Рихальський Олександр Юрійович

rykhalskyy1

Дипломи та ліцензії: закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститу» за фахом комп’ютерні науки та аспірантуру НТУУ «КПІ» за напрямком «Медичні та біологічні прилади і системи». Працює у Національному інституті раку з 2010 року.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: біомедична інженерія, нанотехнології в медицині, інформаційні та телекомунікаційні технології в медицині.

Наявність науково-практичних публікацій: маю більше 25 наукових публікацій у національних та закордонних фахових виданнях, включаючи 1 патент України на корисну модель.