Методичні рекомендації

metrekЗа результатами науково-дослідних програм в Національному інституті раку розроблені для практичного впровадження методичні рекомендації, які ефективно впливають на розвиток сучасної клінічної онкології, а також мають вагому соціальну значимість.

 

Методичні рекомендації

  1. Корекція порушення обміну гомоцистеїну у хворих на рак молочної залози : методичні рекомендації / В.Ф. Чехун, Л.А. Налєскіна, Т.В. Призимирська, Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, Ю.В. Лозовська, Г.І. Кулик, І.І. Смоланка. – К., 2008. – 22 с.
  2. Застосування протипухлинної аутовакцини в комплексному лікуванні онкологічних хворих : методичні рекомендації / В.Ф. Чехун, І.Б. Щепотін, Г.П. Потебня, Г.С. Лісовенко, І.І. Бойко. – К., 2008. – 23 с.
  3. Методики комплексного лікування онкологічних хворих з використанням апарата „Магнітерм” : методичні рекомендації / І.І. Смоланка, В.Е. Орел, Л.І. Воробйова, С.І. Коровін, В.С. Іванкова, А.Ю. Палівець, Н.П. Ціп, М.Ю. Кліманов, М.О. Ніколов, А.В. Романов, І.І. Дзятковська, С.В. Литвиненко, І.В. Смотров. – К., 2009. – 20 с.
  4. Використання хіміорадіомодифікаторів при променевій терапії поширених форм раку шийки матки : методичні рекомендації / В.С. Іванкова, Л.І. Воробйова, Г.О. Курило, Л.М. Барановська, Т.В. Хруленко, Г.М. Шевченко. – К., 2009. – 16 с.
  5. Мамосцинтиграфія в діагностиці раку молочної залози : методичні рекомендації / О.І. Солодянникова, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, Д.О. Джужа, Д.Л. Саган, Н.Ю. Войт, Г.Г. Сукач. – К., 2010. – 20 с.
  6. Смоланка І.І. Вибір обсягу радикальної операції при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози : методичні рекомендації / І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, Т.С. Головко. – К., 2010. – 22 с.
  7. Алгоритм діагностики раку молочної залози : методичні рекомендації / Т.С. Головко, О.І. Солодянникова, С.Ю. Скляр, Г.В. Лаврик, Л.А. Шевчук. – К., 2010. – 26 с.
  8. Хірургічне лікування первинно-локалізованої меланоми шкіри : методичні рекомендації / С.І. Коровін, О.І. Солодянникова, М.І. Кукушкіна, А.Ю. Палівець, Г.Г. Сукач, Е.М. Ковальчук, О.М. Поторога. – К., 2010. – 18 с.
  9. Гайсенко А.В. Основні принципи розробки індикаторів якості надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні : методичні рекомендації / А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко. – К., 2010. – 29 с.
  10. Особливості діагностики та фактори прогнозу нирково-клітинного раку : методичні рекомендації / Е.О. Стаховський, Т.С. Головко, Ю.В. Вітрук, О.А. Войленко, В.А. Гаврилюк, О.Е. Стаховський, О.І. Яцина– К., 2011. – 35 с.
  11. Сучасні критерії діагностики та оцінки ефективності лікування злоякісних лімфом : методичні рекомендації / І.А. Крячок, Г.О. Губарева, Т.В. Сичова, О.І. Новосад, А.В. Мартинчик. – К., 2011. – 26 с.
  12. Ганул В.Л. Лікування хворих на злоякісну мезотеліому плеври з застосуванням внутрішньоплевральної перфузійної хіміогіпертермії : методичні рекомендації / В.Л. Ганул, А.І. Шевченко, А.В. Ганул. – К., 2011. – 19 с.
  13. Коровін С.І. Лікування хворих на саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба / С.І. Коровін, А.Ю. Палівець, М.М. Кукушкіна. – К., 2011. – 18 с.
  14. Профілактика та лікування рецидивів раку вульви : методичні рекомендації / Л.І. Воробйова, О.В. Турчак, В.С. Свінцицький, С.В. Неспрядько, Н.П. Цип, І.В. Гончарук, Н.Ф. Лигирда. – К., 2011. – 21 с.
  15. Новий підхід до хірургічного лікування хворих на рак ободової кишки із застосуванням мультимодальної програми «Хірургія швидкого відновлення» («Fast Track Surgerj») : методичні рекомендації / І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.В. Лукашенко, Д.О. Розумій, В.В. Приймак, Ю.О. Жуков, В.В. Шептицький, Р.Р. Хворостовський, Д.Е. Махмудов. – К., 2011. – 18 с.
  16. Цитологічна діагностика дисплазій епітелію і плоскоклітинного раку шийки матки з визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом : методичні рекомендації / Л.С. Болгова, Т.М. Туганова, Л.І. Воробйова, О.І. Алексєєнко, Т.М. Ярощук, Н.Б. Тиха. – К., 2012. – 20 с.
  17. Неоад’ювантна хіміотерапія хворих на саркоми кісток, ангіографічні критерії ефективності : методичні рекомендації / О.Г. Югрінов, А.Г. Дєдков, О.М. Новак, О.А. Супруненко, С.І. Бойчук, П.А. Ковальчук. – К., 2012. – 19 с.
  18. Комбінована спірально-епідуральна анестезія в періопераційному періоді у хворих на рак сечового міхура : методичні рекомендації / І.І. Лісний, Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, Л.В. Клімчук. – К., 2012. – 23 с.
  19. Цитологічна діагностика дисплазій циліндричного епітелію і залозистого раку шийки матки за визначенням ядерцевоутворюючих регіонів хромосом : методичні рекомендації / Л.С. Болгова, Т.М. Туганова, О.І. Алексєєнко, О.М. Грабовий, Л.І. Воробйова. – К., 2012. – 20 с.
  20. Комплексна променева діагностика злоякісних пухлин печінки : методичні рекомендації / Г.В. Лаврик, Т.С. Головко, О.І. Солодянникова, О.О. Колеснік, Г.І. Климнюк, Л.А. Шевчук, О.О. Халілєєв. – К., 2012. – 27 с.
  21. Крячок І.А. Лікування гематологічних ускладнень хіміотерапії у онкологічних хворих : методичні рекомендації / І.А. Крячок, Л.А. Сивак, Г.О. Губарева. – К., 2012. – 25 с.
  22. Профілактика та рання діагностика раку грудної залози : методичні рекомендації / І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, А.Д. Лобода, Т.С. Головко. – К., 2012. – 55 с.
  23. Неоад’ювантна поліхіміотерапія в лікуванні хворих на м’язово-інвазивний рак сечового міхура : методичні рекомендації / Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, О.А. Войленко, П.С. Вукалович, В.А. Котов, С.А. Лялькін, О.І. Яцина. – К., 2012. – 38 с.
  24. Климнюк Г.І. Сучасні підходи до призначення високодозової хіміотерапії з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин у дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення : методичні рекомендації / Г.І. Климнюк, С.В. Павлик, О.В. Шайда. – К., 2013. – 22 с.
  25. Ад’ювантна інтерферонотерапія хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри : методичні рекомендації / С.І. Коровін, М.М. Кукушкіна, Ф.В. Фільчаков, К.С. Шуміліна, С.М. Кукушкіна, Г.Д. Льон. – К., 2013. – 16 с.
  26. Використання основного шкірно-м’язового лоскута в реконструкції великих дефектів у хворих на злоякісні пухлини голови та шиї : методичні рекомендації / В.С. Процик, О.О. Галай, О.В. Кравець, О.М. Трембач, Є.В. Коробко. – К., 2013. – 20 с.
  27. Катетеризація периферичних вен та підключичної вени, догляд за катетером у дітей з солідними пухлинами : методичні рекомендації / Г.І. Климнюк, С.В. Павлик, О.В. Шайда, В.Є. Білецький, В.М. Нечваль, О.О. Дениско, І.О. Приходько. – К., 2013. – 28 с.
  28. Застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру в системі обліку онкологічних хворих : методичні рекомендації / І.Б. Щепотін, З.П. Федоренко, А.В. Гайсенко, Л.О. Гулак, Є.Л. Горох, А.Ю. Рижов, О.В. Сумкіна, Л.Б. Куценко. – К., 2013. – 27 с.
  29. Сучасні можливості радіонуклідної терапії і діагностики в комплексному лікуванні та моніторингу хворих на медулярний рак щитоподібної залози : методичні рекомендації / О.І. Солодянникова, Г.Г. Сукач, Д.Л. Саган, Д.О. Джужа, В.В. Трацевський, В.В. Даниленко. – К., 2013. – 21 с.
  30. Крячок І.А. Профілактика та лікування гастроінтестинальних та гепатологічних ускладнень хіміотерапії у онкологічних хворих : методичні рекомендації / І.А. Крячок, Л.А. Сивак, Г.О. Губарева. – К., 2013. – 24 с.
  31. Вибір обсягу лімфодисекції при операціях з приводу раку грудної залози : методичні рекомендації / І.І. Смоланка, О.І. Солодянникова, С.Ю. Скляр, О.І. Костриба. – К., 2013. – 22 с.
  32. Використання HDR брахітерапії при лікуванні поширених форм раку шийки матки : методичні рекомендації / В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, Г.М. Шевченко, Т.В. Хруленко, Т.В. Скоморохова, О.В. Галяс, І.П. Магдич. – К., 2013. – 22 с.
  33. Чорнобай Т.М. Алгоритм діагностики раку стравоходу та рентгенологічний супровід стравохідного стентування : методичні рекомендації / Т.М. Чорнобай, Т.С. Головко. – К., 2013. – 28 с.
  34. Лікування хворих на саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеня ризику : методичні рекомендації / С.І. Коровін, А.Ю. Палівець, М.М. Кукушкіна, А.Г. Дєдков, В.В. Остафійчук. – К., 2014. – 20 с.
  35. Діагностика та лікування дисплазії епітелію шийки матки легкого та помірного ступеня : методичні рекомендації / Л.І. Воробйова, Н.Ф. Лигирда, В.С. Свінцицький, А.В. Турчак. – К., 2014. – 25 с.
  36. Періопераційна аналгезія та нефропротекторна терапія при резекції нирки : методичні рекомендації / І.І. Лісний, Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, Л.В. Клімчук, О.В. Закрутько. – К., 2014. – 19 с.
  37. Керована гіпотензія при резекції нирки : методичні рекомендації / І.І. Лісний, Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, Л.В. Клімчук, О.В. Закрутько. – К., 2015. – 19 с.
  38. Рання діагностика та профілактика кісткових метастазів у хворих на нирково-клітинний рак: методичні рекомендації / А.Г. Дєдков, Е.О. Стаховський, С.І. Бойчук, І.Б. Волков, Л.Г. Югринова, П.А. Ковальчук, А.Ю. Палівець, Ю.В. Вітрку, О.А. Кононеко, О.І. Яцина. – К., 2015. – 15 с.
  39. Алгоритм променевої діагностики та динамічного спостереження вузлових форм фіброаденоматозу грудної залози : методичні рекомендації / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмальова, Л.П. Крахмальова, Л.А. Шевчук. – К., 2015. – 20 с.
  40. Основні цитоморфологічні об’єктивізовані диференційно-діагностичні ознаки доброякісних і злоякісних пухлин яєчника : методичні рекомендації / Л.С. Болгова, Т.М. Ярощук, Т.М. Туганова, С.В. Мариненко, М.Г. Махортова. – К., 2015. – 19 с.