Молід Сергій Олексійович

molid1

Спеціалізація: лікар хірург онколог

Кваліфікаційна категорія: вища категорія

Дипломи та ліцензії: закінчив Київський медичний інститут в 1987 році. Національному інституті раку працює з 2003 року.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне лікування хворих з злоякісними і доброякісними пухлинами грудних залоз.

E-mail: sergej-molid@yandex.ru

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Молид С.А.Эстетическая коррекция контрлатеральной грудной железы при выполнении органосохраняющих операций. Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.79

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Молид С.А.Использование метода термохимиотерапии в комплексном лечении отечно-инфильтративных форм рака грудной железы Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.79-80

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.Н., Сидорчук О.І., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф., Зайчук В.В.Використовування методик реконструктивно-пластичної хірургії на етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози Тез Хірургія України. Матеріали V Міжнародної конференції «Прогресс пластической и реконструктивной хирургии». – Київ. – 21-22.04.2012. — №2(42). – С.55

Щепотин И.Б., Смоланка И.И., Мотузюк И.Н., Сидорчук О.И., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В.Возможности использования системы экспандер-имплант Беккера в реконструктивно-восстановительном лечении больных раком грудной железы Тез Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ.- Астана 2012. – С.303

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Новітні методи хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Досвід Національного інституту раку Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.15

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Радикальні моделюючі операції,як невід’ємна складова хірургічного лікування хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.15-16

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Концепція вибору оперативного втручання у хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.16

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Застосування мудьтимодальної програми FAST TRACK SURGERY у хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.17

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Відтермінована реконструктивно-пластична операція у хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.18

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід.Реконструктивні операції в лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.18-19

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Корекція контралатеральної грудної залози, як додаткова опція хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.19

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Застосування системи-імплант Беккера  в реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.20

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Застосування складних комплексів аутологічних тканин в реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.20-21

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Використання силіконових імплантів при реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.21-22

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Використання методик пластичної хірургії на етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.22

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз Патент №81982 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302900, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О., Спосіб виконання онкопластичної операції у хворих на рак молочної залози Патент №82376 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця U201302906, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб виконання онкопластичної операції у хворих на рак молочної залози центральної локалізації Патент №82375 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302905, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В. Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб мультизональної реконструкції грудної залози Патент №82374 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302904, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М. Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О.Спосіб реконструкції пупка Патент №81984 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302903, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб установки імплантів при виконанні підшкірної мастектомії Патент №81983 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302901, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз та їх реконструкції імплантами Патент №82377 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302907, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз Патент №81982 Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, U201302900, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013