Благодійність

onko_595

Подаруй надію на життя, долучися до боротьби з раком в Україні!

 

 

 

 

Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (із змінами, далі — Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Відповідно набувачами благодійної допомоги є фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу. Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними орган­заціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.

Одними з основних напрямів благодійної діяльності є: сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм; надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу набувачам у вигляді:

– одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– фінансування конкретних цільових програм;

– допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

– дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) викорис­тання об’єктів власності;

– дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

– подання безпосередньо допомоги особистою працею, послу­гами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

– прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

– інших заходів, не заборонених законом.

 

Нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання, пов’язані з благодійною діяльністю, зокрема й у вигляді товарів (продуктів харчування), є:

– Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі — Закон № 531/97);

– Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 17.08.1998 № 1295 (із змінами);

– Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами, далі — Порядок № 1222);

– Бюджетний кодекс України