АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ

Конференція радіаційна онкологія

Запрошуємо головних спеціалістів, лікарів за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичних фізиків прийняти участь у науково-практичній конференції за участі міжнародних фахівців.

Тема заходу: «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»*.

Під час конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Місце проведення: Вінниця, Обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова 46, актова зала.

Реєстрація учасників конференції: 19-20 червня; відкриття – 20 червня; пленарні засідання — 20-21 червня; від’їзд — 22 червня.

Основні програмні питання:

1. Променева діагностика в онкології.
2. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.
3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної променевої та хіміопроменевої терапії.
4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.
5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії.
6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.
7. Терапія супроводу в радіоонкології.

Реєстраційний внесок є обов’язковим і складає 500 грн, сплачується на місці і включає: участь у роботі конференції, отримання матеріалів конференції, відвідування виставки, отримання сертифіката учасника.

Всі учасники конференції отримають сертифікати затвердженого зразка.

Контакти організаторів:
1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail: khrulenko@ukr.net; +38 (050) 551-31-23.
2. У Харкові: Кулініч Галина Василівна: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36; Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: imr_omo@ukr.net.
3. У Вінниці: Григоренко Світлана Валентинівна (098) 334-04-57, e.mail grigorenco_svetlana@ukr.net.
*Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.11.1991 р. запрошення є офіційним документом для оформлення відрядження. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за основним місцем роботи.

Вимоги до оформлення тез відповідей