Кошубарова Марина Вікторівна

koshubarova1

Спеціалізація: Патологічна анатомія

Стаж роботи: 15 років

Кваліфікаційна категорія: Лікар вищої категорії

Участь в конференціях, семінарах: 5 конференцій

Чи є ви членом української або міжнародної медичної організації: Асоціація патологів України.

 

Список опублікованих статей

Список друкованих праць Кошубарової Марини Вікторівни

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Порівняльна морфологічна оцінка ефективності протипухлинних методів лікування рака язика

друк

Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2000. – №2. – С.396-397.

2с.

О.Г. Курик

2

 Схема-шкала оцінки лікувального патоморфозу злоякісних пухлин

друк

Інформаційниц лист, 2000. – №76.

2с.

К.О.Галахін, О.Г.Курик, В.В.Баздирєв та ін..

3

Патоморфоз карциномы язика при внутриартериальной регионарной гипергликемии и полихимиотерапии

друк

Український хіміотерапевтичний журнал. – 2000. – №3. – С.54-56.

3с.

К.О.Галахин, В.С.Процик, В.И.Лунгу и др..

4

Химиотерапевтический патоморфоз злокачественных опухолей

друк

Український хіміотерапевтичний журнал. – 2000. – №4. – С.8-12.

5с.

К.О.Галахин, О.Г.Югринов, Е.Г.Курик и др.

5

Лікувальний патоморфоз карцином язика при застосуванні передопераційних антибластомних втручань

друк

V Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: Матеріали конгресу. – Тернопіль, 2001. – С.140.

1с.

6

Морфологическая оценка эффективности антибластомного лечения рака языка

друк

X зїзд онкологів України: Матеріали зїзду (Крим 2001р.). – Київ, 2001. – С.295-296.

1с.

К.О.Галахин, В.С.Процик

7

Морфологическая оценка эффективности противоопухолевой терапии

друк

X зїзд онкологів України: Матеріали зїзду (Крим 2001р.). – Київ, 2001. – С.297.

1с.

К.О.Галахин,   Е.Г.Курик, Н.Н.Мельник и др.

8

Оцінка ефективності лікування хворих на рак язика

друк

Науково-практична конференція «Сучасні підходи до ждіагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини голови та шиї» . Матеріали конференції м.Судак 2003р. – С.100-101.

2с.

К.О.Галахин

9

Морфологічна оцінка ефективності різних методів лікування раку язика

друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та ІІІ конференції Українського дивізіону інтернаціональної академії патології м.Харків 2011р. – С.41-42.

1с.

10

Гистологическая оценка ответа опухоли на химио-лучевую терапию

друк

 Клиническая онкология. – 2012. – №6. – С.138-143.

Грабовой А.Н., Тарасова Т.А.