Віртуальний тур по кабінету амбулаторної хіміотерапії

Амбулаторне лікування хворих здійснюється відповідно чинних локальних протоколів, рекомендацій Міжнародної асоціації по підтримувальній терапії раку (MASCC), Американського суспільства по медичній онкології (ASCO) та Європейського суспільства по медичній онкології (ESMO). Ефективність протипухлинної терапії визначається згідно критеріїв RECIST.

Загальний план лікування (протокол хіміотерапії) індивідуально для кожного пацієнта складається мультидисциплінарною командою фахівців поліклінічного відділення Інституту Раку (лікар-онколог, хірург-онколог, променевий терапевт та додаткові спеціалісти за необхідністю).

Лікування пацієнтів в Кабінеті можливо при задовільному загальному стані пацієнта, компенсованою супутньою патологією, з індексом активності за шкалою Карновського не нижче 70% і шкалою ЕСОG-ВООЗ 0-1 балів.

Кабінет укомплектований підготовленими до проведення хіміотерапії спеціалістами:

  • лікар-онколог хіміотерапевт вищої категорії
  • процедурна медична сестра
  • молодша медична сестра

Планована потужність кабінету 10-12 інфузій на день.

Є окремий кабінет для інфузій цитостатиків в короткохвильовому магнітному полі, оснащений апаратом Магнітерм на 2 ліжка.