Науково-дослідне відділення патологічної анатомії та гістології

grabovoy1Завідувач відділу — д.мед.н., професор Грабовий Олександр Миколайович

 

 

 

Морфологічна служба інституту заснована у 1928 р.

Керівники морфологічної служби інституту: проф. П.Г Бережанський (1928-1935), доцент Т.С. Шведкова-Роше (1935-1959), д.мед.н. А.М. Мельник (1960-1970), проф. В.Г. Чудаков (1971-1976), проф. А.П. Самойлов (1976-1979), д.мед.н. А.М. Мельник (1979-1985), д.мед.н. Л.І. Бобро (1986-1987), проф. К.О. Галахін (1988-2008). З 2008 р. відділ очолює проф. О.М. Грабовий.

111

Напрямки науково-дослідної роботи:

– Морфологічна верифікація та диференційна діагностика пухлинних і пухлиноподібних новоутворень різноманітних локалізацій на біопсійному та операційному матеріалі;

– Морфологічні дослідження властивостей злоякісних пухлин травного тракту, органів середостіння, легені, грудної залози, матки та яєчника, кісток і м’яких тканин, лімфатичних вузлів, шкіри на макро- та мікроскопічному рівнях (органному, тканинному, клітинному, субклітинному, молекулярному з використанням електронної мікроскопії, імуногістохімії);

– оцінка лікувального патоморфозу злоякісних пухлин з прогностичною оцінкою ефективності протипухлинного лікування;

– розробка нових тa удосконалення існуючих методів гістологічних досліджень;

– дослідження властивостей пухлин у послідовності ДНК-РНК-білок-ознака.

222

Основні наукові здобутки, розроблені та впроваджені:

– метод експресії рівня вираженості та активація протеїнкінази D2 в клітинах раку шлунка при інфікуванні Hellicobacter pylori infection;

– методи морфологічної та імуногістохімічної діагностики пухлин підшлункової залози;

– прогностичне значення експресії онкомаркера НЕR2/neu в остеосаркомі;

– роль імуногістохімічних маркерів у прогнозуванні та лікуванні саркоми м’яких тканин та кісток;

– гістологічна верифікація та сучасні можливості імуногістохімічної діагностики лімфоми Ходжкіна;

– клініко-морфологічні особливості рецидивного папілярного раку щитовидної залози;

– імуногістохімічні технології діагностики метастазів анонімної пухлини;

– спосіб підготовки трепанобіоптату кісткового мозку для гістологічного дослідження.

333

У відділенні проводиться аналіз причин складних випадків діагностично- лікувального процесу в клінічних підрозділах інституту. Здійснюється консультативно- діагностична допомога мешканцям усіх регіонів України та Києва.

За останні 10 років опубліковано понад 150 наукових робіт, отримано 8 патентів, захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації.

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди