Спеціалізована вчена рада

Склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Земскова С.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 14.11.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Остафійчука В.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 12.09.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковальчука П.А., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 13.12.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Філоненко К.С., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 13.12.2017 р.

 Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Шевчук Л.А., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 27.12.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нестеренко Т.М., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 27.12.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Фриделя Р.І., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 17.01.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Аскольського А.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 17.01.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Верьовкіної Н.О., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 31.01.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мацькевич В.М., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 31.01.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Степанішиної Я.А.згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 14.03.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Рибіна А.І., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 30.05.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мартинчик А.В.згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 06.06.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кукушкіної С.М.згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 06.06.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ковальського В.В.згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 13.06.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Скоморохової Т..В.згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 13.06.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Столярової О.Ю., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 4.07.2018 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Грабовського Ю.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 4.07.2018р.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Земскова С.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Земскова С.В.:

Відгук завідувача кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ковальова О.О.

Відгук заступника директора з організаційно-методичної роботи Національного інститут раку МОЗ України, доктора медичних наук Лукашенка А.В.

Відгук завідувача відділу хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, доктора медичних наук, професора Скумса  А.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Остафійчука В.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Остафійчука В.В.:

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгук професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктора медичних наук Захаричева В.Д.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Ковальчука П.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Ковальчука П.А.:

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгук наукового співробітника відділу моніторингу пухлинного росту та дизайну терапії  Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України кандидата медичних наук Пономарьової О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Філоненко К.С.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Філоненко К.С.:

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгук завідувача відділу  медичної генетики Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини  НАМН України», доктора медичних наук, професора Клименка С.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Нестеренко Т.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Нестеренко Т.В.:

Відгук завідувача кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, доктора медичних наук, професора Щербіни О.В.

Відгук головного наукового співробітника відділення  променевої терапії ДУ “Інститут мндичної радіології імені С.П. Григор`єва НАМН України”, доктора медичних наук, професора Сухіної О.М.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Шевчук Л.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Шевчук Л.А.:

Відгук завідувача кафедри променевої діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктора медичних наук, професора Іваніва Ю.А.

Відгук завідуючої відділення ядерної медицини та променевої діагностики ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України, доктора медичних наук Федьків С.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Фриделя Р.І.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Фриделя Р.І.:

Відгук завідувача відділу онкопатології ЛОР-органів ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України”, доктора медичних наук, професора Лукача Е.В.

Відгук завідувача кафедри онкології Харківського національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Старікова В.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Аскольського А.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Аскольського А.В.:

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгук завідувача кафедри онкології ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти” МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ковальова О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Верьовкіної Н.О.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Верьовкіної Н.О.:

Відгук наукового співробітника відділу моніторингу пухлинного росту та дизайну терапії  Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України кандидата медичних наук Пономарьової О.В.

Відгук завідувача кафедри онкології і медичної радіології Державного закладу “Дніпропетровська медична академія” МОЗ України,  доктора медичних наук, професора Бондаренка І.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Мацькевич В.М.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Мацькевич В.М.:

Відгук завідувача науково-дослідного відділення променевої діагностики Національного інституту раку, доктора медичних наук, професора Головко Т.С.

Відгук керівника центру ревматології клінічної лікарні “Феофанія” ДУС України,  доктора медичних наук, професора Головач І.Ю.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Степанішиної Я.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Степанішиної Я.А.:

Відгук завідувача відділу  онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології та раідобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктора медичних наук, професора Глузмана Д.Ф.

Відгук завідувача відділення радіаційної гематології та  трансплантації стовбурових клітин ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, доктора медичних наук Дягіль І.С.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Рибіна А.І.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Рибіна А.І.:

Відгук завідувача кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ковальова О.О.

Відгук завідувача кафедри онкогінекології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктора медичних наук, професора Карташова С.М.

Відгук завідувача науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин Національного інституту раку МОЗ України, доктора медичних наук Сивак Л.А.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Мартинчик А.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Мартинчик А.В.:

Відгук головного наукового співробітника лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктора медичних наук, професора Абраменко І.В.

Відгук завідувача кафедри онкології ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти” МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ковальова О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кукушкіної С.М.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Кукушкіної С.М.:

Відгук завідувача відділу онкопатології ЛОР-органів ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломийченка НАМН України”, доктора медичних наук, професора Лукача Е.В.

Відгук головного наукового співробітника лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктора медичних наук, професора Абраменко І.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Ковальського В.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Ковальського В.В.:

Відгук завідувача науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку МОЗ України, доктора медичних наук, професора Стаховського Е.О.

Відгук завідувача відділу онкоурології ДУ “Інститут урології НАМН України”, доктора медичних наук, професора Сакало В. С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Скоморохової Т.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Скоморохової Т.В.:

Відгук завідувача відділення радіонуклідної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», доктора медичних наук Макеєва С.С.

Відгук завідувача кафедри онкології Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”, доктора  медичних наук, професора Баштана В.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Столярової О.Ю.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Столярової О.Ю.:

Відгук завідувача кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету МОЗ України, доктора медичних наук, професора Шевченка А.І.

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгук завідувача кафедри онкології і радіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, доктора медичних наук, професора Фецича Т.Г.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  Грабовського Ю.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Грабовського Ю.В.:

Відгук завідувача кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ткаченка М.М.

Відгук завідувача кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктора медичних наук, професора Шармазанової О.П.