Наукова діяльність

У 2017 р. авторським колективом (Бережна Н. М., Потебня Г. П., Колеснік О. О., Коноваленко В. Ф., Лісовенко Г. С., Діденко Г. В., Базась В. М., Храновська Н. М.) Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (хіміко-біологічні і медичні науки) за роботу «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

Національним інститутом раку за останні роки укладено Меморандум про наукове співробітництво з Кавендішською лабораторією Кембриджського університету (Велика Британія); укладено Меморандум про співпрацю з Університетом Каліфорнії (Ірвін, США); укладено Меморандум про взаєморозуміння між Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба та Національним інститутом раку; укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я Республіки; Македонія та Національним інститутом раку; укладено угоду про спільну діяльність у галузі експериментальної та клінічної онкології з Біомедичним інститутом університету Клемсона (США); укладено угоду про науково-практичне співробітництво в галузі клінічної онкології з Госпіталем Університету ім. Яна Бизеля, Бидгощ, Польща; укладено угоду про науково-практичне співробітництво з Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI).

Національний інститут раку співпрацює з такими міжнародними установами:

 • Співробітництво з Національним центром онкології МОЗ Азербайджанської Республіки.
 • Співробітництво з Міжнародним агентством дослідження раку (МАДР) —
  International Agency for Research on Cancer (IARC).
 • Співробітництво з Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL).
 • Співробітництво з Міжнародною консультативною діагностичною онлайн
  платформою iPath.
 • Співробітництво з Міжнародною лімфомною організацією пацієнтів
  (Lymphoma Coalition).
 • Співробітництво з діагностичною референтною лабораторією СDD, США.