Ляшенко Андрій Олександрович

lyashenko1

Спеціалізація: онкохірург

Дипломи та ліцензії: у 1994 році закінчив Український державний медичний університету ім. А.А.Богомольця. Через 3 роки після закінчення інтернатури на базі Київського інституту клінічної і експериментальної хірургії, захистив кандидатську дисертацію в області пілотного українсько-американського проекту «Electrowelding of biological tissues». Автор кращої наукової роботи України за 1999год. З 2002 року працював врачем-ординатором н/і відділу пухлин грудної залози і її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, а з 2008 року працює там же на посаді наукового співробітника.

Основні напрями наукових та практичних досліджень: сфера наукових лежить в області запущених, форм раку грудної залози (місцево-поширений, набряклий рак грудної залози).

Наявність науково-практичних публікацій: автор більше ніж 120 статей у науковій літературі та 16 патентів. Учасник та доповідач на багаточисельних міжнародних форумах та конференціях.

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Ляшенко А.О., Критерії вибору обсягу операцій та можливості реконструктивної хірургії при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози. Тез. Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії”. – Київ. – 2010. – с.168

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Скляр С.Ю., Іванкова О.М., Ляшенко А.О. Критерії вибору обсягу операцій та можливості реконструктивної хірургії при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози Стаття Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії». – Київ. – 2010. – С.168

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Молид С.А., Эстетическая коррекция контрлатеральной грудной железы при выполнении органосохраняющих операций. Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.79

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Молид С.А., Использование метода термохимиотерапии в комплексном лечении отечно-инфильтративных форм рака грудной железы Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.79-80

Щепотин И.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В., Использование сложных комплексов аутологических тканей на реконструктивно-восстановительном этапе хирургического лечения больных раком грудной железы Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.84

Щепотин И.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В., Использование силиконовых имплантов в реконструкции грудной железы после радикальной мастэктомии Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.85

Щепотин И.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В. Использование системы имплант Беккера на реконструктивно-восстановительном этапе у больных раком грудной железы Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.85

Щепотин И.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В. Использование методик реконструктивно-пластической хирургии на этапе хирургического лечения больных раком грудной железы Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.85

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Національний інститут раку Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О, Патент №59414, u201014008, Бюл.№ 9, Заявл.24.11.2010, Опубл. 10.05.2011, Спосіб виконання лампектомії з реґіонарною лімфатичною дисекцією у хворих на рак молочної залози з локалізацією у нижніх квадрантах

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Національний інститут раку, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Патент №60614, u201014005, Бюл.№12, Заявл.24.11.2010, Опубл. 25.06.2011, Спосіб виконання лампектомії з реґіонарною лімфатичною дирекцією у хворих на рак молочної залози з локалізацією у верхніх квадрантах

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Національний інститут раку, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О. Патент №59413, u201014007, Бюл.№9, Заявл.24.11.2010, Опубл.10.05.2011            Спосіб виконання лампектомії з реґіонарною лімфатичною дирекцією у хворих на рак молочної залози з локалізацією у верхніх квадрантах

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Національний інститут раку, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О. Патент №58530, u201013999, Бюл.№ 7, Заявл. 24.11.2010, Опубл.11.04.2011 , Спосіб зменшення сером у хворих після радикальних операцій з приводу раку молочних залоз

И.И. Смоланка, В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко, А.Д. Лобода Оценка регрессии метастатически пораженных лимфатических узлов при использовании радиочастотной умеренной локальной гипертермии в лечении больных местно распространенным раком грудной железы Тез.Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

И.И. Смоланка,  В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко, А.Д. Лобода Эффективность радиочастотной умеренной гипертермии при лечении больных местно распространенным раком грудной железы Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Досенко И.В., Черныш В.О., Лобода А.Д. Непосредственные результаты лечения отечных форм рака молочной железы в зависимости от пути введения химиопрепаратов Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.Н., Сидорчук О.І., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф, Зайчук В.В., Застосування системи — імплантат Беккера на реконструктивно — відновлювальному етапі у хворих на рак грудної залози Тез.

Хірургія України. Матеріали V Міжнародної конференції «Прогресс пластической и реконструктивной хирургии». – Київ. – 21-22.04.2012. — №2(42). – С.52

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.Н., Сидорчук О.І., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф., Зайчук В.В. Застосування складних комплексів аутологічних тканин на реконструктивно-відновлювальном етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози Тез Хірургія України. Матеріали V Міжнародної конференції «Прогресс пластической и реконструктивной хирургии». – Київ. – 21-22.04.2012. — №2(42). – С.53

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.Н., Сидорчук О.І., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф., Зайчук В.В. Використання силіконових імплантів при реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії Тез Хірургія України. Матеріали V Міжнародної конференції «Прогресс пластической и реконструктивной хирургии». – Київ. – 21-22.04.2012. — №2(42). – С.54

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.Н., Сидорчук О.І., Ляшенко А.О., Лігірда О.Ф., Зайчук В.В. Використовування методик реконструктивно-пластичної хірургії на етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози Тез Хірургія України. Матеріали V Міжнародної конференції «Прогресс пластической и реконструктивной хирургии». – Київ. – 21-22.04.2012. — №2(42). – С.55

Щепотин И.Б., Смоланка И.И., Мотузюк И.Н., Сидорчук О.И., Ляшенко А.А., Лигирда О.Ф., Зайчук В.В. Возможности использования системы экспандер-имплант Беккера в реконструктивно-восстановительном лечении больных раком грудной железы Тез Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ.- Астана 2012. – С.303

Смоланка І.І., Югрінов О.Г., Досенко І.В., Ляшенко А.О., Супруненко О.О., Лобода А.Д. Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози із застосуванням системно-селективної неоад’ювантної полі хіміотерапії. Статья Клиническая онкология. – 2013. №1(9). —  С.44-47.

Смоланка І.І., Югрінов О.Г., Ляшенко А.О. Комплексне лікування набрякових форм раку грудної залози з використанням селективної внутрішньо артеріальної ПХТ. Тез. II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»II International Medical Congress «Introduction of modern medical science advances into healthcare practice in Ukraine». – С.30.

И.И.Смоланка, О.Г. Югринов, А.А. Ляшенко, И.В. Досенко, А.А. Супруненко, М.С. Кротевич Опыт селективной неоадъювантной внутриартериальной полихимиотерапии в лечении больных отечными формами рака грудной железы. Тез. Перша таврійська школа з питань онкології. Тези регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань.» 29-30 серпня, 2013 р. – м. Херсон. С.119-121.

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Новітні методи хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Досвід Національного інституту раку Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.15

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Радикальні моделюючі операції,як невід’ємна складова хірургічного лікування хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.15-16

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Концепція вибору оперативного втручання у хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.16

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Застосування мудьтимодальної програми FAST TRACK SURGERY у хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.17

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Відтермінована реконструктивно-пластична операція у хворих на рак грудної залози Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.18

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Реконструктивні операції в лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.18-19

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Корекція контралатеральної грудної залози, як додаткова опція хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.19

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Застосування системи-імплант Беккера  в реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.20

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Застосування складних комплексів аутологічних тканин в реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.20-21

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Використання силіконових імплантів при реконструкції грудної залози після радикальної мастектомії Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.21-22

І.Б.Щепотін, О.І.Сидорчук, І.М. Мотузюк, В.В.Зайчук, Р.І.Сидорчук, Л.І.Сидорчук, А.О.Ляшенко, С.О.Молід. Використання методик пластичної хірургії на етапі хірургічного лікування хворих на рак грудної залози. Тез Актуальні питання хірургії. Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 75-річчю від дня народження Ф.Г.Кулачека. — 21 червня 2013. – Чернівці. С.22

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз Патент №81982, U201302900, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О., Спосіб виконання онкопластичної операції у хворих на рак молочної залози. Патент №82376, U201302906, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб виконання онкопластичної операції у хворих на рак молочної залози центральної локалізації, Патент №82375, U201302905, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб мультизональної реконструкції грудної залози, Патент №82374, U201302904, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця Щепотін І.Б., Мотузюк І.М. Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О., Спосіб реконструкції пупка, Патент №81984, U201302903, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб установки імплантів при виконанні підшкірної мастектомії Патент №81983, U201302901, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз та їх реконструкції імплантати Патент №82377, U201302907, Бюл.№ 14, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 25.07.2013

Національний інститут раку, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Щепотін І.Б., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Зайчук В.В., Ляшенко А.О., Молід С.О. Спосіб дренування післяопераційної рани у хворих після радикальних оперативних втручань з приводу злоякісних пухлин молочних залоз, Патент №81982, U201302900, Бюл.№ 13, Заявл. 11.03.2013, Опубл. 10.07.2013

Національний інститут раку, Югрінов О.Г., Смоланка І.І., Супруненко О.О., Досенко І.В., Ляшенко А.О. Спосіб лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози Патент №82579, U201303536, Бюл.№ 15, Заявл. 22.03.2013, Опубл. 12.08.2013