Рада молодих вчених

Рада молодих вчених та спеціалістів Національного інституту раку є колегіальним органом, що працює на загальних засадах, формується з молодих вчених, наукових співробітників, лікарів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів віком до 35 років. Головою ради молодих вчених Національного інституту раку в 2013 було обрано Стаховського Олександра Едуардовича, який є науковим співробітником відділення пластичної та реконструктивної онкоурології. Однією з функцій ради є проведення щорічної конференції молодих вчених.

Контактна електронна пошта: youngnci@mail.ua

Ми є в Facebook

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РАКУ

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Рада молодих вчених та спеціалістів Національного інституту раку (далі РМВС) є колегіальним органом, що працює на загальних засадах, формується з молодих вчених, наукових співробітників, лікарів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів віком до 35 років.

1.2. До компетенції РМВС відносяться питання, що пов’язані із координацією наукової та науково-організаційної діяльності молодих учених, спеціалістів, клінічних ординаторів та аспірантів Національного інституту раку.

1.3. Положення визначає цілі і завдання діяльності РМВС, її функції і структуру, права і обов’язки членів Ради та є головним регламентуючим документом.

2.      МЕТА І ЗАВДАННЯ РМВС

2.1. Метою функціонування РМВС є сприяння молодим науковцям, аспірантам та клінічним ординаторам у підвищенні наукового і професійного рівня шляхом найбільш повного розкриття їх творчого потенціалу.

2.2. Основні завдання РМВС:

2.2.1.        Створення умов для найбільш повного розкриття творчих здібностей молодих вчених, лікарів аспірантів та клінічних ординаторів шляхом розповсюдження передового досвіду і допомоги у засвоєнні сучасних методів досліджень, діагностики та лікування онкологічних захворювань.

2.2.2.        Підвищення наукового і професійного рівня та результативності участі молодих учених та лікарів у науково-дослідницькій діяльності шляхом організації наукових конференцій, семінарів, конкурсів.

3.      СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ РМВС

3.1. Члени РМВС обираються із складу науковців віком до 35 років строком на 3 роки. Склад РМВС затверджується директором інституту та Вченою радою установи.

3.2. Роботу РМВС координує заступник директора з наукової роботи та вчений секретар інституту.

3.3. Члени РМВС обирають Голову РМВС, його заступника(ів) і секретаря. Склад сформованої РМВС затверджується рішенням Вченої ради інституту.

3.4. Засідання РМВС повинні проводитись 1 раз на 3 місяці. Рішення РМВС вважається чинним, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів Ради. План роботи РМВС встановлюється на першому засіданні поточного року та затверджується рішенням Вченої ради інституту.

3.5. РМВС організовує наукові конференції, семінари, круглі столи, конкурси, виставки та інші заходи молодих вчених, лікарів, аспірантів.

3.6. РМВС бере участь у проведенні конкурсного відбору науково-дослідних робіт, виконаних молодими вченими, лікарями, аспірантами та клінічними ординаторами для представлення їх результатів на вітчизняних та міжнародних заходах: конференціях, семінарах, виставках, тощо.

3.7. РМВС бере участь у проведенні відбору науково-дослідних робіт молодих вчених, лікарів та аспірантів для участі у конкурсах на здобуття грантів молодих учених в Україні та за кордоном.

3.8. РМВС розглядає пропозиції і висуває кандидатури найталановитіших молодих вчених, лікарів та аспірантів для отримання стипендій АМН, Президента та Верховної Ради України за високі досягнення у науковій, науково-організаційній, медичній та медико-соціальній діяльності.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РМВС

4.1. РМВС може звертатись до директора з питань, що стосуються матеріального заохочення молодих учених, які досягли великих успіхів у науковій роботі.

4.2. РМВС розраховує на матеріальну та організаційну допомогу адміністрації для здійснення своєї діяльності.

4.3. РМВС 1 раз на рік звітує перед Вченою радою інституту про свою діяльність.

4.4. У разі систематичного невиконання РМВС її функцій і задач, за рішенням Вченої радою інституту вона може бути розформована.

4.5. РМВС висуває пропозиції дирекції інституту щодо кандидатур, які рекомендуються для працевлаштування на більш високу посаду, або заохочення у вигляді підвищення посадового окладу.