Яцина Олександр Іванович

Спеціалізація: урологія, онкологія.

Стаж роботи по спеціальності: 6 років.

Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «урологія».

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Уродинаміка та морфо-функціональні характеристики артифіціального сечового міхура у  хворих після  ілеонеоцистопластики” (спеціальність 14.01.06. – «урологія»).

Курси спеціалізації з «Ендоурологія» – 2010 рік, «Онкології» – 2011 рік.

Основними напрямками науково-практичних досліджень є розробка і впровадження в практику стандартів діагностики та лікування онкоурологічних та урологічних хворих в Україні.

Автор 64 наукових праць як в Україні, так і за кордоном, 12 патентів на винахід.

Неодноразово виступав з науковими доповідями на з’їздах, пленумах, конференціях, семінарах в Україні (27 доповідей) та за кордоном (4 доповідей).

Дійсний член Європейської асоціації урологів, Асоціації урологів України.

Cтажування за кордоном: Course on operative laparoscopy, Tubingem, Germany, 2009; Comprehensive Urological Laparoscopy. Berlin, Germany, 2010

Улюблений афоризм: «Зберігайте спокій та ідіть у перед».