Автор: admin

СЕГОДНЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАКА ИСПОЛЬЗУЕТ ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СЕГОДНЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАКА ИСПОЛЬЗУЕТ ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В первую очередь, – это мультимодальный подход, когда для достижения максимального результата применяются все возможные варианты лечения, такие как лучевая терапия, химиотерапия, хирургическое лечение, таргетная и иммунотерапия. В хирургическом лечении, в свою очередь, предпочтение отдается мультиспециализованным командам хирургов. Так, например,...

ЦЕНТР ХИРУРГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – ВЫСОКИЙ СТАРТ АМБИЦИОЗНОГО ПРОЕКТА

Ассоциация онкохирургов Украины и Национальный Институт Рака объявляют о начале работ по созданию и запуску Центра хирургического мастерства. Следите за  информацией на нашем сайте и официальной странице в Фейсбук  https://www.facebook.com/NCIUkraine/

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА

Очередное заседание научного совета состоялось 31 августа 2017 с участием директора Колесник Елены Александровны и ведущих врачей учреждения. На повестке дня – ряд важных вопросов Кроме текущих и организационных, чрезвычайно важным был вопрос подведения...

ОЧЕРЕДНАЯ УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА

ОЧЕРЕДНАЯ УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ РАКА

В Национальном институте рака 14 августа этого года командой хирургов отделения опухолей печени, поджелудочной железы и эндоваскулярной хирургии в составе Константина Копчака (Kostantyn Kopchak), Вячеслава Копецкого (Slava Kopetsky) и Александра Квасивкы (Oleksandr Kvasyvka) проведено современное малотравматическое вмешательство на поджелудочной железе. Резекционный этап осуществлен лапароскопически, через небольшие...

ГОЛОВНА МЕДИЧНА ПОДІЯ СЕЗОНУ

Кращі хірурги-онкологи України. Їхні колеги із-закордону – провідні фахівці з різних куточків світу. Модерація Олени Колеснік. Зацікавленість, увага, концентрація, актуальні теми, відкриття, новаторства, інновації. Таке можливе тільки раз на рік, і тільки під брендом...

CЬОГОДНІ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ ВИКОРИСТОВУЄ ОСНОВНІ СВІТОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

CЬОГОДНІ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ ВИКОРИСТОВУЄ ОСНОВНІ СВІТОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Насампeред – це мультимодальний підхід, коли для досягнення максимального результату застосовуються всі можливі варіанти лікування, такі як променева терапія, хіміотерапія, хірургічне лікування, таргетна й імунотерапія. У хірургічному лікуванні, в свою чергу, перевага надається мультиспеціалізованим...

ЦЕНТР ХІРУРГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – ВИСОКИЙ СТАРТ АМБІТНОГО ПРОЕКТУ!

Асоціація онкохірургів України та Національний Інститут Ракуоголошують про запуск роботи над створенням Центру хірургічної майстерності. Стежте за новинами на нашому сайті та офіційною сторінкою Фейсбук https://www.facebook.com/NCIUkraine/

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ РАДИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ РАКУ

Чергове засідання наукової ради відбулося 31 серпня 2017 року за участю директора Колеснік Олени Олександрівни та провідних лікарів закладу. На порядку денному – ряд важливих питань. Окрім поточних та організаційних, надзвичайно важливим було питання...

ЧЕРГОВА УНІКАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ РАКУ

ЧЕРГОВА УНІКАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ РАКУ

В Національному інституті раку 14 серпня цього року командою хірургів відділення пухлин печінки, підшлункової залози та онковаскулярної хірургії у складі Костянтина Копчака (Kostiantyn Kopchak), В’ячеслава Копецького (Slava Kopetskiy) та Олександра Квасівки (Oleksandr Kvasivka) проведено...

BULLETIN: «National Cancer Registry of Ukraine»

All information in the Bulletin is calculated based on the personified data bases of regional cancer registries which are component parts of National Cancer Registry (NCR) of Ukraine. National cancer registry accumulation personalized information...