Науково-дослідне відділення пухлин органів грудної порожнини

Історія створення відділення

Відділення було створене у 1971 році після об’єднання клінік Київського рентген-радіологічного інституту та Київського науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної онкології.

Постійним керівником відділення з 1971 р. є д.м.н., був, професор, член-кор. НАН та НАМН України В.Л.Ганул.

 

Провідні фахівці відділення

На даний час провідними фахівцями відділення є: д.м.н., професор, член-кор. НАН та АМН України В.Л.Ганул; д.м.н., професор С.І.Кіркілевський; к.м.н. А.В.Ганул; к.м.н. С.М.Крахмальов; к.м.н. П.С.Крахмальов; к.м.н. Ю.М.Кондрацький; к.м.н. А.І.Шевченко; к.м.н. Бороров Л.В.

У різні роки у відділенні працювали кваліфіковані спеціалісти: к.м.н. Л.В.Окулов; к.м.н. М.В.Дорфман, к.м.н. Безверхий В.Д., завідувачами відділення були Ткачук  В.О. та  Сакун Ф.Т.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

З моменту свого створення відділення стало провідним науковим центром України по лікуванню хворих на рак легень, пухлин середостіння та плеври. У такій галузі, як лікування пацієнтів на рак стравоходу та рак шлунка з переходом на стравохід відділення набуло положення ключового наукового центру не тільки в України, а й в країнах колишнього Радянського союзу.

Основними напрямками науково-практичної діяльності відділення пухлин органів грудної порожнини є діагностика та рання діагностика, розробка методик комбінованого лікування та променевої терапії, удосконалення хірургічного лікування, вивчення стану імунітету хворих та розробка методів імунотерапії, вивчення нейро-гормонального статусу хворих, реабілітація та організація лікувальної допомоги, лікування літніх хворих.

Зусиллями спеціалістів відділення одержані значні успіхи в розширенні можливостей хірургічного лікування через розробки нових видів операцій, збільшення резектабельності та підвищенні безпеки оперативних втручань. Досягнуто збільшення тривалості життя хворих та поліпшенні її якості.

За всі роки у відділенні проведено радикальне лікування більше 5 тисяч хворих на рак легень та на пухлини плеври, більше півтори тисячі хворих на рак стравоходу та майже 3 тисяч хворих на рак шлунка з переходом на стравохід. Власний досвід лікування злоякісних пухлин  тимусу є унікальним у світі (більше 800 хворих). Післяопераційна летальність складає в межах 1%.

Відділення проводить велику роботу по наданню наукової та консультативної допомоги, а також по підготовці спеціалістів для онкоторакальної служби України.

 

Основні розробки

Серед величезної кількості наукових та практичних розробок відділення можна виділити такі найбільш вагомі:

— Методика формування роздільного пошарового стравохідного анастомозу.

— Комбінована операція з приводу раку стравоходу із резекцією грудної аорти.

— Білатеральний трансторакальний доступ у хворих на місцево-поширений рак стравоходу.

— Внутрішньоартеріальна хіміотерапія у хворих на рак стравоходу.

— Використання дротяних стентів, що саморозширюються, для лікування хворих на нерезектабельний та ускладнений рак стравоходу.

— Шунтуючі операції в хворих на нерезектабельний рак шлунка з поширенням на стравохід.

— Субтотальна езофагектомія в лікуванні пацієнтів на рак верхньої частки стравоходу.

— Комплексне лікування хворих на злоякісну тимому, в тому числі, з використанням внутрішньоартеріальної хіміотерапії.

— Методика лікування хворих на злоякісну мезотеліому плеври із застосуванням гіпертермічної перфузії плевральної порожнини розчинами цитостатичних препаратів.

— Сучасні схеми неоад’ювантної терапії хворих на місцево-поширений рак легені.

— Внутрішньоартеріальна хіміотерапія хворих на злоякісну мезотеліому плеври.

— Дендритноклітинна вакцина у лікуванні пацієнтів на рак легені.

— Конструювання каркасу грудної клітки у хворих на злоякісні пухлини грудної стінки.

 

СпівробітникиЛікувальна діяльністьКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди