Льон Ганна Дарієвна

len1

Спеціалізація: клінічна імунологія, онкоімунологія

Стаж роботи по спеціальності: 15 років

Кваліфікаційна категорія: лікар – клінічний імунолог першої категорії

Дипломи та ліцензії: диплом про закінчення в 1998 р. Харківського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: розробка в експерименті і апробація в клиніці методу специфічної імунотерапії з використанням «фактора переносу» у хворих зі злоякісними новоутвореннями. Дослідження порушень в імунній системі у онкологічних хворих, пов’язаних з ходом пухлинного процесу, наслідками основних методів лікування і проведенням імунотерапії.

Наявність науково-практичних публікацій: опубліковано більше 50 наукових робіт, в тому числі в таких наукових спеціалізованих видавництвах, як журнали «Journal of Immunotoxicology», «Вопросы онкологии», «Клиническая онкология», «Иммунология», «Онкология», «Журнал АМН України», «Імунологія та алергологія», «Новоутворення», «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи», «Вакцинопрофилактика», а також в монографії «Специфічна імунотерапія в онкології» (2008). Отримано 10 патентів України на корисну модель.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: регулярно приймаю участь в роботі з’їздів, науково-практичних конференцій, присвячених діагностиці та лікуванню онкохворих, питанням клінічної та лабораторної імунології.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): «Очі бояться, а руки роблять».

 

Список основних опублікованих статей

ПЕРЕЛІК

наукових праць Льон Ганни Даріївни

№ п/п  

Назва

Видавництво, журнал, назва, номер, рік чи номер авторського свідоцтва К-ть друко-ваних сторі-нок  

Прізвища співавторів

1 2 3 4 5
1 Опыт применения комбинированных вакцин, содержащих ацеллюлярный коклюшный компонент Вакцинопрофилактика. – 2004. – № 5. – С. 8-10.

 

3 Лён (Ярмыш) А.Д.

Волянский А.Ю.

Ямчицкая А.А.

2 Клінічний досвід застосування неспецифічної імунотерапії у комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак молочної залози Онкология. – 2007. – Т. 9, № 3. – С. 245-247.

 

3 Смоланка І.І.

Скляр С.Ю.

Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Досенко І.В.

Костриба О.І.

Черниш В.О.

3 Застосування поліоксидонію в комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак молочної залози Мат. VІІІ конференції молодих онкологів з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології». – м. Київ, 26-27 квітня 2007 р. – С. 50. 1 Льон Г.Д.

Костриба О.І.

4 Торможение роста опухоли в печени крыс, индуцированное опухолеспецифическим фактором переноса Вопросы онкологии. – 2007. – Т. 53, № 5. – С. 566-571.

 

6 Гриневич Ю.А.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Бобро Л.И.

Лён А.Д.

5 Изучение иммунофенотипа лимфоцитов регионарных лимфатических узлов больных раком молочной железы в процессе культивирования in vitro Мат. ІХ конференції молодих онкологів з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології». – м. Київ, 23-24 квітня 2008 р. – С. 80. 1 Лён А.Д.
6 Иммунотерапия в комплексном лечении больных местно распространенным раком молочной железы Мат. V съезда онкологов и радиологов СНГ. – г. Ташкент, 14-16 мая 2008 г. – С. 233.

 

1 Гриневич Ю.А.

Смоланка И.И.

Фильчаков Ф.В.

Скляр С.Ю.

Шумилина Е.С.

Досенко И.В.

Лён А.Д.

Кострыба А.И.

7 Фактор переносу: отримання та протипухлинні властивості Журнал АМН України. – 2008. – Т. 14, № 4. – С. 617-635.

 

19 Гріневич Ю.Я.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Бобро Л.І.

Льон Г.Д.

8 Адоптивная клеточная иммунотерапия больных с солидными злокачественными новообразованиями В кн.: Специфічна імунотерапія в онкології; За ред. Ю.Я. Гриневича. – К.: Здоров’я, 2008. – С. 242-285. 44 Фильчаков Ф.В.

Гриневич Ю.А.

Лён А.Д.

9 Фактор переноса: получение, биологическая характеристика, влияние на противоопухолевую резистентность организма В кн.: Специфічна імунотерапія в онкології; За ред. Ю.Я. Гриневича. – К.: Здоров’я, 2008. – С. 293-328. 36 Гриневич Ю.А.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Бобро Л.И.

Корнелюк А.И.

Лён А.Д.

10 TNF receptor  p55  and  IL-872 and IL-877 isoforms: blood and urine levels in breast cancer patients

 

 

 

 

  1. Immunotoxicology. – 2009. – Vol. 6, № 4. – P. 235-242.

 

8 Shichkin V.P.

Lon A.D.

Yugrinova L.G.

Grinevich Yu.A.

Berezhnaya N.M.

Akalovich S.

Pashkova O.

Voitenоk N.N.

11 TNF-alpha p55 receptor and IL-872 and IL-877 isoforms: Implication for immunodiagnostics and immunomonitoring of breast cancer

 

 

 

Mat. І International Conference «Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring». – Kiev, Мау 18-21, 2009. – Р. 69.

 

1 Shichkin V.P.

Belova O.B.

Berezhnaya N.M.

Lon A.D.

Yugrinova L.G.

Grinevich Yu.A.

Akalovich S.

Pashkova O.

Voitenоk N.N.

12 The tumour-specific transfer factor in biotherapy of experimental tumours

 

 

Mat. І International Conference «Cancer Immunotherapy and Immunomonitoring». – Kiev, Мау 18-21, 2009. – Р. 58. 1 Fil’chakov F.V.

Grinevich Yu.A.

Shumilina K.S.

Lon A.D.

Shved V.V.

13 Ксеногенный фактор переноса, специфичный мышиной карциноме легкого Льюис Вопросы онкологии. – 2009. – Т. 55, № 5. – С. 612-618.

 

7 Гриневич Ю.А.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Швед В.В.

14

 

 

 

Патент на корисну модель № 43727, UA, МПК А61 35/28. Спосіб профілактики метастазів Національний інститут раку (UA). – 3. № u200903729; заявл. 16.04.09; опубл. 25.08.09. – Бюл. № 16. 6 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Гріневич Ю.Я.

 

15 Патент на корисну модель № 43728, UA, МПК А61 35/28. Спосіб отримання фактора переносу, специфічного до клітин ксеногенної пухлини Національний інститут раку (UA). – 3. № u200903731; заявл. 16.04.09; опубл. 25.08.09. – Бюл. № 16. 6 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Гріневич Ю.Я.

16 Специфічна імунотерапія фактором переносу в лікуванні тварин з перещепленою пухлиною Мат. конференції «Нове у діагностиці, лікуванні і профілактиці імуно- та алергопатологій». – м. Львів, 14-16 жовтня, 2009 р. – Імунологія та алергологія. – 2009. – № 2-3. – С. 163. 1 Гріневич Ю.Я. Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

17 Досвід застосування адоптивної клітинної імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак молочної залози Новоутворення. – 2009. – № 3-4. – С. 274-280.

 

7 Смоланка І.І.

Гріневич Ю.Я.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Скляр С.Ю.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Бендюг Г.Д.

Досенко І.В.

18 Експериментальне обґрунтування можливості застосування пухлиноспецифічного фактора переносу в біотерапії хворих зі злоякісними новоутвореннями Онкология. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 127–133. 7 Гріневич Ю.Я.

Льон Г.Д.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Швед В.В.

19 Імунологічні підходи до попередження метастазування за допомогою трансферфакторних поліпептидів Мат. конференції молодих вчених «Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень» (24-25 березня 2010 р., м. Київ). – Онкология. – 2010. – Т. 12, № 4 (46). – С. 408. 1 Льон Г.Д.
20 Попередження метастазування карциноми легені Льюїс у мишей С57BL/6 фактором переносу Мат. научно-практической конференции с международным участием «Современные теория и практика клинической иммунологии и аллергологии» (21-22 апреля 2010 г., г. Киев). – Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 160. 1 Льон Г.Д.

Фільчаков Ф.В.

Гріневич Ю.Я.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Швед В.В.

21 The effect of interferon-gamma on parameters of immune system in malignant melanoma patients Mat. International conference «Tumor and host: novel aspects of old problem» (September 21-24, 2010, Kyiv). – Exp. Oncology. – 2010. – Vol. 32. – P. 87–88. 2 Fil’chakov F.V.

Shumilina K.S.

Kykushkina S.M.

Lon G.D.

Korovin S.I.

Kykushkina M.M.

Vitruk T.S.

 

 

 

22 Антиметастатическая активность опухолеспецифических трансферфакторных белков при их введении в адъювантном режиме (экспериментальное исследование) Мат. VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ (1-4 октября 2010 г., г. Душанбе). – С. 74. 1 Фильчаков Ф.В.

Гриневич Ю.А.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Кукушкина С.Н.

Швед В.В.

23 Влияние γ-интерферонотерапии на показатели иммунной системы у больных первично-локализованой меланомой кожи Мат. VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ (1-4 октября 2010 г., г. Душанбе). – С. 226. 1 Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

24 Патент на корисну модель № 59423, UA, МПК А61 Р35/00, А61 К35/28. Спосіб післяопераційної імунопрофілактики метастазів Національний інститут раку (UA). – 3. № u201014155; заявл. 29.11.10; опубл. 10.05.11. – Бюл. № 9. 6 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

Гріневич Ю.Я.

25 Патент на корисну модель № 59424, UA, МПК А61 Р35/00, А61 К35/28. Спосіб імуноселекції пухлинних клітин з високим клоногенним потенціалом Національний інститут раку (UA). – 3. № u201014156; заявл. 29.11.10; опубл. 10.05.11. – Бюл. № 9. 4 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

26 Ксеногенный карциномоспецифический фактор переноса в адъювантной иммунотерапии мышей С57BL/6 с гомологичной опухолью Иммунология. – 2011. – Т. 32, № 1. – С. 20–23 4 Фильчаков Ф.В.

Гриневич Ю.А.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Кукушкина С.Н.

Бендюг Г.Д.

27 Возможности профилактики метастазирования опухолеспецифическим фактором переноса Вопросы онкологии. – 2011. – Т. 57, № 1. – С. 81–85. 5 Фильчаков Ф.В.

Лён А.Д.

Шумилина Е.С.

Кукушкина С.Н.

Швед В.В.

Гриневич Ю.А.

28 Вплив різних схем інтерферонотерапії на функціональну активність лімфоцитів у хворих на меланому шкіри Імунологія та алергологія. – 2011. – № 2. – С. 120–125. 6 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

29

 

 

 

Особенности иммунного статуса у больных меланомой кожи на разных стадиях опухолевого процесса Мат. научно-практической конференции с международным участием «Современные вопросы клинической и лабораторной иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации» (12-13 апреля 2011 г., г. Киев). – Імунологія та алергологія. – 2011. – № 1. – С. 108–109. 2 Фильчаков Ф.В.

Кукушкина С.Н.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

30 Особливості імунного статусу у хворих на меланому шкіри на різних стадіях пухлинного процесу Клиническая онкология. – 2011. – № 2 (2). – С. 36–40. 5 Фільчаков Ф.В.

Кукушкіна С.М.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

31 Імуноселекція пухлинних клітин із високим клоногенним потенціалом за допомогою карцинома-специфічних трансферфакторних поліпептидів Мат. XII з’їзду онкологів України (20-22 вересня 2011 р., м. Судак). – Клиническая онкология. – 2011. – Спец. випуск  № 2. –  С. 226. 1 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

32 Иммунологические последствия комплексной терапии детей с прогностически неблагоприятными формами злокачественных новообразований мягких тканей Мат. XII з’їзду онкологів України (20-22 вересня 2011 р., м. Судак). – Клиническая онкология. – 2011. – Спец. випуск  № 11. –  С. 174–175. 2 Шумилина Е.С.

Гриневич Ю.А.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.

Фильчаков Ф.В.

Климнюк Г.И.

Шайда Э.В.

33 Ад’ювантна хіміоімунотерапія як ефективний спосіб профілактики метастазування експериментальної пухлини Мат. XII з’їзду онкологів України (20-22 вересня 2011 р., м. Судак). – Клиническая онкология. – 2011. – Спец. випуск  № 11. –  С. 228. 1 Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Швед В.В.

Гріневич Ю.Я.

Фільчаков Ф.В.

Мельник В.О.

34 Дисфункція імунної системи у хворих на меланому шкіри Мат. XII з’їзду онкологів України (20-22 вересня 2011 р., м. Судак). – Клиническая онкология. – 2011. – Спец. випуск  № 11. –  С. 125. 1 Фільчаков Ф.В.

Кукушкіна С.М.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

Покрасьон Н.М.

35 Вплив різних схем ад’ювантної інтерферонотерапії на стан імунної системи хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри Мат. XII з’їзду онкологів України (20-22 вересня 2011 р., м. Судак). – Клиническая онкология. – 2011. – Спец. випуск  № 11. –  С. 125. 1 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

36 Імунологічний моніторинг дітей з прогностично несприятливими формами злоякісних новоутворень м’яких тканин в динаміці комплексного лікування Клиническая онкология. – 2011. – № 3 (3). – С. 52–56. 5 Шуміліна К.С.

Гріневич Ю.Я.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

Фільчаков Ф.В.

Климнюк Г.І.

Шайда Е.В.

37 Особливості імунореактивності організму хворих на меланому шкіри з метастазами в реґіонарні лімфовузли в умовах дії різних схем інтерферонотерапії Клиническая онкология. – 2011. – № 4 (4). – С. 102–106. 5 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

38 Патент на корисну модель № 70181, UA, МПК G01 N33/53. Спосіб імунологічної оцінки ефективності інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри Національний інститут раку (UA). – 3. № u201114905; заявл. 15.12.11; опубл. 25.05.12. – Бюл. № 10. 3 Фільчаков Ф.В.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

39 Патент на корисну модель № 70190, UA, МПК G01 N33/53. Спосіб оцінки біологічної відповіді організму онкологічних хворих на імунотерапію Національний інститут раку (UA). – 3. № u201115286; заявл. 23.12.11; опубл. 25.05.12. – Бюл. № 10. 3 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

40 Пролиферативная активность лимфоцитов периферической крови у больных первично-локализованной меланомой кожи Мат. VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ (5-7 сентября 2012 г., г. Астана). – С. 251–252. 2 Кукушкина С.Н.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

Ильченко Ю.М.

41 Опухолеспецифические трансферфакторные полипептиды в биотерапии экспериментальных опухолей Мат. VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ (5-7 сентября 2012 г., г. Астана). – С. 498. 1 Лён А.Д.

Шумилина Е.С.

Фильчаков Ф.В.

Гриневич Ю.А.

Кукушкина С.Н.

Швед В.В.

42 Получение неиммуногенных опухолевых клеток с помощью опухолеспецифических трансферфакторных полипептидов Мат. VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ (5-7 сентября 2012 г., г. Астана). – С. 506–507. 2 Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Фильчаков Ф.В.

Гриневич Ю.А.

Кукушкина С.Н.

43 Влияние различных схем интерферонотерапии на иммунореактивность больных меланомой кожи с метастазами в регионарные лимфатические узлы Мат. VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ (5-7 сентября 2012 г., г. Астана). – С. 260. 1 Шумилина Е.С.

Фильчаков Ф.В.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

44 Дисфункция иммунной системы у детей с прогностически неблагоприятными формами новообразований мягких тканей Мат. VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ (5-7 сентября 2012 г., г. Астана). – С. 485. 1 Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Кукушкина С.Н.

Ильченко Ю.М.

Лён А.Д.

Шайда Э.В.

Климнюк Г.И.

Марушко Ю.В.

Гищак Т.В.

45 Состояние иммунной системы у детей, больных злокачественными новообразованиями мягких тканей, в отдаленный период после окончания специального лечения Мат. V съезда детских онкологов России (6-8 июня 2012 г., г. Москва). – Детская онкология. – 2012. – № 3 (дополнение). – С. 76–77. 2 Шумилина Е.С.

Гриневич Ю.А.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.  Фильчаков Ф.В.

Климнюк Г.И.

Шайда Э.В.

46 Изменение показателей иммунной системы у больных меланомой кожи под влиянием интерферонотерапии Мат. XIII Української наук.-практ. конференції з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації (26-27 квітня 2012 р., м. Київ). – Імунологія та алергологія. – 2012. – № 1 (додаток). – С. 123. 1 Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

47 Клинико-лабораторные критерии диагностики иммунной дисфункции у больных меланомой кожи Онкология. – 2012. – Т. 14, № 2. – С. 139–144. 6 Фильчаков Ф.В.

Кукушкина С.Н.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

Ильченко Ю.М.

48 Ад’ювантна інтерферонотерапія хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри (методичні рекомендації) Методичні рекомендації: Київ, 2013. – 16 с. 16 Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

49 Імунологічні критерії прогнозу ефективності ад’ювантної інтерферонотерапії хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри Клиническая онкология. – 2012. – № 8 (4). – С. 120–125.

 

6 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

Югрінова Л.Г. Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

50 Функциональная активность лимфоцитов периферической крови у детей со злокачественными новообразованиями мягких тканей Клиническая онкология. – 2012. – № 8 (4). – С. 42–44.

 

3 Шумилина Е.С.

Фильчаков Ф.В.

Кукушкина С.Н.

Лён А.Д.

Ильченко Ю.М.

Климнюк Г.И.

Шайда Э.В.

Марушко Ю.В.

Гищак Т.В.

51 Комбинированная интерферонотерапия при первично-локализованной меланоме кожи Клиническая онкология. – 2012. – № 7 (3). – С. 14–18. 5 Кукушкина М.Н.

Коровин С.И.

Кукушкина С.Н.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Паливец А.Ю.

Лён А.Д.

52 α2b-interferonotherapy is currently the standard of care for patients with high risk for relapse. α2b-IFN has shown disease-free survival benefits but no significant improvement in overall survival. Here we report clinical results. Mat. 6th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma Skin Cancer Centers & 8th EADO Congress (14-17 November 2012, Barcelona). – P. 32. 1 Kukushkina M.

Korovin S.

Fil’chakov F.

Kukushkina S.

Shumilina K.

Palivets A.

Lon A.

53 Combined γ- and α2b-interferonotherapy vs α2b-interferonotherapy in patients with stage IB-IIC of skin melanoma Mat. 2nd European Post-Chicago Melanoma Meeting 2012 (Interdisciplinary Global Conference on Developing New Treatments for Melanoma) (21-22 June 2012, Munich, Germany). – P. 16. 1 Korovin S.

Kukushkina M.

Palivets A.

Filchakov F.

Kukushkina S.

Lon A.

54 Клініко-лабораторні критерії прогнозу прогресування захворювання в процесі інтерферонотерапії у хворих на меланому шкіри з метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли Клиническая онкология. – 2013. – № 1 (9). – С. 20–23. 4 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Шуміліна К.С.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

Вітрук Т.С.

55 Иммунологический профиль больных меланомой кожи в зависимости от наличия изъявления первичной опухоли и статуса «сторожевых» лимфатических узлов Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. – 2013.– № 3. – С. 61–67. 7 Кукушкина С.Н.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

56 Иммунологические изменения у больных меланомой кожи с изъявлением первичной опухоли Мат. междунар. конференции «Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи» (27-29 июля 2013 г., г. Санкт-Петербург). – Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. – 2013. – № 2. – С. 83. 1 Кукушкина С.Н.

Фильчаков Ф.В.

Шумилина Е.С.

Лён А.Д.

Коровин С.И.

Кукушкина М.Н.

57 Антиметастатична дія пухлиноспецифічного фактора переносу в умовах росту експериментальних пухлин у мишей С57BL/6 Мат. научн.- практ. конференции «Новейшие методы диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний» (7-8 ноября 2013 г., г. Харьков). – С. 7. 1 Льон Г.Д.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Гріневич Ю.Я.

58 Фактор переносу (діалізат лейкоцитів людини) в комбінованій хіміо-імунотерапії хворих на генералізовану меланому шкіри Мат. научн.- практ. конференции «Новейшие методы диагностики, профилактики и лечения онкологических заболеваний» (7-8 ноября 2013 г., г. Харьков). – С. 8. 1 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

Остафійчук В.В.

59 Досвід застосування Імодину у хворих на генералізовану меланому шкіри Мат. наук.- практ. конференції «Імунологія та алергологія: перспективи розвитку» (3-4 жовтня 2013 р., м. Київ). – С. 76.

 

1 Фільчаков Ф.В.

Льон Г.Д.

Шуміліна К.С.

Кукушкіна С.М.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

Остафійчук В.В.

60 Субпопуляційний склад В-лімфоцитів периферичної крові у дітей Мат. ХІ Всеукраїнської наук.- практ. конференції «Питання імунології в педіатрії» (31 жовтня-1 листопада 2013 р., м. Київ). – Современная педиатрия. – 2013. – № 5 (53). – С. 226. 1 Фільчаков Ф.В.

Кукушкіна С.М.

Шумиліна К.С.

Льон Г.Д.

Марушко Ю.В.

Гищак Т.В.

61 Зміни функціональної активності лімфоцитів периферичної крові дітей зі злоякісними новоутвореннями м’яких тканин Мат. ХІ Всеукраїнської наук.- практ. конференції «Питання імунології в педіатрії» (31 жовтня-1 листопада 2013 р., м. Київ). – Современная педиатрия. – 2013. – № 5 (53). – С. 226. 1 Фільчаков Ф.В.

Шумиліна К.С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

Климнюк Г.І.

Шайда Е.В.

Гищак Т.В.

62 Стан імунної системи у дітей зі злоякісними новоутвореннями м’яких тканин та вплив на неї протипухлинного лікування Мат. ХІ Всеукраїнської наук.- практ. конференції «Питання імунології в педіатрії» (31 жовтня-1 листопада 2013 р., м. Київ). – Современная педиатрия. – 2013. – № 5 (53). – С. 229. 1 Шумиліна К.С.

Гриневич Ю.Я.

Кукушкіна С.М.

Льон Г.Д.

Фільчаков Ф.В.

Климнюк Г.І.

Шайда Е.В.

63 Патент на корисну модель № 79751, UA, МПК G01 N33/00. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на первинно-локалізовану меланому шкіри Національний інститут раку (UA). – 3. № u201213699; заявл. 30.11.12; опубл. 25.04.13. – Бюл. № 8.

 

3 Кукушкіна С.М.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

64

 

 

 

Патент на корисну модель № 85577, UA, МПК G01 N33/53. Спосіб імунологічного дослідження у хворих на меланому шкіри Національний інститут раку (UA). – 3. № u201306460; заявл. 24.05.13; опубл. 25.11.13. – Бюл. № 22.

 

3 Кукушкіна С.М.

Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К.С.

Льон Г.Д.

Коровін С.І.

Кукушкіна М.М.

65 Патент на корисну модель № 85713, UA, МПК G01 N33/53. Спосіб прогнозування ефективності лікування хворих на меланому шкіри Національний інститут раку (UA). – 3. № u201307548; заявл. 14.06.13; опубл. 25.11.13. – Бюл. № 22.

 

4 Фільчаков Ф. В.

Льон Г. Д.

Шуміліна К. С.

Кукушкіна  С.М.                                            Коровін  С.І.                             Кукушкіна М.М.

66 Патент на корисну модель № 88026, UA, МПК G01 N33/53. Спосіб отримання трансферфакторних поліпептидів з певною специфічністю Національний інститут раку (UA). – 3. № u201311945; заявл. 11.10.13; опубл. 25.02.14. – Бюл. № 4.

 

3 Фільчаков Ф.В.

Шуміліна К. С.

Льон Г.Д.

Кукушкіна С.М.

67 Immunological profile of melanoma patients Mat. 10th EADO Congress «Advances in diagnosis and treatment of skin tumors» (7-10 May 2014, Vilnius, Lithuania). – P. 106. 1 Ostafiichuk V.

Filchakov F.

Kukushkina S.

Shumilina K.

Lon A.

Korovin S.

Kukushkina M.