Відділення онкоколопроктології


viddilenny istutut raky cokoloproctologii

Відділення онкоколопроктології є структурним підрозділом клініки Інституту Раку, співробітники якого входять до складу науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини. Метою роботи відділення є підвищення ефективності діагностики та надання високоспеціалізованого лікування онкологічним хворим, розробка нових та впровадження в практичну роботу сучасних апробованих алгоритмів, стандартів та міжнародних клінічних протоколів.

Відділення онкоколопроктології розраховане на 40 ліжок для проведення спеціалізованого лікування: онкохірургічного, хіміотерапії та променевої терапії.

Співробітники відділення систематично проводять амбулаторний прийом пацієнтів у поліклінічному відділенні НІР та керуються наступними протоколами та настановами:

  • Американські (NCCN) та Європейські(ESMO),
  • Уніфіковані клінічні протоколи первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації,
  • Колоректальний рак,
  • Локальні протоколи медичної допомоги та клінічні маршрути хворих на злоякісні новоутворення ободової кишки, прямої кишки та метастатичний колоректальний рак.

План діагностики та лікування пацієнта базується на основі рішення мультидисциплінарної команди за участі онколога, онкохірурга, променевого терапевта, хіміотерапевта, патоморфолога, онкогінеколога, онкоуролога на основі сучасного обстеження (ПЕТ КТ, СКТ, МРТ, ФГДС, ФКС, трансректальне УЗД, молекулярно-генетичного дослідження та ін.). 

Лікувальна діяльність відділення
Пріоритетним напрямком відділення є малоінвазивні лапароскопічні оперативні втручання, які виконуються на сучасном обладнанні (OLYMPUSEVISEXERAIII, STRYKER), що забезпечує виконання ембріонально-орієнтованої, нервозберігаючої хірургії при колоректальному раку, та виконання адекватного об’єму лімфодисекції зі зменшеною операційною травмою для хворого, що відповідає сучасним світовим стандартам лікування колоректального раку.

Щороку на базі відділення онкоколопроктології Національного інституту раку виконують більше 1300 радикальних операцій. Післяопераційні важкі ускладнення реєструються вкрай рідко (2-6%), що відповідає рівню передових хірургічних центрів Європи.

У відділенні онкоколопроктології виконуються сфінктерзберігаючі оперативні втручання при раку прямої кишки, реконструктивні оперативні втручання у хворих зі стомами, сформованими в інших лікарських закладах, комбіновані оперативні втручання при місцево-розповсюджених пухлинах прямої та ободової кишки, метахронних та синхронних пухлинах, оперативні втручання на печінці при метастатичному ураженні.

Одним із важливих напрямків роботи відділення є комбіноване та комплексне лікування локорегіонарних рецидивів та метастатичного колоректального раку.

Післяопераційна прискорена реабілітація хворих проводиться за програмою ERAS.

Трансанальні ендоскопічні операції при ранніх формах раку прямої кишки виконується за допомогою операційної системи KarlShtorz.

При перитонеальному канцероматозі використовується методика внутрішньочеревної гіпертермічної хіміоперфузії(HIPEC).

В відділенні проводиться сучасна системна хіміотерапія, таргетна терапія на основі молекулярно-генетичного типування пухлини.

На базі відділення онкоколопроктології проходять стажування на робочому місці як вітчизняні, так й іноземні лікарі.

Співробітники відділення онкоколопроктології постійно удосконалюються, приймаючи участь в з’їздах, конференціях, симпозіумах, круглих столах, майстер-класах як в Україні, так і за кордоном. Практичне стажування лікарі відділення проходять у провідних центрах світу.

Контакти відділення:

Київ, вул. Ломоносова 33/43 Національний інституту раку, Клініка №1, відділення онкоколопроктології.

Телефон: +38 (044) 259 01 75

Електронна адреса: oncodigestive@unci.org.ua

Графік прийому пацієнтів у поліклінічному відділенні Інституту Раку

Facebook
Twitter