ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

fedorenko1Завідувач відділення – канд. мед. наук., ст. наук співроб. Федоренко Зоя Павлівна

Тел.: +38 (044) 257 76 14

E-mail: ncr.ukraine@gmail.com

 

Відділення створено в 2008 році як підрозділ науково-дослідного відділу організації протиракової боротьби Національного Інституту Раку.

Напрямки науково-дослідної роботи:

— аналіз рівня ураження злоякісними новоутвореннями популяції України а також стану надання онкологічної допомоги населенню, результати якого щорічно публікуються в Бюлетені Національного канцер-реєстру;

— вивчення поширеності злоякісних новоутворень на території України та впливу на неї наслідків аварії на ЧАЕС;

— прогнозування розвитку онкоепідеміологічного процесу в Україні для визначення пріоритетів в онкологічній допомозі населенню;

— вивчення показників популяційної виживаності хворих на рак як основного критерій оцінки діяльності онкологічної служби;

— розробка та підтримка програмного забезпечення інформаційних технологій популяційного та лікарняного канцер-реєстрів; науково-методичне керівництво діяльністю мережі регіональних канцер-реєстрів України;

— вивчення віддалених результатів лікування онкологічних хворих на базі лікарняного канцер-реєстру Національного інституту раку.

Основні наукові здобутки:

— проведено дослідження рівня захворюваності та смертності від раку міського та сільського населення України, виявлено структурні та динамічні зміни в онкоепідеміологічному процесі за 40 років, проаналізовано якість надання спеціалізованої допомоги хворим цієї категорії, розроблено рекомендації для поліпшення стану протиракової боротьби;

— розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я всіх регіонів України єдину  програмно-інформаційну технологію популяційного та лікарняного канцер-реєстрів для виконання моніторингу рівня захворюваності та смертності населення України від злоякісних   новоутворень, оцінки діяльності онкологічних закладів, ефективності лікування онкологічних хворих за показниками виживаності;

— створено інформаційно-аналітичний центр онкологічної служби України, який здійснює моніторинг онкоепідеміологічної ситуації та стану організації протиракової боротьби на основі інформаційної технології Національного канцер-реєстру;

— розроблено технологію зв‘язування даних між реєстрами різного рівня та підпорядкування для взаємного обміну інформацією та поповнення даних популяційного канцер-реєстру;

— розроблено нормативну базу для функціонування популяційного та лікарняного канцер-реєстрів, яку затверджено директивними документами МОЗ України;

— дані Національного канцер-реєстру про захворюваність на рак населення України вперше включено Міжнародною агенцією з вивчення раку ВООЗ у міжнародне видання «Cancer Incidence in 5 Continents», Volume X («Захворюваність на рак на 5-ти континентах», том 10).

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди

Содержимое вкладки 2

Содержимое вкладки 3

Співробітниками відділення за останні 15 років опубліковано 222 наукові роботи, з них 57 у фахових журналах, зроблено 188 доповідей в т.ч. 22 за кордоном..

Видано 15 Бюлетенів Національного Канцер-Реєстру України.

Щорічний бюлетеньНаціонального канцер-реєстру України

Содержимое вкладки 5

Содержимое вкладки 6

Содержимое вкладки 7

Содержимое вкладки 8

Содержимое вкладки 9