Науково-дослідне відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії

Історія створення (рік заснування, кількість ліжок)

Відділення створено у 1992 р. У 1961-1992 рр. воно входило до складу різних підрозділів. У різні роки його очолювали: М.Б. Іщенко (1961-1969), к.мед.н. П.Я. Некрасов (1969-1984), д.мед.н. В.Г Корольов (1984-1988), проф. В.І. Тарутінов (1989-2003). З 2003 року и по сьогоднішній день відділення очолює д.мед.н., проф. І.І.Смоланка. Відділення Розгорнутим на 45 ліжках.

На базі відділення в 1996 р. Створений Український мамологічний центр.

За останні 10 років співробітниками відділення було опубліковано 398 наукові роботи, в тому числі 7 монографій, 128 статей у фахових журналах, отримано 41 патент на винаходи, бачено 12 методичних рекомендацій, зроблено 47 доповідей на наукових форумах.

Тел.: (044) 257 10 52

 

Основні нозології, з якими ви стикаєтеся в щоденній практиці

Діяльність відділу в першу чергу спрямована на надання комплексної медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними захворюваннями грудних залоз (рак, саркома). Також у відділенні проводиться хірургічне лікування доброякісних новоутворень грудних залоз (аденома, фіброаденома, фіброліпому, вузловий фіброаденоматоз і т.д.).

 

Основні види оперативних, лікувальних методик, які застосовуються у вашому відділенні (методи дослідження, оригінальні методики і т.д)

У відділенні проводять радикальні оперативні втручання (мастектомія, квадрантектомія і ампутація грудної залози, і т.д.), реконструктивно-відновні операції з використанням імплантів (еспандерів) або власних тканин (TRAM, торако-дорзального клаптів, ліпофіллінг). При доброякісних утвореннях грудних залоз проводиться енуклеація пухлини, секторальна резекція грудної залози та ін. При місцево поширених формах раку грудної залози проводиться комплексне лікування з використанням системної та внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії, термохіміо- і терморадіотерапія, а також тергетна терапія та імунотерапія.

 

Основні напрямки наукової діяльності

Розробка, удосконалення та впровадження нових методів діагностики та лікування хвороих на злоякісні новоутворення грудної залози.

Розробка нових та удосконалення існуючих методик хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення грудної залози (з урахуванням дослідження сторожових лімфовузлів, визначення чистоти меж резекції), розробка та удосконалення реконструктивних операцій.

Розробка нових схем неоад’ювантної поліхіміотерапії з використанням радіомодифікаторів і хіміосенсібілізаторів, спрямованих на розширення показань до органозберігаючих операцій та поліпшення якості життя оперованих хворих.

Розробка та впровадження методів реабілітації хворих на злоякісні новоутворення грудної залози, впровадження програми “fast track surgery”.

Вивчення віддалених результатів лікування хворих на рак грудної залози на базі національного канцер-реєстру для впровадження в практику найбільш ефективних методів та контроль показників діяльності науково-дослідних і клінічних установ онкомаммологічного профілю в України, аналіз надання онкологічної допомоги населенню України з новоутвореннями грудної залози та розробка пропозицій щодо її поліпшення; постійна підготовка кадрів на робочих місцях на базі відділення.

Проведення клінічних випробовувань нових протипухлинних препаратів, іммуногістохімічних та онкомаркерних досліджень.

Надання консультативної допомоги хворим інших лікувально-профілактичних закладів України.

Організація і проведення науково-практичних конференцій з питань онкомаммологіі, підготовка та публікація методичних рекомендацій, посібників і керівництв для пацієнтів і лікарів.

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди

Содержимое вкладки 2

Содержимое вкладки 3

Содержимое вкладки 4

Содержимое вкладки 5

Содержимое вкладки 6

Содержимое вкладки 7

Содержимое вкладки 8

Содержимое вкладки 9

Facebook
Twitter
INSTAGRAM