Науково-дослідницька діяльність та конференції

Основні напрями наукової діяльності Національного Інституту Раку:

– створення та реалізація концепції органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак з метою покращення якості їх життя;

– проведення багатоцентрових рандомізованих досліджень за принципами доказової медицини за участю 3 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 інститутів НАМН України; 5 медичних університетів МОЗ України, Кембриджського університету (Великобританія),  16 онкологічних диспансерів та 7 лікувально-профілактичних закладів України

– включення новітніх технологій у стандарти діагностики та лікування з метою підвищення ефективності медико-біологічної та соціально-економічної реабілітації онкологічних хворих.

У 2017 р. авторським колективом (Бережна Н. М., Потебня Г. П., Колеснік О. О., Коноваленко В. Ф., Лісовенко Г. С., Діденко Г. В., Базась В. М., Храновська Н. М.) Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (хіміко-біологічні і медичні науки) за роботу “Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму” запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

Національним інститутом раку за останні роки укладено Меморандум про наукове співробітництво з Кавендішською лабораторією Кембриджського університету (Велика Британія); укладено Меморандум про співпрацю з Університетом Каліфорнії (Ірвін, США); укладено Меморандум про взаєморозуміння між Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба та Національним інститутом раку; укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я Республіки; Македонія та Національним інститутом раку; укладено угоду про спільну діяльність у галузі експериментальної та клінічної онкології з Біомедичним інститутом університету Клемсона (США); укладено угоду про науково-практичне співробітництво в галузі клінічної онкології з Госпіталем Університету ім. Яна Бизеля, Бидгощ, Польща; укладено угоду про науково-практичне співробітництво з Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI).

Національний інститут раку співпрацює з такими міжнародними установами:

  • Співробітництво з Національним центром онкології МОЗ Азербайджанської Республіки.
  • Співробітництво з Міжнародним агентством дослідження раку (МАДР) –
   International Agency for Research on Cancer (IARC).
  • Співробітництво з Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL).
  • Співробітництво з Міжнародною консультативною діагностичною онлайн
   платформою iPath.
  • Співробітництво з Міжнародною лімфомною організацією пацієнтів
   (Lymphoma Coalition).
  • Співробітництво з діагностичною референтною лабораторією СDD, США
  • Спільні з МАГАТЕ регіональні проекти науково-технічного співробітництва (RER/6/026; RER 6025-001; UKR/6/010). Результати візиту Комісії МАГАТЕ у Національному Інституті Раку в 2018 р.
  • Міжнародний проект Євросоюзу SOLETERRE
  • Міжнародний мультицентровий проект PAIN OUT International, присвячений подоланню (контролю) гострого болю в медичних установах
  • Міжнародна програма «Модернізація ядерної медицини в країнах центральної і східної Європи»

З 2018 року виконується 19 НДР: 1 фундаментальна, 16 прикладних, 2 ініціативні. 5 прикладних НДР, 1 фундаментальна НДР та 2 ініціативних НДР були завершені.

Виконання фундаментальних і прикладних досліджень у рамках  пріоритетних напрямів дало змогу досягти вагомих успіхів у вирішенні актуальних проблем у галузі клінічної онкології, розробки новітніх технологій диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, розробки сучасних методів лікування хворих з використанням нанотехнологій.

На 2019 рік заплановано 5 нових НДР.

Заплановані та внесені в реєстр конференціїї Національного Інституту Раку на 2019 рік

Завантажити конференції НІР 2019 р.

№ п/п Назва заходу, тема Дата та місце  проведення заходу (число, місяць) Кількість учасників Перелік країн – учасниць Установа-організатор, відповідальна за проведення заходу (повна поштова адреса, код міста та телефон(и) оргкомітету), відповідальна особа ( посада, прізвище, ім’я та по-батькові)
Всього У т. ч. з інших міст
1 2 3 4 5 6 7

 

Конгреси
1 IX міжнародний науковий конгрес  «Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту» із курсом «Сучасні аспекти імунотерапії злоякісних новоутворень» 19-21 вересня 2019 р.м. Київ 350 150 Україна, Польща, Франція, Німеччина, Великобританія, США Національний Інститут РакуГО «Українська спілка онкохірургів»тел. +380 (44) 259 02 73Email: oncosurgery.ua@gmail.com

www.surgical-oncology.com.ua

www.facebook.com/oncosurgery.ua/

 

Відповідальна особа:

Лукашенко А.В.,

заступник директора з організаційно-методичної роботи,

Секретар Української Спілки Онкохірургів

Храновська Н.М., завідувач н/д лабораторії експериментальної онкології та лабораторії молекулярно-генетичної

діагностики

2 VIII міжнароднийконгрес Спілкионкоурологів України «СОУУ-2019» 11-13 квітня 2019 р.м. Київ 400 300 Україна, країни СНД, США, Західна Європа Національний інститут ракуВідповідальна особа:д.мед.наук, проф. Е.О. Стаховськийтел.044 257-01-87

 

Конференції
1 Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування онкологічних захворювань»(для молодих вчених) 22 березня 2019 р. м. Київ 120 50 Україна Національний інститут ракуВідповідальна особа:Самохвалова О.О. – голова Ради молодих вченихДоля Ю.О. – ст.науковий співробітник

 

2 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікування солідних злоякісних новоутворень групи високого ризику у дітей» 28 березня – 1 квітня 2019 р. 100 20 Україна, Білорусь, Польща Національний інститут ракуВідповідальна особа – д.м.н. Климнюк Г.І.тел./факс (044)259-01-86,e-mail: info@unci.org.ua

 

3 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Європейський курс хірургії кишкового тракту (EuropeanDigestiveSurgery (EDS) course)» м. Київ 04-06 квітня 2019 р. 250 150 УкраїнаНімеччина

Угорщина

Польща

Голландія

Литва

Білорусь

Національний інститут ракуВідповідальна особа:провідний науковий співробітник, д.мед.н.                                                                           К.В. Копчак 
4 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого тазу» 18 квітня2019 р.м. Київ 90 20 Україна, Білорусь, Азербайджан Національний інститут ракуВідповідальна особа:тел. 044 259-03-19, 257-10-61проф. Головко Тетяна Сергіївна

 

5 Науково-практична конференція «Сучасні проблеми діагностики та лікування злоякісних пухлин голови та шиї» 16-17 травня 2019 р.м. Київ 120 100 Україна Національний інститут ракуВідповідальна особа:проф. Процик В.С.т.044 257 76 40

 

 

 

Науково-практичнаКонференція з міжнародною участю «Сучасніпідходи до лікування раку грудної залози» 7-8 червня 2019 р.м. Київ 50 37 Україна Національний інститут ракуВідповідальна особа:проф. Смоланка І.І. – завідувач відділення пухлин грудної залозид.м.н. Сивак Л.А.- завідувач відділення хіміотерапії солідних

пухлин

 

 

7 Науково-практичнаконференція з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології вУкраїні» 26-27 червня 2019 р.м. Полтава 160 145 Україна, Білорусь, Німеччина, Швейцарія, США Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО) (вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024. Тел.: (057) 704-10-65, (057) 704-10-77);Національний інститут ракуТел.: (044) 259-01-95 або (050) 958-33-43);Державна установа «Інститут медичної радіології ім.

С.П. Григор’єва НАМН України» (вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024. Тел.: (057) 725-50-74);

Міністерство охорони здоров’я України;

Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»

Відповідальні особи:

1. В  Києві:

(044) 259 01 95 або (050) 958-33-43 – президент УТРО, проф. Іванкова Валентина Степанівна

e-mail: valentina_ivankova@ukr.net

2. В Харкові:

(057) 725-50-74

Кулініч Галина Василівна

8 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини»  9-10 вересня 2019 р.м. Хмельницький 100 70 Україна, Польща, Чехія, Узбекистан, Угорщина Українське товариство фахівців з ядерної медицинипроф. Солодянникова О.І., тел. 044 259-01-90Національний інститут раку 

Відповідальна особа:

проф. Солодянникова О.І.

 

УДВП «Ізотоп»

Солод Олександр Кирилович, тел. 528-90-37

9 ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю  «Сучасні підходи до діагностики талікування лімфопроліферативних захворювань» 10-11 жовтня 2019 р.м. Київ 150 120 Україна, Італія, Швейцарія, Франція Національний інститут ракуВідповідальна особа:проф. Крячок І.А. – завідувач н/д відділення хіміотерапіїгемобластозів та адювантних методів лікування

тел.044 257-11-40

 

10 Науково-практична конференціязміжнародною участю«Діагностика та лікування пухлин опорно-рухового апарату» 18-19 жовтня 2019 р.м. Київ 120 90 Україна, Австрія, Польща, Німеччина Національний інститут ракуВідповідальна особа:ст.н.с. Кукушкіна М.М.e-mail: info@unci.org.ua

 

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. Ситенка НАМН України, вул. Пушкінська, 80, м. Харків, 61024

Проф. Вирва О.Є.

050 323 04 82

11 Науково-практична конференціяз міжнародною участю «Морфологічна (цитологічна, гістологічна) діагностика пухлин основних локалізацій з використанням сучасних методів дослідження» 29 жовтня 2019 р.м. Київ 150 130 Україна, Білорусь Національний інститут ракуВідповідальна особа:н.с. Махортова   М.Г.e-mail: info@unci.org.ua

 

12 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасноїонкогінекології»  22 листопада 2019 р.м. Київ 150 40 Україна, Білорусь, Польща Національний інститут ракуВідповідальна особа – д.м.н. Свінціцький В.С.тел./факс (044)259-01-73,e-mail: info@unci.org.ua