Лобода Антон Дмитрович

loboda1

Спеціалізація: онкохірургії

Кваліфікаційна категорія: друга

Дипломи та ліцензії: у 2006 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». 2006-2009 інтернатура з хірургії. 2009 рік – спеціализація з «Онкохірургії».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: лікування доброякісних і злоякісних захворювань грудної залози, модифікована неоад’ювантна поліхіміотерапія, органозберігаючі і реконструктивно-відновні операції.

Наявність науково-практичних публікацій: співавтор наукових тез, статей, патентів на винаходи, співавтор методичесних рекомендацій.

E-mail: antonloboda@gmail.com

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Костриба О.І., Лобода А.Д.Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на рак молочної залози Онкология. Специальный выпуск. Онкологія: минуле, сьогодення. майбутнє, до 90-річчя Національного інституту раку. т.12, №1 (43), 2010, с.29-33

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., ДосенкоИ.В., Лигирда О.Ф., Головко Т.С., Лобода А.Д.Використання радіочастотної гіпертермії для підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози. Клиническая  онкология №2(2),2011, с.42-46.

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., ДосенкоИ.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д.Застосування термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.80

Смоланка І.І., Орел В.Е., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Лобода А.Д.Застосування термохіміотерапії в комплексному лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози Випуск з проблеми «Онкологія» 2011

Патент на корисну модель Спосіб комплексного лікування хворих на рак грудної залози Власник: Національний інститут раку, Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д. Патент №63088, u201102787, Бюл. №18, Заявл. 10.03.2011, Опубл. 26.09.2011

І. .І. Смоланка, С.Ю. Скляр, І.В. Досенко, Т.О. Тарасова, А.Д. Лобода «Оцінка результатів неоад’ювантного лікування хворих на місцевопоширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії» Клиническая онкология, № 4 (4), 2011 с.42-46

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Тарасова Т.О., Лобода А.Д. «Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії» Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (43), 2012 с. 111-117

А.Д. Лобода, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, І.В. Косенко Модифікована неоад’ювантна поліхіміотерапія при лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози. Матеріали третього науково-практичного семінар студентів та молодих вчених присвячений всесвітньому дню боротьби із раком. НМУ ім. О.О. Богомольця, 2012

И.И. Смоланка, В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко,А.Д. Лобода «Оценка регрессии метастатически пораженных лимфатических узлов при использовании радиочастотной умеренной локальной гипертермии в лечении больных местно распространенным раком грудной железы.» Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

И.И. Смоланка, В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко, А.Д. Лобода «Эффективность радиочастотной умеренной гипертермии при лечении больных местно распространенным раком грудной железы» Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Досенко И.В., Черныш В.О., Лобода А.Д. «Непосредственные результаты лечения отечных форм рака молочной железы в зависимости от пути введения химиопрепаратов» Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

А.Д. Лобода, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, І.В. Косенко «Ефективність термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози» Матеріали XІ конференції молодих онкологів України за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» 23-27 квітня, 2012, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Лобода А.Д. «Рання діагностика та перспективи лікування раку грудної залози» Матеріали Міжнародного медичного форуму 2012. Інновації в медицині – здоров`я нації! 25 — 27 вересня 2012, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», м. Київ

І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, Т.С. Головко, А.Д. Лобода Методичні рекомендації «Профілактика та рання діагностика раку грудної залози» Методичні рекомендації, Національний інститут раку Київ 2012, 44 с.

В.Э. Орел, Н.А. Николов, В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, И.И. Смоланка, А.Д. Лобода, А.В. Романов, О.Ю. Ярошенко «Компьютерный структурный анализ паттернов теплового поля в тканях организма при воздействии радиочастотной умеренной гипертермии.» Электроника и связь. – 2012. №5. – С. 15-23.

Смоланка І.І., Югрінов О.Г., Досенко І.В., Ляшенко А.О., Супруненко О.О., Лобода А.Д.Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози із застосуванням системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії Клиническая онкология. – 2013. №1(9). — С.44-47.

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Лобода А.Д. «Профилактическая мастэктомия: взгляд на проблему.» Клиническая онкология. – 2013. №2(10). —  С.68-70.

И.И. Смоланка, С.Ю. Скляр, А.Д. Лобода «Профилактическая мастэктомия. Взгляд на проблему.» Журнал української лікарської еліти. Медікс. Антиейджинг. № 3 (33) – 2013. С. 6-7.

І.І. Смоланка, В.Е. Орел, І.В. Досенко, А.Д. Лобода «Магнітотермія при комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози.» Перша таврійська школа з питань онкології. Тези регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань.» 29-30 серпня, 2013 р. – м. Херсон. С.122-123.

Патент на корисну модель Спосіб комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози Національний інститут раку Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Крахмалева Л.П., Лобода А.Д., Данцкер Г.Б., Ляшенко А.О. Патент № 75642, u20120616, Бюл. №23, Заявл. 18.06.2012, Опубл. 10.12.2012

Смоланка І.І., Орел В.Е.,Досенко І.В., Лобода А.Д. «Можливості термохіміотерапії при комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози.» II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»II International Medical Congress «Introduction of modern medical science advances into healthcare practice in Ukraine». С.29-30. 2013

И.И. Смоланка, С.Ю. Скляр, И.В. Досенко, А.Д. Лобода «Эффективность термохимиотерапии при лечении больных местно распространенного раком грудной железы.» Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения больных раком молочной железы и меланомы». – Москва. – 1-2.12.2011. – с.12