Василишин Олег Ігорович

vasilishin1

Спеціалізація: Гістолог

Стаж роботи: 7 років

Дипломи та ліцензії: Диплом середньої освіти «лаборант медичний»; диплом вищої освіти (спеціаліст) «Біолог. Гістолог. Цитолог»

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: Гістологія

Участь в конференціях, семінарах: Семінар патогістологічної техніки в ЦКБ УДП в Москві 24-25 квітня 2012 року; Конференція молодих вчених «сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень» 28 березня 2013 року; Конференція молодих вчених «інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини» 27 березня 2014 року.

Ваше улюблене висловлювання (вираз, афоризм): «Слава Україні»

 

Список опублікованих статей

Статті:

1.Грабовой А.Н., Антонюк С.А., Василишин О.И. Гетерогенность клеточного состава эпителиальных опухолей толстой кишки по содержанию нуклеиновых кислот// VII Съезд онкологов и радиологов СНГ (5-6.09.2012, Астана). — C. 45-46.

2.Грабовой А.Н., Зарецкий М.Б., Яременко Л.М., Василишин О.И. Состояние выявления нейроэндокринных опухолей в украине// VII Съезд онкологов и радиологов СНГ (5-6.09.2012, Астана). — C. 518-519.

3.Грабовий О. М., Василишин О.І Геномна нестабільність та експресія ki67 у нейроендокринних пухлинах // Український медичний альманах – 2013.- Т. 16, № 3 (додаток).- С. 173-174.

4.Грабовий О. М., Зарецький М. Б., Василишин О.І. Вміст нуклеїнових кислот у ядрі та цитоплазмі клітин нейробластом різних груп ризику // Український медичний альманах – 2013.- Т. 16, № 3 (додаток).- С. 174-175.

5.Грабовий О. М., Зарецький М.Б., Василишин О.І. Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластом різного ступеня диференціювання // Клиническая онкология.- 2013.- № 10 (2).- С. 148-151.

6.Грабовой А.Н. Зарецкий М.Б. Перепелкина И.В. Василишин О.И. Мітотична активність і вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейробластомних пухлин // Клиническая онкология.- 2013.- № 11 (3).- С. 160-163.

7.Грабовий О.М., Зарецький М.Б., Перепьолкіна І.В., Василишин О.І. Експресія bcl-2 і p53 у клітинах нейробластомних пухлин із різним вмістом нуклеїнових кислот // Клиническая онкология. – 2013. − № 12 (4). – C. 107-109

 

Тези:

1.Взаємозв’язок між експресією апоптичних маркерів та кількістю нуклеїнових кислот в ядрі та цитоплазмі клітин нейробластом Василишин О.І

2.Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин нейроендокринних пухлин Василишин О.І

3.Експресієя апоптичних маркерів та їх зв’язок з кількістю нуклеїнових кислот в клітинах нейробластом.

4.Зв’язок між експресією кі-67 та вмістом нуклеїнових кислот в клітинах нейробластом них пухлин.