Спеціалізована вчена рада

Склад Спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01

Про оприлюднення автореферату на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук Кліманова М.Ю., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 07.10.2015 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кононенка О.А., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 20.04.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Чорного О.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 08.06.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Танасічука В.С., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 15.06.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бойчука С.І., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 15.06.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коробко Є.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 28.09.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бакай О.О., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 28.09.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дерменжи Т.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 14.12.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Левик О.М., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 28.12.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Махмудов Д.Е., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 28.12.2016 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Люботи Р.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 15.03.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Халатурник І.Б., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 15.03.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коваля С.С., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 29.03.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Амдієва А.А., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 12.04.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Лукашенка А.В., згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 31.05.2017 р.

Про оприлюднення автореферату на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Короля П.О.,  згідно Наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758, захист відбудеться 07.06.2017 р.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кліманова М.Ю.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Кліманова М.Ю.:

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, доктора медичних наук Чешука В.Є.

Відгук завідувача кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України, доктора медичних наук, професора Баштана В.П.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Кононенка О.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Кононенка О.А.:

Відгук завідувача відділу сечокам`яної хвороби ДУ “Інститут урології НАМН України”, доктора медичних наук, професора Черненка В.В.

Відгук завідувача кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктора медичних наук, доцента Костюка О.Г.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Чорного О.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Чорного О.В.:

Відгук завідувача кафедри хірургії №1 Національного медичного університета імені О.О.Богомольця МОЗ України, доктора медичних наук, професора Білянського Л.С.

Відгук старшого наукового співробітника науково-дослідного відділення черевної порожнини та заочеревинного простору Національного інституту раку, кандидата медичних наук Лукашенка А.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бойчука С.І.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Бойчука С.І.:

Відгук завідувача відділу онкоурології ДУ “Інститут урології НАМН України”, доктора медичних наук, професора Сакало В.С.

Відгук наукового співробітника відділу моніторингу пухлинного росту та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, кандидата медичних наук Пономарьової О.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Танасічука В.С.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Танасічука В.С.:

Відгук завідувача відділення радіонуклідної діагностики ДУ “Інститут серця МОЗ України”, доктора медичних наук, доцента Кундіна В.Ю.

Відгук директора радіологічного центру ТОВ Клініка “Борис”, доктора медичних наук, доцента Рогожина В.О.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Бакай О.О.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Бакай О.О.:

Відгук професора кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, д-ра мед. наук, професора Медведєва В.Є.

Відгук завідувача відділу репродуктивної медицини і хірургії Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, д-ра мед. наук, професора Яроцького М.Є.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коробко Є.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Коробка Є.В.:

Відгук завідувача відділу онкопатології ЛОР-органів ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”, д-ра мед. наук, професора Лукача Е.В.

Відгук завідувача кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Вищого навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”, д-ра мед. наук, професора Баштана В.П.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дерменжи Т.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Дерменжи Т.В.:

Відгук професора кафедри акушерства, гінекології та рептодуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,  доктора медичних наук Суханової А.А.

Відгук  завідувача кафедри онкогінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктора медичних наук, професора Карташова С.М.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Левик О.М.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Левик О.М.:

Відгук завідувача науково-дослідного хірургічного відділу Національного інституту раку, доктора медичних наук, професора Кіркілевського С.І.

Відгук завідувача кафедри онкології і медичної радіології Державного закладу “Дніпропетровська медична академія” МОЗ України,  доктора медичних наук, професора Бондаренка І.М.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Махмудова Д.Е.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Махмудова Д.Е.:

Відгук професора кафедри хірургії №1 Національного медичного університета ім. О.О.Богомольця, доктора медичних наук, професора Пойди О.І.

Відгук завідувача кафедри онкології ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти” МОЗ України, доктора медичних наук, професора Ковальова О.О.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Люботи Р.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Люботи Р.В.:

Відгук завідувача науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку МОЗ України, доктора медичних наук, професора Смоланка І.І.

Відгук наукового співробітника відділу моніторингу пухлинного росту та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України, кандидата медичних наук Пономарьової О.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Халатурник І.Б.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Халатурник І.Б.:

Відгук професора кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, доктора медичних наук, професора Медведєва В.Є.

Відгук професора кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету, завідувача відділу травматичного шоку, військової хірургії з хірургією надзвичайних станів ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України, доктора медичних наук, професора Замятіна П.М.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коваля С.С.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Коваля С.С.:

Відгук завідувача кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, доктора медичних наук, професора Щербіни О.В.

Відгук завідувача кафедри променевої діагностики Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктора медичних наук, професора Мягкова О.П.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Амдієва А.А.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Амдієва А.А.:

Відгук завідувача відділу імуноцитохімії та онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології та раідобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктора медичних наук, професора Глузмана Д.Ф.

Відгук завідувача відділу медичної генетики ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, доктора медичних наук, професора Клименко С.В.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Лукашенка А.В.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Лукашенка А.В.:

Відгук завідувача кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”, доктора медичних наук, професора Баштан В.П.

Відгук професора кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Чешука В.Є.

Відгу заступника директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологи імені О. О Шалімова НАМИ України», керівника відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу, доктора медичних наук, професора Ничитайло М.Ю.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук  Короля П.О.

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу Короля П.О.:

Відгук завідувача кафедри радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктора медичних наук, професора Щербіни О.В.

Відгук завідувача кафедри радіології та радіаційної медицини ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Рижика В.М.

Відгук директора науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Климовицького В.Г.