з наукової та організаційно-методичної роботи, завідувач відділу консервативних методів лікування. Є автором понад 300 наукових робіт (з них 50 – у провідних закордонних виданнях). Автор 3 монографій та 12 патентів на винахід. І.А Крячок на сьогодні є членом Європейської гематологічної асоціації та Європейської групи з питань трансплантації кісткового мозку, Європейської спілки з медичної онкології (ESMO), Американської асоціації гематологів, представником України ESMO.

 1. Впровадження та вдосконалення високотехнологічних та інноваційних методів діагностики та лікування злоякісних захворювань крові:
  діагностика та лікування лімфоми Ходжкіна
  діагностика та лікування неходжкінських лімфом
  діагностика та лікування множинної мієломи
  діагностика та лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії.
 2. Використання унікальних для України методик діагностики лімфом (молекулярно-генетичні, цитогенетичні дослідження, телемедицина для діагностики складних клінічних випадків).
 3. Розвиток нових підходів до лікування гемобластозів під контролем молекулярно-біологічного моніторингу їх ефективності, подолання резистентності до протипухлинної терапії.
 4. Розробка нових інноваційних методів протирецидивної терапії хворих на гемобластози.
 5. Удосконалення та впровадження в практику методів високодозової хіміотерапії з аутологічною та аллогенною трансплантацією стовбурових клітин у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями.
 6. Вдосконалення високотехнологічних методів супровідної терапії під час та після проведення складних медичних втручань, розробка алгоритмів профілактики, діагностики та лікування інфекційних ускладнень у пацієнтів з гемобластозами шляхом застосування протоколів з використанням сучасних протимікробних, протигрибкових та противірусних та імуномоделюючих препаратів.
 7. Проведення паліативної терапії у випадку неможливості проведення радикального лікування.
 8. Розробка та вдосконалення високотехнологічних методів відновного лікування та реабілітації хворих.
 9. Диспансерне спостереження після завершення лікування лімфом з метою ранньої діагностики рецидиву і своєчасної корекції проявів токсичності лікування.
 10. Надання психологічної допомоги пацієнтам відділення (консультації психолога).
 11. Використання методик, що дозволяють зберегти репродуктивну функцію пацієнтів під час проведення хіміопроменевого лікування.
 12. Лікування хворих похилого віку з лімфопроліферативними захворюваннями.
 13. Створення кріобанку біологічних зразків пацієнтів з гемобластозами та бази даних хворих для подальших досліджень.
 14. Пошук нових прогностично значимих молекулярно-діагностичних маркерів для виявлення первинно-рефрактерних форм та стратифікація лікування першої лінії для запобігання розвитку рецидива.
 15. Створення вітчизняних кооперативних груп для проведення багатоцентрових досліджень.
 16. Розробка і удосконалення національних стандартів діагностики та лікування пацієнтів онкогематологічного профілю, контроль за їх впровадженням в практичну охорону здоров’я.
 17. Участь у міжнародних кооперативних дослідницьких програмах.
 18. Проведення міжнародних та національних науково-практичних конференцій з питань діагностики та лікування пацієнтів онкогематологічного профілю, мультидисциплінарних круглих столів.
 19. Впровадження широкої мережі дистанційних консультацій з використанням засобів електронного зв’язку та використанням мережі інтернет та інших комунікацій, і комп’ютерної технології з метою поліпшення надання висококваліфікованої допомоги в різних регіонах (телемедицина).
Лікарі та наукові співробітники відділу пройшли стажування з питань діагностики та лікування хворих на онкологічну та онкогематологічну патологію в провідних клініках світу, а саме:

 • Лікарня Червоного Хреста, м. Хіросіма, Японія
 • Каролинський шпиталь, Стокгольм, Швеція
 • Клініка університету міста Лідс, Велика Британія, відділення гематології
 • Клініка університету міста Лінчопінг, Швеція
 • Університетська клініка міста Феррара, Італія
 • Клініка федерального університету штату Парана, відділення трансплантації кісткового мозку, Курітиба, Бразилія.
 • Університетська клініка м. Пльзен, Чехія
 • Російський онкологічний науковий центр ім. Блохіна, відділення трансплантації кісткового мозку, Москва, Росія.
 • Інститут дитячої гематології, відділення онкогематології, Москва, Росія.
 • Університетька клініка, Кельн, Німеччина
 • Університетька клініка, Вюрцбург, Німеччина
 • Відділення трансплантації, Мадрид, Іспанія
7-9 листопада 2018 р. Інститут Раку разом із Асоціацією онкогематологів України провели Х Ювілейну Міжнародну Конференцію “Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань”.

Видатна подія зібрала понад 150 провідних спеціалістів та молодих лікарів гематологів, онкологів, радіологів та лікарів-діагностів. 13 іноземних та понад 24 українських спікери створили надзвичайно цікаву програму. Були висвітлені питання діагностики та лікування усіх типів лімфом, включаючи рідкісні варіанти, обговорені нові стандарти та надсучасні методики терапії лімфом. Лікарями представлені унікальні клінічні випадки, які отримали коментарі та рекомендації від ключових європейських та вітчизняних спеціалістів. Доповіді супроводжувалися палкими дискусіями, отримано десятки позитивних відгуків.

 1. Спосіб визначення первинної рефрактерності у хворих на неходжкінська великолітинні В-клітинні лімфоми групи низького ризику. Патент на корисну модель №51404, зареєстрован 12.07.2010, МПК (2009), А61В 10/00 / Крячок І.А., Алексик О.М., Мартинчик А.В., Губарева Г.О., КовалевськаЛ.М, Шлапацька Л.М., Бердова Г.Г., Сидоренко С.П.
 2. Спосіб визначення молекулярно-генетичного маркеру прогнозування перебігу захворювання у хворих на лімфому Ходжкіна. Патент на корисну модель заявка № u2010230 від 19.08.2010 / Храновська Н.М, Крячок І.А., Свергун Н.М., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Позур В.К., Сітько В.В., Скачкова О.В.
 3. Спосіб визначення прогнозу перебігу захворювання у хворих на лімфому Ходжкіна пізніх стадій. Пат.70508, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Храновська Н.М, Свергун Н.М.
 4. Спосіб лікування хворих на лімфому Ходжкіна високої групи ризику. Пат. 82393, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Мартинчик А.В.
 5. Прогностичне значення відповіді на терапію залежно від морфологічного варіанту В-клітинної неходжкінської злоякісної лімфоми / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Мартинчик А.В. Заявл. №07549 від 14.06.2013, НІР
 6. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна групи високого ступеня ризику. Пат.94106 від 27.10.14, НІР / Крячок І.А., Новосад О.І., Грабовий О.М., Антонюк С.А.
 7. Спосіб лікування хворих на рефрактерні та рецидивні форми неходжкінських лімфом та лімфоми Ходжкіна. Заявл. 21.08.14, Заявка u21408198, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І.
 8. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна групи високого ступеня ризику. Заявл. 02.09.2014 Заявка u21409622, НІР / Крячок І.А, Новосад О.І, Грабовий О.М, Антонюк С.А.

– European Leukemia Net

– International Extranodal Lymphoma Study Group (Міжнародна група по вивченню екстранодальних лімфом)

– FIL Onlus Fondazione Italiana Linfomi (Італійський фонд лімфоми)

– Lympoma Coalition (World network of lymphoma groups)

– Myeloma Euronet