Югрінова Людмила Григорівна

yugrinova1

Специализация: «Онкоімунологія», «Клінічна лабораторна діагностика»

Стаж работы по специальности: 41 рік

Квалификационная категория: лікар- лаборант вищої категорії

Дипломы и лицензии: кандидат медичних  наук за спеціальністю «онкологія»,  лікар-лаборант  вищої категорії за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»

Основные направления научных и практических исследований: Вивчення стану імунної і ендокринної систем організму в онкологічних хворих, удосконалення лабораторних методів, використовуваних для оцінки ефективності  їх лікування, доклінічної діагностики рецидивів і метастазів злоякісних новоутворень.

Наличие научно-практических публикаций (названия статей, журналов): 83 наукових статті в журналах: «Вопросы онкологии», «Онкология», «Физиологический журнал», «Імунологія та алергологія», «Лабораторна діагностика», «Променева діагностика, променева терапія», а также  монографии: « Трофобластическая болезнь беременности» (1999), «Специфічна імунотерапія в онкології» (2008),  «Рак щитовидной железы: эпидемиологические, радиобиологические и иммуноэндокринологические аспекты с обоснованием иммунотерапии» (2011), «Маркеры опухолевого роста» (2013)., інформаційно-методичний лист (2012),  3 — патента

Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах: Приймаю участь  в науково-практичних міжнародних, міжрегіональних конференціях, семінарах «Товариства лікарів-лаборантів» та ін., чим  підтверджується наявність сертифікатів

Наличие наград, грамот, премий: нагороджувалась грамотами та преміями

Являетесь ли Вы  членом украинской или международной медицинской организации. Если да, то какой (название и год): член Українського товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації.

Ваше любимое высказывание (выражение, афоризм): Розум, який одного разу розширив свої межі, ніколи не повернеться в попередній /Альберт Енштейн/