Ярощук Тетяна Михайлівна

yaroshchuk1

Спеціалізація: лабораторна діагностика

Стаж роботи за фахом: 10 років

Кваліфікаційна категорія: перша

Дипломи і ліцензії: вища медична, лікар

Основні направлення наукових і практичних досліджень: Цитологічне дослідження пухлин легень, яєчників, шийки матки. Цитологічна діагностика передпухлинних станів і пухлин різних локалізацій.

Наявність науково-практичних публікацій (назви статей, журналів): статті — 12, тези — 26, патент — 1, інформаційний лист — 3, методичні рекомендації — 1

Участь в конференціях, семінарах, симпозіумах: Доповідаю результати науково-діагностичної роботи на міжнародних і українських з»їздах, науково-практичних конференціях і семінарах