Михайлович Юрій Йосипович

Михайлович Юрій Йосипович

Спеціалізація: «онкологія», «хірургія», «організація і управління охороною здоров’я»

Стаж роботи за фахом: 19 років

Кваліфікаційна категорія: спеціалізація (спеціаліста)

Дипломи та ліцензії: Диплом РВ № 768742 від 25.06.1987;  Диплом кандидата медичних наук зі спеціальності «онкологія» ДК № 017773 від 12.03.2003

Основні напрями наукових і практичних досліджень: профілактика злоякісних захворювань, організація протиракової боротьби

Наявність науково-практичних публікацій (назви статей, журналів): 40

1) Михайлович Ю.Й. Скринінг раку в Україні: коли теорія відповідає реальності. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко  // Клиническая онкология. – 2013. – №2 (10). – С. – 6–11.

2) Михайлович Ю.Й. Організаційні аспекти впровадження скринінгу в Україні / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.

3) Михайлович Ю.Й. Проблема вирішення ранньої діагностики. Соціально-економічне обґрунтування популяційного скринінгу раку шийки матки в умовах сьогодення / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ. – К., 2013. – С. 36.

4) Щепотин И.Б. Распространенность злокачественных новообразований в популяции Украины после аварии на Чернобыльской АЭС (результаты 25-летнего мониторинга) / И.Б. Щепотин, Ю.Й. Михайлович, З.П. Федоренко // Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями : сб. тез. докл. Уральского медицинского науч.–практ. форума с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск. – Челябинск, 2013. – С. 77-79.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: Регулярно беру участь в Українських та закордонних конференціях і симпозіумах (SIOP, EBMT, ESMO); VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ; наук.-практ. конф. Миргород, 4–5 жовтня 2010 р. – Миргород, 2010. «Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатології»; ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р., Судак, АР Крим; The European Multidisciplinary Cancer Congress, Stockholm 23–27 September 2011;  Старіння та здоров’я : міжнар. наук.-практ. конф., присвячена ВООЗ Всесвітньому дню здоров’я 2012 р., 5-6 квітня 2012 р. Київ.; VIІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ . Астана, 5–7 сентября 2012 г. Республика Казахстан – Астана. ІІ міжнар. мед. конгрес, 16–19 квітня 2013 р., м. Київ.; «Современные технологи в диагностике и лечении больных со злокачественными новообразованиями». Науч.–практ. форум с междунар. участием. 4-6 июня 2013, г. Челябинск.

Удосконалення  за фахом: 1991 р. (червень, серпень), стажування з фаху  “хірургія”, в клініці Св. Петра м. Торонто, Канада; 2000 р. (липень, серпень) стажування з фаху “онкологія”, Європейський інститут онкології, Мілан, Італія.

Ваш улюблений вислів (вираз, афоризм): «Боротьба з хворобами не повинна бути настирливою, бажання зробити щось, повинно бути підкріплено надійними доказами того, що результат буде позитивним» (А. Дж. Гібсон).

E-mail: michailovich@unci.org.ua

 

Список опублікованих статей
Facebook
Twitter
INSTAGRAM