Сумкіна Олена Володимирівна

sumkina1

Спеціалізація: програмування

Стаж роботи зі спеціальності: 35 років

Дипломи й ліцензії: науковий ступінь кандидат технічних наук

Основні напрямки наукових і практичних досліджень: інформаційні системи, математичне моделювання в наукових дослідженнях, епідеміологія раку

Наявність науково-практичних публікацій: 76 публікацій усього, у тому числі:

Рак в Україні. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 1-16. Київ, 2000 – 2015.- 124 с.

Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Е.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б., Особенности трендовых моделей заболеваемости раком грудной железы в Украине после аварии на ЧАЭС  // Клиническая онкология, 2012, № 5 (1).- С.11-15

Fedorenko Z., Goulak L., Gorokh Ye., Ryzhov A., Soumkina E., Koutsenko L. Cancer Incidence in Ukraine (2003-2007) / ed. Forman D, Bray F, Brewster DH [et all] // Cancer Incidence in Five Continents, Vol. X. IARC Scientific Publication No. 164. Lyon: International Agency for Research on Cancer (2014), P. 856 – 857, 918 – 1363.

Федоренко З.П., Гулак Л.О.,Горох Е.Л., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б. Застосування показника популяційної виживаності хворих на злоякісні новоутворення як критерію оцінки якості надання онкологічної допомоги населенню України // Методичний посібник.- К.: «Дірект Лайн», 2015. 47c.

 Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: 5 за останні 5 років

Членство в організаціях: International Assoсiation of Cancer Registries  з 1998 р.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): «Хто шукає, той завжди відшукає»