Науково-дослідне відділення дитячої онкології

Климнюк Г.І. – керівник науково-дослідного відділення дитячої онкології Інституту Раку, головний спеціаліст МОЗ України за спеціальності «Дитяча онкологія»

Відділення дитячої онкології засноване у 1969 році та є провідним закладом у галузі лікування дітей з солідними злоякісними новоутвореннями на території  України.

З 1996 року керівником науково-дослідного відділення призначено Климнюк Г.І., а завідуючим відділення з 2001р. – Павлик С.В.

Переважна більшість дітей, із вперше виявленими злоякісними солідними новоутвореннями, проходить лікування саме у нашому відділенні. А це від 250 до 300 дітей з усіх регіонів України щорічно. На лікуванні знаходяться діти віком від 0 до 18 років,  із всіма видами солідних злоякісних новоутворень: нейробластома, пухлини м’яких тканин (в т.ч рабдоміосаркоми, нерабдоїдні пухлини), нефробластома, герміногенні пухлини, остеогенна саркома, саркома Юинга, ПНЕТ, гепатобластома, пухлини ЦНС (в т.ч медулобластома та інші).

Щорічно виконується понад 200 складних оперативних втручань, серед яких резекції печінки, панкреатодуоденальні резекції, резекції нирок, резекції кісток з ендопротезуванням, пластикою автологічними чи аллогенними трансплантатами, операції із використанням мікрохірургічної техніки, проводяться відеоасистовані оперативні втручання.

Спеціалісти відділення співпрацюють із фахівцями суміжних спеціальностей та проводять спільні оперативні втручання з нейрохірургами, торакальними, щелепно-лицевими хірургами. Налагоджена співпраця з кардіохірургами та проводяться складні оперативні втручання із застосуванням апарату штучного кровообігу. У відділенні можуть бути виконані всі необхідні оперативні втручання з приводу злоякісних солідних новоутворень у дітей любої категорії складності.

У відділенні працюють та забезпечують лікувальний процес 3 наукових співробітника, 5 лікарів-онкологів, 2 анестезіологи, 24 медсестри, 2 медичних психологи, 2 реабілітологи, вихователь.

Кабінет консультативного прийому оснащений сучасним медичним обладнанням, що дозволяє проводити усі необхідні діагностичні та лікувальні заходи. У кабінеті консультативного прийому реєструється близько 3500 звернень за рік.

В розпорядженні діагностичної служби відділення знаходиться вся сучасна діагностична база НІР в тому числі: два комп’ютерних томографи, два магнітно-резонансних томографів (один з них потужністю 1,5 Т), ультразвукові апарати експерт класу, дитячі цисто-, гастро- та бронхоскопи тощо. В процесі діагностики використовуються сучасні методики: визначення онкогенів, інфекційних агентів методом ПЛР в реальному часі, FISH-гібридизація, проточна цитометрія, імуно-ферментний аналіз. Застосування новітніх технологій в діагностиці злоякісних новоутворень у дітей дає можливість більш точно встановити вид новоутворення, призначити оптимальне лікування та отримати найкращий результат.

Операційний блок обладнано, згідно сучасних вимог до приміщень такого призначення, що дає можливість проводити операції високої складності безпечно для пацієнтів.

В склад відділення входить кабінет консультативного прийому, відділення догоспітального обстеження та реабілітації, стаціонарне відділення на 45 ліжок.

Лікування дітей у відділенні дитячої онкології здійснюється за лікувальними програмами, рекомендованими МОЗ України, що розроблені на основі сучасних європейських клінічних протоколів.

За останні роки, завдяки впровадженню сучасних підходів до лікування виживаність дітей значно покращилась. Отримані результати наближуються до таких, що досягли провідні клініки Європейських країн.

Зростає роль відділення, як методичного центру. Завдяки поширенню досвіду роботи та знань щодо особливостей хірургічного лікування дітей, хворих на злоякісні новоутворення та впровадженню сучасного протокольного лікування у регіональних відділеннях, все більше хворих проходять хіміотерапевтичне лікування за місцем проживання у відповідності до наявного оснащення. Більшість хворих на солідні новоутворення дітей України консультується фахівцями відділення.

Результати роботи відділення доповідаються на провідних Українських та міжнародних медичних форумах, симпозіумах (SIOP, EBMT, ESMO).

 

СпівробітникиЛікувальна діяльністьБлагодійна допомогаПорядок госпіталізаціїХарчування дітей з онкологічними захворюваннямиКонференціїІнновації

– видалення пухлин шкіри м’яких тканин з вільною пластикою шкірою

– ампутація кінцівок

– резекція кісток

– екстирпація матки з додатками

– видалення пухлини середостіння

– видалення доброякісних та злоякісних утворень черевної порожнини, за очеревинного простору, малого тазу

– спленектомія

– крайова резекція печінки

– радикальна нефректомія

– резекція нирки

– пульмонектомія, лобектомія, сегментарна та атипова резекція легень

– комбіноване та комплексне лікування злоякісних солідних новоутворень

– хіміотерапевтичне лікування злоякісних солідних пухлин

– підтримка гемопоезу аутологічними стовбуровими клітинами периферійної крові після інтенсивної хіміотерапії

– дистанційна променева терапія злоякісних новоутворень різних локалізацій, в т.ч. метастазів

– черезлопаточно-грудні ампутації верхніх кінцівок

– черезздухвинно-черевні ампутації нижніх кінцівок

– екзартикуляції в тазо-бедренному-суглобі

– резекція кісток тазу

– ендопротезування суглобів

– комбіновані хірургічні втручання

– пластичні операції на грудній стінці

– цистпростатектомія з застосуванням різних методик деривації сечі

– резекція печінки, гемігепатектомія

-видалення пухлин кісток із заміщенням дефекту аутотрансплантантом, аллотрассплантонтом, застосування ендопротезування суглобів

– видалення пухлин із застосуванням різних видів протезування магістральних судин

– високодозова хіміотерапія з трансплантацією аутологічних стовбурових клітин периферийної крові

– комбіноване лікування злоякісних новоутворень у дітей.

Значну допомогу в забезпеченні якісної та ефективної роботи відділення надають благодійні фонди та волонтерські організації. На залучені кошти закуповується обладнання, медикаменти, розхідні матеріали, проводиться організація побуту та відпочинку для пацієнтів відділення та їх родин, надання персональної матеріальної допомоги.

За підримки фонду “Інтер-Дітям” у квітні 2019 року у відділенні відкрили ще одну палату для трансплантації кісткового мозку.

Госпіталізація пацієнтів у спеціалізовані відділення клініки Національного інституту раку (далі –Інституту) здійснюється для проведення високоспеціалізованого лікування онкологічних захворювань з урахуванням тематик науково-дослідних робіт відповідних науково-дослідних відділів, а також для встановлення діагнозу онкологічного захворювання, проведення диференційної діагностики між пухлинними та не пухлинними захворюваннями, якщо це неможливо здійснити в амбулаторних умовах.

Показаннями для госпіталізації пацієнта є:

 1. Неможливість встановлення остаточного діагнозу злоякісної пухлини в амбулаторних умовах.
 2. Необхідність проведення високоспеціалізованого лікування з приводу злоякісного новоутворення в умовах спеціалізованих відділень Інституту клініки – з урахуванням тематик науково-дослідних робіт Інституту.
 3. Доброякісні новоутворення різних локалізацій.

При госпіталізації необхідно:

 1. Огляд дитячого онколога (каб. 301 поліклінічного відділення)
 2. Загальний аналіз крові (клінічна лабораторія, 2 поверх консультативної поліклініки)
 3. Загальний аналіз сечі (клінічна лабораторія, 2 поверх консультативної поліклініки)
 4. Біохімічний аналіз крові, коагулограма (каб. 301)
 5. Кардіограма / Ехокардіографія (каб. 601, 623)
 6. Мати довідки: 
 • Від стоматолога про санацію зубів
 • Про вакцинації
 • Про епідоточення (дійсна 5 днів)
 • Про перенесені інфекційні захворювання
 •  

Госпіталізація для проведення оперативного втручання здійснюється при наявності:

 • Огляду анестезіолога
 • Необхідної кількості донорської крові

Госпіталізація не проводиться при діагностуванні у пацієнта:

  • гострі інфекційні захворювання;
  • гострого порушення кровообігу (мозкового, коронарного, тощо);
  • гострого психічного розладу та хронічні стани в стадії загострення;
  • гостра хірургічна патологія неонкологічного ґенезу;
  • хронічні захворювання в стадії декомпенсації;
  • термінальний стан хворого;
  • загострення хронічних інфекційних захворювань, що не дозволяють проводити спецлікування;
  • загострення хронічних захворювань, ступень якого є протипоказом до проведення спеціального лікування;
  • недотримання (або невиконання пацієнтом призначеного алгоритму обстеження на амбулаторному етапі, згідно з локальними протоколами, що впроваджені в Інституті).

У 2019 році Національний інститут раку разом із Nutricia Advanced Medical Nutrition розробили практичні поради з харчування для дітей з онкологічними захворюваннями. 2000 надрукованих примірників розповсюджено по регіонах України.

5-6 вересня 2019 р. у Національному Інституті Раку вібулась науково-практична конференція “Лікування солідних злоякісних новоутворень групи високого ризику у дітей”.

? Основні програмні питання, які були розкриті спікерами конференції:

1. Організація методичної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями.
2. Роль громадських інституцій у вирішенні проблем дитячої онкології.
3. Основні питання діагностики та лікування злоякісних пухлин дитячого віку.
4. Лікування прогностично несприятливих солідних пухлин (нейробластоми, сарком м’яких тканин) з використанням нових програм інтенсивної поліхіміотерапії.
5. Хірургічне лікування при пухлинах дитячого віку.
6. Високодозова хіміотерапія з підтримкою аутологічними стовбуровими клітинами кісткового мозку.
7. Основні принципи терапії супроводу в дитячій онкології.

З 2002 року у відділенні впроваджені трансплантаційні методики (stemcell support, bone marrow transplantation), що супроводжують хіміотерапевтичне лікування. З 2008 року активно функціонує блок інтенсивної хіміотерапії на два ліжка для проведення високодозової хіміотерапії з трансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин. За 2013 рік проведено 38 трансплантацій кісткового мозку, в т. ч. у дітей з вагою менше 10 кг.

На базі НІР створено «центр болі», спеціалісти якого надають кваліфіковану допомогу пацієнтам у випадку необхідності.