Науково-дослідне відділення дитячої онкології

Відділення дитячої онкології засноване у 1969 році, є структурною одиницею Національного інституту раку та провідним закладом у галузі лікування дітей з солідними злоякісними новоутвореннями на території  України.

В склад відділення входить кабінет консультативного прийому, відділення догоспітального обстеження та реабілітації, стаціонарне відділення на 45 ліжок.

Кабінет консультативного прийому оснащений сучасним медичним обладнанням, що дозволяє проводити усі необхідні діагностичні та лікувальні заходи. У кабінеті консультативного прийому реєструється близько 3500 звернень за рік.

В розпорядженні діагностичної служби відділення  знаходиться вся сучасна діагностична база НІР в тому числі: два комп’ютерних томографи, два магнітно-резонансних томографів (один з них потужністю 1,5 Т), ультразвукові апарати експерт класу, дитячі цисто-, гастро- та бронхоскопи тощо. В процесі діагностики використовуються сучасні методики: визначення онкогенів, інфекційних агентів методом ПЛР в реальному часі, FISH-гібридизація, проточна цитометрія, імуно-ферментний аналіз. Застосування новітніх технологій в діагностиці злоякісних новоутворень у дітей дає можливість більш точно встановити вид новоутворення, призначити оптимальне лікування та отримати найкращий результат.

Переважна більшість дітей, із вперше виявленими злоякісними солідними новоутвореннями, проходить лікування саме у нашому відділенні. А це від 250 до 300 дітей з усіх регіонів України щорічно. На лікуванні знаходяться діти віком від 0 до 18 років,  із всіма видами солідних злоякісних новоутворень: нейробластома, пухлини м’яких тканин (в т.ч рабдоміосаркоми, нерабдоїдні пухлини), нефробластома, герміногенні пухлини, остеогенна саркома, саркома Юинга, ПНЕТ, гепатобластома, пухлини ЦНС (в т.ч медулобластома та інші).

Щорічно виконується понад 200 складних оперативних втручань, серед яких резекції печінки, панкреатодуоденальні резекції, резекції нирок, резекції кісток з ендопротезуванням, пластикою автологічними чи аллогенними трансплантатами, операції із використанням мікрохірургічної техніки, проводяться відеоасистовані оперативні втручання.

Спеціалісти відділення співпрацюють із фахівцями суміжних спеціальностей та проводять спільні оперативні втручання з нейрохірургами, торакальними, щелепно-лицевими хірургами. Налагоджена співпраця з кардіохірургами та проводяться складні оперативні втручання із застосуванням апарату штучного кровообігу. У відділенні можуть бути виконані всі необхідні оперативні втручання з приводу злоякісних солідних новоутворень у дітей любої категорії складності.

Операційний блок обладнано, згідно сучасних вимог до приміщень такого призначення, що дає можливість проводити операції високої складності безпечно для пацієнтів.

Лікування дітей у відділенні дитячої онкології здійснюється за лікувальними програмами, рекомендованими МОЗ України, що розроблені на основі сучасних європейських клінічних протоколів.

З 2002 року у відділенні впроваджені трансплантаційні методики (stemcell support, bone marrow transplantation), що супроводжують хіміотерапевтичне лікування. З 2008 року активно функціонує блок інтенсивної хіміотерапії на два ліжка для проведення високодозової хіміотерапії з трансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин. За 2013 рік проведено 38 трансплантацій кісткового мозку, в т. ч. у дітей з вагою менше 10 кг.

На базі НІР створено «центр болі»,   спеціалісти якого надають кваліфіковану допомогу пацієнтам у випадку необхідності.

За останні роки, завдяки впровадженню сучасних підходів до лікування виживаність дітей значно покращилась. Отримані результати наближуються до таких, що досягли провідні клініки Європейських країн.

У відділенні працюють та забезпечують лікувальний процес 3 наукових співробітника, 5 лікарів-онкологів, 2 анестезіологи, 24 медсестри, 2 медичних психологи, 2 реабілітологи, вихователь.

З 1996 року керівником науково-дослідного відділення призначено Климнюк Г.І. (головний спеціаліст МОЗ України за спеціальності «Дитяча онкологія»), а завідуючим відділення з 2001р. – Павлик С.В.

Зростає роль відділення, як методичного центру. Завдяки поширенню досвіду роботи та знань щодо особливостей хірургічного лікування дітей, хворих на злоякісні новоутворення та впровадженню сучасного протокольного лікування у регіональних відділеннях, все більше хворих проходять хіміотерапевтичне лікування за місцем проживання у відповідності до наявного оснащення. Більшість хворих на солідні новоутворення дітей України консультується фахівцями відділення.

Результати роботи відділення доповідаються на провідних Українських та міжнародних медичних форумах, симпозіумах (SIOP, EBMT, ESMO).

Лікування у відділенні проводиться повністю безкоштовно, медикаментами, закупленими за бюджетні кошти.

Значну допомогу в забезпеченні якісної та ефективної роботи відділення надають благодійні фонди та волонтерські організації. На залучені кошти закуповується обладнання, медикаменти, розхідні матеріали, проводиться організація побуту та відпочинку для пацієнтів відділення та їх родин, надання персональної матеріальної допомоги.

 

СпівробітникиКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди
Facebook
Twitter
INSTAGRAM