Бурлака Антон Анатолійович

foto burlaka anton

Бурлака А.А. – старший науковий співробітник, хірург-онколог відділення онкоколопроктології Інституту Раку

Посада: Старший науковий співробітник наукового-відділення пухлин органів черевної порожнини, хірург-онколог.

Спеціалізація: онкологія, онкохірургія.

Дипломи та ліцензії: вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю “Лікувальна справа”; сертифікований за спеціальністю “Клінічна онкологія” та як лікар-спеціаліст з “Онкохірургії”; спеціалізація з Ультразвукової діагностики.

У 2016 р. здобув звання кандидата медичних наук, захистивши дисертацію на тему “Хірургічне лікування колоректального раку із синхронним метастатичним ураженням печінки”

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне та комбіноване лікування печінки, шлунка та колоректального раку в тому числі і метастатичних форм. Запланована дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Метаболічні та стромальні предиктори метастатичного колоректального раку із метахронним ураженням печінки: контроль раннього прогресування, обґрунтування методології комбінованого лікування”.

Наявність науково-практичних публікацій: співавтор більш ніж 80 наукових публікацій та методичних праць.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: Результати власних досліджень наукових тем були представлені та обговорені Бурлакою А.А. на міжнародних наукових конференціях: ESMO 6th World Congress on Gastrointestinal Сancer (Barcelona, 2014), International Hepato-Pancreato Biliary Association World Congress (Seoul, 2014), 24th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (Vienna, 2014), “Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини” (Київ, 2014), 8th International Congress of European Federationfor Colorectal Cancer (Vienna, 2014), 9th International Congress of European Federationfor Colorectal Cancer (Vienna, 2015), “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту” (Київ, 2015), науково-практичних конференціях “Актуальні проблеми клінічної хірургії” (Київ, 2013), молодих вчених: “Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень” (Київ, 2016), ХІІІ З’їзд онкологів та радіологів України, (Київ – 2016), International Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer (Kyiv – 2016).

У 2017 р. пройшов стажування у відділенні гепатобіліарної хірургії University Hospital Heidelberg (Германія). У 2018 – European school of surgical ultrasound. Italy, Milano Humanitas Clinical University.

Членство в організаціях: ESMO із 2010 року, Livermetsurvey із 2012 року, IHPBA, IASGO, EFR із 2013 року.

Контакти:e-mail: nir.burlaka@gmail.com, Facebook сторінка

anton burlaka

burlaka anton

burlaka institut raka