Лабораторія цитологічної діагностики

Науково-дослідна лабораторія клінічної цитології і лабораторія цитологічної діагностики

1. Історія організації цитологічної лабораторії

Науково-дослідна лабораторія цитологічної діагностики була організована за ініціативою доктора медичних наук А.М. Мельника при підтримці і розпорядженню директора Київського рентген-радіологічного і онкологічного інституту (тоді мав таку назву наш інститут) професора А.І.Позмогова в березні 1971 року.

З моменту організації і до 1979 року очолював лабораторію професор А.М. Мельник. За цей час було проведено декілька науково-практичних конференцій, присвячених переважно питанням організації цитологічної служби в Україні і проведенню цитологічного скринінгу раку шийки матки по всіх областях держави. Це дозволило виявляти передракові стани у жінок і обгрунтувати необхідність адекватного лікування, що потім позначилось на зниженні захворюванності на рак шийки матки у пацієнток, які проходили профілактичні огляди у гінекологів, що відбражено в Бюлетені національного канцер-реєстру України. Професор А.М. Мельник підготував учнів, які плідно працюють цитологами і продовжують розвивати метод цитологічної діагностики. А.М. Мельник є автором 3 монографій. З 1979 по 2000 роки лабораторію очолювала кандидат медичних наук В.І. Лобода. Проводились планові наукові роботи. В.І. Лобода є співавтором 2-х монографій. З 2000 року н/д лабораторією клінічної цитології керує доктор медичних наук, професор Л.С. Болгова. За останні роки підготовлено 3 кандидата медичних наук, видано 2 монографії і 3 посібники для лікарів клінічних цитологів і онкологів. На курсах стажування та інформації з цитологічної діагностики навчаються лікарі з усіх регіонів України.

 2. Співробітники лабораторії проводить цитологічну діагностику пухлин різних органів і тканин, передпухлинних станів і непухлинних процесів.

 3. Практична діяльність:

 • Розробка удосконалення і впровадження в клінічну практику нових методів цитологічної діагностики передпухлинних процесів, пухлин і пухлиноподібних новоутворень;
 • навчання на робочому місті лікарів-цитологів лікувально-профілактичних установ України;
 • співставлення цитологічних висновків з клініко-рентгенологічними і гістологічними даними і з навчальними архівними матеріалами;
 • здійснення организаційно-методичного керівництва науковими розробками молодих спеціалістів охорони здоров’я з питань цитологічної діагностики пухлинних захворювань;
 • розробка пропозицій по затвердженню статусу лікаря-клінічного цитолога в номенклатурі лікарських професій;
 • надання консультативної допомоги з питань цитологічної діагностики медичним установам України;
 • розробка пропозицій з питань покращення стану цитологічної діагностики хворим злоякісними новоутвореннями в Україні.

4. Основні напрямки наукової діяльності:

 • вивчення морфо-функціональних змін пухлинних клітин під впливом основних методів лікування онкологічних хворих для оцінки ефективності протипухлинного лікування;
 • вивчення пухлинного росту і клітинних змін в процесі малігнізації і розвитку ранніх стадій пухлини, уточнення гістогенезу і ступеня диференціювання пухлин на клітиннному і субклітинному рівнях;
 • розробка цитоморфологічних ознак, які направлені на удосконалення морфологічної діагностики пухлинних процесів з використанням цитохімічних, імуноцитохімічних, цитогенетичних і морфометричних методів при відповідному матеріальному забезпеченні;
 • проведення комплексних наукових досліджень з іншими структурними підрозділами інституту або іншими науковими установами;
 • видання в установленному порядку власних наукових праць – монографій, посібників для лікарів, методичних рекомендації, статей, тез;
 • организація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів з питань цитологічної діагностики;
 • участь в роботі семінарів, конференцій і з’їздів, які організовані іншими установами за профілем діяльності лабораторії;
 • підготовка наукових кадрів – кандидатів і докторів наук;
 • постійний аналіз якості проведення цитологічної діагностики шляхом співставлення з гістологічними, рентгенологічними і клінічними дослідженнями;
 • розробка програм підготовки спеціалістів з цитологічної діагностики пухлин різних локалізацій.

 

СпівробітникиДослідженняКонференціїПублікаціїПатентиІнноваціїСпівпрацяГрантиНагороди

Содержимое вкладки 2

Содержимое вкладки 3

Содержимое вкладки 2

Содержимое вкладки 5

Содержимое вкладки 6

Содержимое вкладки 7

Содержимое вкладки 8

Содержимое вкладки 9