Науково-дослідне відділення хіміотерапії гемобластозів

18077176_1233444186768174_7161004744363563265_o

Відділення онкогематології Національного Інституту Раку володіє сучасними терапевтичними та діагностичними можливостями, що дає можливість демонструвати європейський рівень при лікуванні хворих.

З 2008 року науковий відділ очолює д.мед.н. Крячок І.А. У даному відділенні проводиться лікування всіх видів хронічних лімфопроліферативних захворювань. Зі всіх областей України тут проходять лікування пацієнти з лімфомою Ходжкіна, різними видами неходжкінських лімфом (індолентних, агресивними, високоагресивних), множинною мієломою. В умовах звичайного стаціонару пацієнти мають можливість отримувати повноцінну кваліфіковану допомогу, сучасне лікування, засноване на світових стандартах (европейських – ESMO, американських – NCCN), які довели свою ефективність у провідних клініках світу.

З 2016 року у відділенні онкогематології проводять аутологічну трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин. За 2017 рік було проведено 11 успішних процедур.

Колектив відділення – це активні, ініціативні, грамотні онкогематологи. Існують всі умови для професійного розвитку. Всі фахівці регулярно беруть участь у міжнародних симпозіумах і конгресах, проходять стажування в провідних клініках світу. Відділ активно співпрацює з провідними гематологічними клініками Європи. Крім того, відділення відкрите для співпраці з усіма онкогематологічними відділеннями України. Щорічно під егідою відділу та НІР проводяться конференції за участю відомих європейських фахівців, експертів у галузі діагностики та лікування лімфом. Результати розробок відділення визнаються у світі, публікуються у міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних форумах.

Наукова та практична діяльність відділення це:

 • діагностика та лікування лімфоми Ходжкіна
 • діагностика та лікування неходжкінських лімфом
 • діагностика та лікування множинної мієломи
 • діагностика та лікування хронічного лімфолейкозу
 • використання унікальних для України методик діагностики лімфом (молекулярно-генетичні, цитогенетичні дослідження, телемедицина для діагностики складних клінічних випадків)
 • використання унікальних для України методик лікування лімфом
 • застосування сучасних хіміопроменевих програм в залежності від розповсюдженості пухлинного процесу та наявності факторів ризику
 • використання індивідуалізованих підходів в лікуванні пацієнтів з гемобластозами
 • проведення таргетної терапії лімфом та хронічного лімфолейкозу залежно від імуноморфологічного варіанту пухлини
 • лікування рідкісних і екстранодальних лімфом (первинна лімфома ЦНС, первинна медіастінальна лімфома, MALT-лімфома шлунку та інших локалізацій, T-клітинні (в т.ч. Т/NK-клітинні лімфоми))
 • проведение протирецидивної терапії (сальвадж-терапії)
 • проведення лікування у вагітних та жінок в період лактації
 • лікування хворих похилого віку з лімфопроліферативними захворюваннямии
 • використання методик, що дозволяють зберегти репродуктивну функцію пацієнтів під час проведення хіміопроменевого лікування
 • застосування терапії супроводу у пацієнтів при проведенні протипухлинної терапії
 • проведення паліативної терапії у випадку неможливості проведення радикального лікування
 • надання консультативної допомоги пацієнтам і лікарям всіх регіонів України з питань діагностики та лікування гемобластозів
 • диспансерне спостереження після завершення лікування лімфом з метою ранньої діагностики рецидиву і своєчасної корекції проявів токсичності лікування
 • надання психологічної допомоги пацієнтам відділення (консультації психолога).

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди

– 2012 рік – IELSG – International Extranodal Lymphoma Study Group (Міжнародна група по вивченню екстранодальних лімфом)

«РАНДОМІЗОВАНЕ, ВІДКРИТЕ, МУЛЬТИЦЕНТРОВЕ, ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІІІ ФАЗИ З ДВОМА ГРУПАМИ ДЛЯ ОЦІНКИ РОЛІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА ОБЛАСТЬ СЕРЕДОСТІННЯ ПІСЛЯ РИТУКСИМАБ-ВМІСНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОЮ ПЕРВИННОЮ МЕДІАСТИНАЛЬНОЮ ВЕЛИКОКЛІТИННОЮ В-КЛІТИННОЮ ЛІМФОМОЮ (ПМВКЛ)»

– 2013 рік – FIL Onlus Fondazione Italiana Linfomi (Італійський фонд лімфоми)

NF10 ПРОТОКОЛ

«ПРОСПЕКТИВНИЙ ЗБІР ДАНИХ МОЖЛИВОГО ПРОНОСТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ІНДОЛЕНТНИМИ НЕФОЛІКУЛЯРНИМИ  B-КЛІТИННИМИ ЛІМФОМАМИ»

Содержимое вкладки 3

Содержимое вкладки 4

 1. Спосіб визначення первинної рефрактерності у хворих на неходжкінська великолітинні В-клітинні лімфоми групи низького ризику. Патент на корисну модель №51404, зареєстрован 12.07.2010, МПК (2009), А61В 10/00 / Крячок І.А., Алексик О.М., Мартинчик А.В., Губарева Г.О., КовалевськаЛ.М, Шлапацька Л.М., Бердова Г.Г., Сидоренко С.П.
 2. Спосіб визначення молекулярно-генетичного маркеру прогнозування перебігу захворювання у хворих на лімфому Ходжкіна. Патент на корисну модель заявка № u2010230 від 19.08.2010 / Храновська Н.М, Крячок І.А., Свергун Н.М., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Позур В.К., Сітько В.В., Скачкова О.В.
 3. Спосіб визначення прогнозу перебігу захворювання у хворих на лімфому Ходжкіна пізніх стадій. Пат.70508, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Храновська Н.М, Свергун Н.М.
 4. Спосіб лікування хворих на лімфому Ходжкіна високої групи ризику. Пат. 82393, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Мартинчик А.В.
 5. Прогностичне значення відповіді на терапію залежно від морфологічного варіанту В-клітинної неходжкінської злоякісної лімфоми / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І., Мартинчик А.В. Заявл. №07549 від 14.06.2013, НІР
 6. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна групи високого ступеня ризику. Пат.94106 від 27.10.14, НІР / Крячок І.А., Новосад О.І., Грабовий О.М., Антонюк С.А.
 7. Спосіб лікування хворих на рефрактерні та рецидивні форми неходжкінських лімфом та лімфоми Ходжкіна. Заявл. 21.08.14, Заявка u21408198, НІР / Крячок І.А., Титоренко І.Б., Новосад О.І.
 8. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна групи високого ступеня ризику. Заявл. 02.09.2014 Заявка u21409622, НІР / Крячок І.А, Новосад О.І, Грабовий О.М, Антонюк С.А.

Содержимое вкладки 6

– European Leukemia Net

– International Extranodal Lymphoma Study Group (Міжнародна група по вивченню екстранодальних лімфом)

– FIL Onlus Fondazione Italiana Linfomi (Італійський фонд лімфоми)

– Lympoma Coalition (World network of lymphoma groups)

– Myeloma Euronet

Содержимое вкладки 8

Содержимое вкладки 9