Науково-дослідне відділення променевої діагностики

Відділення засновано у 1950 році.

Протягом 1950-1963 років його очолював професор Покровський С.О. Керівниками відділення були професор Суслова О.Я., професор Позмогов А.І., професор Югрінов О.Г., професор Дикан І.М., професор Медведєв В.Є.

З 2008 року завідувач науково-дослідним відділенням – доктор медичних наук Головко Т.С.

У відділенні працювали провідні фахівці в галузі променевої діагностики — професор Бабій Я.С., професор Шумаков О.Г, професор Петрова І.С., д.м.н. Бахтіярова В.І.

 

Напрямки науково-практичної роботи:

— розробка та модифікація методів променевої діагностики;

— вивчення ефективності методів ранньої променевої діагностики злоякісних новоутворень та визначення поширеності патологічного процесу;

— розробка радіологічних критеріїв ефективності лікування онкологічних захворювань та співставлення результатів променевих та морфологічних досліджень;

— розробка алгоритмів та стандартів променевої діагностики онкологічних захворювань різних органів та систем та їх впровадження в роботу лікувально-профілактичних закладів України;

— проведення лекційних курсів та занять з питань променевої діагностики в регіонах України;

— організація діяльності служби променевої діагностики в Україні.

 

Основні розробки:

— комплексна променева діагностика злоякісних новоутворень у дітей;

— комплексна променева діагностика злоякісних новоутворень легень та середостіння;

— радіологічні критерії ефективності лікування злоякісних лімфом, злоякісних новоутворень опорно-рухового апарату;

— комплексна променева діагностика та визначення поширеності злоякісних лімфом;

— комплексна променева діагностика раку тіла та шийки матки, трофобластичної хвороби;

— комплексна променева діагностика злоякісних новоутворень травного тракту;

— комплексна променева діагностика раку молочної залози.

За останні роки отримано 4 патенти на винахід, опубліковано понад 200 наукових робіт, в тому числі більше 100 статей у фахових журналах. Зроблено 70 доповідей на наукових форумах, в тому числі за кордоном. Видано 2 монографії, 5 підручників, 3 методичні рекомендації.

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди