Лаврик Галина Василівна

lavrik1

Спеціалізація: ультразвукова діагностика, рентгенологія

Стаж роботи по спеціальності: 22 роки

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: диплом педіатрія 1992р, очна аспірантура “Променева діагностика, променева терапія” 1999 . канд. мед. наук з 1999 р

Основні напрями наукових та практичних досліджень: променева діагностика захворювань органів гепатобіліарної зони, діагностика колоректального рака.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: участь у конференціях семінарах, симпозіумах в Україні та за кордоном з 1995 року

Членство в організаціях: Асоціація Радіологів України  з 1995 року

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій:

1. Современные подходы к химиотерапии больных колоректальным раком с метастазами в печень Український журнал хірургії. – 2012. – №2 (17) – С.96-108. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Васильев О.В., Лаврик Г.В., Лукашенко А.В.,Палица Р.Я.

2.Методи променевої діагностики та моніторингу в оцінці результатів лікування метастазів колоректального раку в печінку Клинич. Онкология. – 2012. – №8 (4) – С.151-156. Лаврик Г.В., Головко Т.С., Колеснік О.О., Лукашенко А.В., Шевчук Л.А., Кліманов М.Ю.

3.Сучасні аспекти діагностики первинного та метастатичного раку печінки Клинич. Онкология. – 2012. – №5 (1) – С.131-137. Головко Т.С., Лаврик Г.В.,Халилеев А.А. Лукашенко А.В., Колесник Е.А.,

4.Комплексна променева діагностика злоякісних пухлин печінки Метод. рекомендації. Київ. 2012. 28с. Лаврик Г.В., Головко Т.С., Солодянникова О. І., Колеснік О.О., Климнюк Г.І., Шевчук Л.А., Халілєєв О.О.

5.Ультразвуковая диагностика опухолей абдоминальных органов Учебное пособие Харьков: Новое слово, 2012 – 173 с. Абдуллаев Р.В.,Головко Т.С., Лаврик Г.В., Федько А.А., Кучер А.Р.,Белевцов Ю.П., Гапченко В.В.

6.Сравнительный анализ синхронных и этапных резекций печени у больных с метастатическим колоректальным раком Клинич. Онкология. – 2013. – №2 (10) – С 32-37. Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Лукашенко А.В., Бурлака А.А., Приймак В.В., Лаврик Г.В., Халилеев А.А., Куценко Л.Б.