Міжнародне співробітництво

 mignarodna spivpracia instutut raku

Національний інститут раку проводить наукове та науково-технічне співробітництво  в рамках двосторонніх угод про наукову співпрацю з іноземними науковими та медичними установами і міжнародними організаціями.

Довгострокові угоди про співробітництво із зарубіжними науковими та медичними установами  і міжнародними організаціями

 1. Національний Інститут Раку разом із провідними науковими і клінічними центрами світу прийме участь в дослідженні інноваційного безконтактного тесту на виявлення раку шлунку в рамках міжнародного проекту Горизонт 2020. VOGAS”.

 2. Співробітництво з  Міжнародним агентством дослідження раку (МАДР) – International Agency for Research on Cancer (IARC) у напрямку епідеміологічних досліджень рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень у країнах світу. Завданням співпраці є надання не персоніфікованої первинної інформації про випадки захворювання  та смерті від злоякісних новоутворень  в Україні  для підрахунку відповідних показників і їх публікації у виданні «Рак на 5-ти континентах» (Cancer incidence in Five Continents).

 3. Меморандум про наукове співробітництво  з Кавендішською лабораторією  Кембриджського університету (Велика Британія). Метою співробітництва є сумісні фундаментальні та прикладні дослідження у напрямку магнітної нанотерапії злоякісних новоутворень.
 4. Меморандум про співпрацю з Університетом  Каліфорнії  (Ірвін, США). Меморандум передбачає об’єднання зусиль, засобів, технологій з питань наукового співробітництва в різних напрямках  онкологічних досліджень. У рамках співробітництва у 2012 році стартував пошуковий проект «Встановити роль структурних та функціональних порушень генів нікотинових холінергічних рецепторів у виникненні злоякісних новоутворень».
 5. Угода про спільну діяльність щодо науково-практичного співробітництва в галузі експериментальної та клінічної онкології з Біомедичним інститутом університету Клемсона  (США). Угода присвячена організації спільної діяльності щодо науково-практичного співробітництва в галузі експериментальної та клінічної онкології, зокрема, щодо проведення наукових досліджень, пов’язаних зі створенням протиракових вакцин на основі дендритних клітин, та їхнього клінічного застосування.
 6. Співробітництво в області онкології та медичної радіології з Національним центром онкології МОЗ Азербайджанської Республіки. Договір передбачає розширення різносторонньої співпраці в проведенні наукових досліджень з клінічної, експериментальної та профілактичної онкології та медичної радіології. Договором передбачено: обмін інформаційними матеріалами (монографії, журнали, матеріалів з’їздів та конференцій, методичні рекомендації, реферати робіт, автореферати дисертацій тощо); розширення роботи із взаємного рецензування наукової продукції як в рамках самостійного співробітництва, так і на рівні державної атестації наукових кадрів; підготовка наукових кадрів за допомогою виділення місць в аспірантуру та докторантуру, а також прийняття спеціалістів на робочі місця для стажування; забезпечення взаємного запрошення спеціалістів на форуми з проблем онкології та радіології, що проводяться в Азербайджанській Республіці та в Україні; обмін досвідом з організації онкологічної допомоги населенню обох країн та статистичними даними; забезпечення взаємної інформації про нові методи діагностики та лікування; щорічне обговорення актуальних проблем онкології та медичної радіології на сумісних зустрічах; розширення співробітництва під егідою Асоціації онкологічних установ країн СНД.
 7. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони  здоров’я Республіки Македонія та Національним інститутом раку. Меморандум  передбачає співпрацю в організації навчальних заходів з  підвищення кваліфікації спеціалістів в галузях, що становлять взаємний інтерес. Зокрема, передбачається організація коротко – та довготривалих курсів для медичних спеціалістів з Республіки Македонія: а) в медичних центрах  України; б) виїзд українських  провідних спеціалістів в галузі онкології  до медичних центрів Республіки Македонія.
 8. Угода про науково – практичне співробітництво в галузі клінічної онкології з Госпіталем Університету ім. Яна Бизеля, Бидгощ, Польща. Угода передбачає науково – практичне співробітництво в галузі клінічної онкології, як у плані терапії пацієнтів, так і стосовно проведення досліджень. Сторони регулярно обмінюються інформацією щодо досягнень у галузях клінічній онкології та області наукових досліджень.
 9. Угода про науково-практичне співробітництво з Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI). Угода передбачає співпрацю у галузі наукових досліджень, що включатиме як клінічні, так і аспекти, які стосуються трансляційних досліджень.  Завданнями співпраці є: надання Національному інституту раку  інформації щодо досягнень у галузях клінічній онкології та області наукових досліджень; участь Національного інституту раку  у міжнародних дослідженнях, діяльність яких контролюється чи керується IOSI; підтримка запитів Національного інституту раку щодо стажувань, якщо у Національного інституту раку виникне потреба в таких стажуваннях, головним чином для покращення та зміцнення клінічної та наукової співпраці; надання пацієнтам з Національного інституту раку зовнішньої консультативної допомоги; забезпечення залучення міжнародних експертів для участі в міжнародних конференціях в Україні.
 10. Співробітництво з Італійською дослідницькою групою з вивчення лімфом (FIL). Мета співробітництва полягає в  організації наукових досліджень в області дослідження лімфом. Передбачено виконання таких задач: кооперація дослідних груп, дослідницька діяльність яких сфокусована на лімфомах; удосконалення підходів до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань на основі отриманих результатів досліджень; пошук нових прогностичних факторів перебігу лімфом; валідація ролі ПЕТ у діагностиці та оцінці відповіді на терапію при лімфомах.
 11. Співробітництво з Міжнародною консультативною діагностичною онлайн платформою iPathМета співробітництва полягає в  участі у  онлайн консультаціях гістологічних та імуногістохімічних матеріалів у складних діагностичних випадках в області онкогематології. У рамках співробітництва передбачається удосконалення якості приготування гістологічних препаратів; оптимізація імуногістохімічної панелі дослідження; онлайн консультація складних морфологічних випадків з провідними спеціалістами Європи; постійне удосконалення знань в області діагностики лімфопроліферативних захворювань.
 12. Співробітництво з Міжнародною лімфомною організацією пацієнтів  (Lymphoma Coalition). Мета співробітництва полягає у  об’єднанні зусиль пацієнтських організацій різних країн для підвищення інформованості пацієнтів щодо лімфопроліферативних захворювань, покращення якості надання їм медичної допомоги. У рамках співробітництва передбачено підвищення  рівня знань про лімфопроліферативні захворювання; посилення психологічної допомоги хворим під час та по завершенню хіміо- та променевої терапії; покращення якості надання хворим медичної допомоги.
 13. Співробітництво із діагностичною референтною лабораторією “СDD”, США. Співробітництво  в галузі діагностики раку шийки матки і вірусу папіломи людини.
 14. Меморандум про взаєморозуміння між Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба та Національним інститутом раку. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є об’єднання зусиль для розповсюдження нових знань в галузі розробки нових ефективних методів лікування онкологічних захворювань з використанням методик і продуктів медично-біофармацевтичної індустрії.

Участь у міжнародних проектах та програмах

 • Спільні з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) регіональні проекти науково-технічного співробітництва:

1.1  RER/6/026 “Strengthening SPECT/CT and PET/CT applications for diagnostics of chronic diseases”.

1.2  RER 6025-001 “Regional Training Course on Dosimetry and Quаlity Assurance of External Beam Radiotherapy”.

1.3  UKR/6/010  ”Developing and Implementing a National Quality Control System by Strengthening and Capacity of Medical Physics at Radiotherapy Departments”.

 • Міжнародний союз по боротьбі з онкологічними захворюваннями (UICC), членство в якому дає можливість разом із всесвітньою спільнотою розробляти та впроваджувати  програми боротьби проти раку, як незамінної складової в загальнодержавній системі охорони здоров’я. Більш ніж 170 країн світу на глобальному рівні обмінюватися знаннями та переймати найуспішніший досвід боротьби з онкологічними захворюваннями.
 • Міжнародний благодійний проект Євросоюзу «Soleterre».
 • Міжнародний мультицентровий проект «PAIN OUT International», присвячений   подоланню (контролю) гострого болю в медичних установах.
 • Міжнародна програма «Модернізація ядерної медицини в країнах  Центральної і Східної Європи». У 2013 році на базі Національного інституту раку організований національний школа-семінар МАГАТЕ для медичних фізиків, який відбувся 24-27. 09. 2013 р. Директор школи-семінару – професор Солодянникова О.І. Вперше учасниками школи-семінару стали 25 фізиків з усіх регіонів України, які одержали сертифікати про навчання міжнародного зразка, затверджені МАГАТЕ.
МАГАТЕ

Візит міжнародної експертної місії imPACT до Національного Інституту Раку в 2018 році

Науковці та фахівці Національного інституту раку беруть активну участь в роботі міжнародних професійних  організацій та тісно співпрацюють з ними.

Участь у наукових конференціях

Науковці та фахівці Національного інституту раку беруть активну участь у міжнародних професійних форумах. У 2018 році 115 співробітників Інституту взяли участь у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах та ін. У 2018 році 28 доповідей науковців Національного інституту раку на міжнародних професійних форумах були визнані кращими та відзначені нагородами.

Закордонні стажування

Науковці та фахівці Національного інституту раку активно підвищують свій науковий рівень, набувають нових професійних навичок  у провідних  наукових та медичних закордонних установах. У 2018 році  34 співробітника Інституту пройшли стажування або взяли участь у тренінг-курсах (школах) за кордоном. У 2018 році науковці та фахівці Національного інституту раку одержали 11 міжнародних грантів на стажування або участь у тренінг-курсах (школах) та участь у міжнародних наукових форумах.

Членство у  міжнародних професійних організаціях та співпраця з ними:

 • Європейське товариство з медичної онкології (ESMO). Співробітництво полягає у професійних контактах на регулярній основі   з провідними спеціалістами Європи  з метою вдосконалення наукових та професійних ресурсів вітчизняної онкології,  представлення власних досягнень на міжнародному рівні,  користування перевагами освітніх можливостей, участі у відомих наукових та освітніх програмах. У рамках співробітництва передбачається залучення міжнародних експертів для участі в конференціях, присвячених досягненням в онкології в Україні; участь у щорічних з’їздах та конгресах ESMO; публікація матеріалів власних досліджень в виданнях ESMO; підвищення професійного рівня, розвиток кар’єри шляхом участі у грантах та стажуваннях в провідних наукових установах та клініках Європи.
 • Асоціація директорів центрів та інститутів онкології, радіології  та  рентгенології  країн-учасників СНД. Національний інститут раку, на регулярній основі бере участь у засіданнях Асоціації директорів центрів і інститутів онкології, радіології і рентгенології країн СНД, де обговорюються стратегічні питання  розвитку онкології в країнах СНД, зокрема, організації онкологічної служби, відбувається обмін досвідом у  вирішенні сучасних проблемних питань онкології та радіології, обговорюються питання щодо організації з’їздів онкологів країн СНД та  науково-практичних конференцій. Отриманий досвід та інформація використовуються для вдосконалення практичної та наукової роботи в Національному інституті раку. Національний інститут раку є співорганізатором та активним учасником з’їздів онкологів країн СНД та тематичних конференцій, на яких відбувається обмін досвідом та підвищення професійного рівня вчених та лікарів – онкологів з країн СНД.
 • Європейська асоціація дослідження онкологічних захворювань (EACR). Співробітництво має за мету  підвищення науково-методичного рівня у галузі фундаментальних та прикладних досліджень в онкології, участь у школах та освітній програмах, які проводяться за участю провідних дослідників Європи, обмін власним досвідом та встановлення наукових контактів для більш плідної співпраці. Науковий співробітник н/д лабораторії експериментальної онкології канд.біол.наук Свергун Н.М. є Послом  EACR  в Україні.
 • Міжнародна дослідницька група з вивчення екстранодальних лімфом (IELSG). Мета співробітництва полягає в поглибленні  досліджень біології  пухлин та покращенні терапії хворих на  екстранодальні лімфоми. Завданнями співпраці є  систематизування знань щодо діагностики та лікування екстранодальних лімфом, дослідження особливостей біології та оптимізація протоколів терапії окремих форм екстранодальних лімфом, впровадження нових стандартів терапії у клінічну практику. У рамках співробітництва приймалася активна участь у дослідженнях, за результатами яких розроблені нові стандарти терапії даної групи лімфом; участь у щорічних з’їздах членів групи для обговорення результатів досліджень та оптимізації подальших досліджень (Активне дослідження – «Рандомізоване, мультицентрове, порівняльне дослідження ІІІ фази з двома групами для оцінки ролі променевої терапії на область середостіння після ритуксимаб-вмісної хіміотерапії у пацієнтів з вперше діагностованою первинною медіастинальною великоклітинною В-клітинною лімфомою (ПМВКЛ)».
 • Міжнародна організація EuropeanLeukemiaNet& (ELN). Мета співробітництва полягає в підвищенні  рівня обізнаності по проблемі злоякісних захворювань крові і доступі до  всесвітньої мережі міждисциплінарних досліджень лейкемії. Завданнями співпраці є поліпшення профілактики, діагностики та лікування лейкемії; забезпечення пацієнтам більш швидкого доступу до інноваційних лікарських засобів; створення реєстру хворих на лейкемію; збільшення тривалості  і якості життя для хворих на лейкемію. У рамках співробітництва організовано доступ до всесвітньої мережі міждисциплінарних досліджень лейкемії; у 2013 р. отримані 2 гранти для участі у щорічній конференції під егідою організації.
 • Євразійська  федерація онкології (ЄАФО). Мета членства в  Євразійській онкологічній програмі полягає  в  обміні досвідом, підвищенні кваліфікації та взаємовигідній співпраці між лікарями і вченими з різний країн Євразійського континенту, що працюють над проблемами діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень та просування ідеї здорового способу життя. Національний інститут раку є співорганізатором та активним учасником форумів, які ініціює Євразійська Федерація з Онкології.
 • Міжнародна організація EHA (European Hematology Association). Співпраця має за мету  обмін досвідом, підвищення рівня клінічної практики, підвищення рівня освіченості українських гематологів та має реалізовувати такі завдання: забезпечення можливості доступу до наукових та освітніх ресурсів ЕНА; підвищення професійного рівня онкогематологів України шляхом впровадження активних методів навчання, проведення  навчальних семінарів, конференцій з міжнародною участю; участь у щорічних конгресах та тематичних конференціях; публікація тез, статей у виданнях ЕНА; забезпечення можливості співпраці з міжнародними експертами, їхньої підтримки в проведенні наукових та освітніх заходів з онкогематології.
 • Європейське  товариство патологів (ESP). Співпраця  має за мету обмін досвідом, удосконалення морфологічної, імуногістохімічної, молекулярно-генетичної та цитогенетичної діагностики злоякісних новоутворень за рахунок порад та контролю провідних експертів, участь у програмах контролю якості досліджень, організованих ESP. Національний інститут раку на регулярній основі одержує консультативну допомогу від провідних європейських патологів та молекулярних біологів.
 • Міжнародна організація  FEBS  (Federation of European Biochemical Societies). Співпраця  полягає у   підвищенні науково-методичного рівня у біохімічних дослідженнях в онкології, одержання нових знань під час участі у школах та освітніх програмах. У рамках співпраці у 2013 р.  одержано грант для участі у  FEBS Advanced Lecture Course, де було представлено власний досвід.
 • Міжнародна асоціація хірургів – гастроентерологів та онкологів  (IASGO). Співробітництво полягає у професійних контактах на регулярній основі   з провідними спеціалістами світу  з метою розширення наукових та професійних ресурсів вітчизняної онкології,  представлення власних досягнень на міжнародному рівні,  користування перевагами освітніх можливостей, участі у відомих наукових форумах та освітніх програмах.
 • Всього понад 50 міжнародних професійних організацій, включаючи: Міжнародна гепато-панкреато-біліарна асоціація;  Міжнародна організація з раку шлунка; Європейська онкологічна організація; Національний громадянський фонд США; Всесоюзне товариство хірургів; Всесоюзне товариство онкологів; Європейська асоціація дослідження онкологічних захворювань (EACR); Американська асоціація з дослідження раку; Американське товариство з радіаційних досліджень; Північно-американське товариство з гіпертермії; Американська асоціація хірургів-онкологів; Американська асоціація хірургії травного тракту; Європейське товариство  з медичної онкології (ESMO); Асоціація клінічних цитологів РФ; Європейська асоціація урологів; Європейська асоціація ядерної медицини (ЄАЯМ);   Польська  асоціація онкогінекологів;   Російська асоціація онкогінекологів;   Європейське товариство онкогінекологів (ESGO); Міжнародне товариство у боротьбі з раком (UICC); Міжнародна агенція з досліджень у галузі онкології (IARC); Міжнародна асоціація з дослідження раку легені  (IASLC); Європейське товариство патологів (ESP); Союз алергологів та імунологів СНД; Всесвітня організація з алергії (WAO); Східно-Європейська група з вивчення сарком (ЕЕСС); Російська асоціація інтервенційної радіології; Європейське товариство хірургів-онкологів; Європейське товариство колопроктологів (ESCP);  Російське товариство  колопроктологів; Євразійська федерація онкологів (ЕАFO); Європейська гематологічна асоціація; Європейська група з питань трансплантації кісткового мозку; Американська асоціація гематологів;  Європейська асоціація гематологів  (ЕНА); Європейська асоціація анестезіологів; Всесвітня організація з болю; Європейська організація реґіонарної анестезії;   Міжнародне товариство з гінекологічного раку (IGCS); Російська  асоціація ендоскопистів; Всесвітня федерація з медичної фізики та біомедичної інженерії; Європейська асоціація черепно-щелепно-лицьової хірургії; Європейське біохімічне товариство   (FEBS); Міжнародна асоціація урологів; Європейська асоціація ендоурологів;  Американське товариство урологів; Європейська асоціація кріохірургів;  Європейське товариство хірургів-онкологів; Міжнародна асоціація хірургів – гастроентерологів та онкологів  (IASGO).