Крахмалева Ганна Сергіївна

Спеціалізація: лікар-рентгенолог

Стаж роботи по спеціальності: 12 років

Дипломи та ліцензії: диплом лікувальна справа 2002, інтернатура радіологія 2003

Основні напрями наукових та практичних досліджень: комплексна променева діагностика захворювань грудних залоз.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: «Цитологічна і клінічна діагностика пухлин грудної порожнини та молочної залози» (Киев, 2004), «Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії» (Полтава, 2005); научно-практических  конференциях с международным участием «Інноваційні технології в діагностиці захворювань молочних залоз» (Киев, 2007, 2011), «Радіологічні читання» (Киев, 2007, 2011), IХ (Киев, 2008) и Х (Киев, 2010) международных конферениях молодых учёных, научно-практическом семинаре лучевой диагностики заболеваний грудных желез (Днепропетровск, 2007), Украинском конгрессе радиологов УКР’2009 (Киев, 2009), XII съезде онкологов Украины (Судак, 2011), Євразийском форуме по диагностике злокачественных новообразований (Киев, 2011), научно-практическом семинаре с международным участием «Діагностика раку грудної залози. Комплексний підхід – шлях до раннього виявлення захворювання» (Черкассы, 2012), «Променеві методи досліджень як діагностичний та лікувальний супровід в онкології» (Киев, 2012), международном медицинском форуме «Інновації в медицині – здоров’я нації» (Киев, 2012), Национальном форуме с международным участием «Радіологія в Україні» (Киев, 2013), II международном медицинском конгрессе «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» (Киев,  2013).

Членство в організаціях: Член Асоціації Радіологів України з 2004 р

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): «Все буде добре».

 

Список основних опублікованих статей

Комплексная диагностика заболеваний молочной железы / Л.П. Крахмалева, Т.С. Головко, А.С. Крахмалева // Вибрані лекції з онкомамології. – К., 2004. – С. 45–47.

Комплексная диагностика объемных образований молочной железы / Л.П. Крахмалева, Т.С. Головко, А.С. Крахмалева // Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. – Променева діагностика, променева терапія :  зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2004. – С. 122–129.

Ультразвуковые и рентгенологические параллели в диагностике мастопатий / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева // Здоровье женщины. – 2006. – № 4 (28) – С. 207–213.

Нормальна ультразвукова та рентгенологічна анатомія молочних залоз / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – № 1. – С. 21–28.

Комплексная рентгенологическая и ультразвуковая маммография в диагностике узловой мастопатии / Т.С. Головко, К.А. Галахин, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – № 4. – С. 38–48.

Лучевая диагностика опухолевых заболеваний грудной железы / Т.С. Головко, Р.Я. Абдуллаев, С.Ю. Скляр, Л.П. Крахмалева, А.С. Крахмалева, И.Н. Сорокин : учеб. пособие. – Харьков : Новое слово, 2009. – 112 с. : ил.

Променеві ознаки місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій / Т.С. Головко, Г.В. Лаврик, А.С. Крахмальова, Л.А. Шевчук, О.М. Гаврилюк, О.Е. Процик // Здоровье женщины. – 2009. – № 10 (46). – С. 182–195.

Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы неопухолевой природы / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева, С.Ю. Скляр, М.С. Кротевич, Е.Е. Процык // Клин. онкология. – 2011. – № 2 (2). –  С. 71–76.

Особенности лучевой диагностики редких заболеваний грудной железы опухолевой природы / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмалева, М.С. Кротевич, Е.Е. Процык // Клин. онкология. – 2011. –  № 3 (3). – С. 86–91.

Диагностика патологических изменений грудных желез в практике детского онколога / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, Г.И. Климнюк, Н.В. Озеран, А.С. Крахмалева, К.А. Францевич  // Клин. онкология. – 2012. – № 5 (1). – С. 126–130.

Возрастные аспекты медицинской визуализации грудных желез (часть I – детская онкология) / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, Г.И. Климнюк, Н.В. Озеран, А.С. Крахмалёва, К.А. Францевич // REJR (www.rejr.ru). – 2012. – Т. 2, № 3 – С. 69–76.

Можливості комплексного ультразвукового дослідження в діагностиці метастатичного ураження лімфатичних вузлів та оцінці їх стану при лікуванні раку молочної залози / Т.С. Головко, А.С. Крахмальова // Х Конгрес СФУЛТ : тези доп. 26–28 серпня 2004 р., Чернівці, Київ, Чикаго. – К., 2004. – С. 447.

Ультразвукові та рентгенологічні паралелі в діагностиці атипових кіст молочних залоз / Т.С. Головко, А.С. Крахмальова, Л.П. Крахмальова, Т.О. Тарасова // Актуальні питання використання сучасного рентгенологічного обладнання : наук.-практ. конф. (м. Ялта, 28–30 травня 2007 р.). – Променева діагностика, променева терапія : зб. наук. робіт. – К., 2007. – С. 34–35.

Комплексна променева діагностика місцевопоширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій / Т.С. Головко, Г.В. Лаврик, А.С. Крахмальова, О.Е. Процик // Український конгрес радіологів УКР’2009 : матеріали (м. Київ, 13–17 червня). –  Променева діагностика, променева терапія : зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2009. – С. 109–110.

Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці місцевопоширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій / Т.С. Головко, Л.В. Лаврик, А.С. Крахмалева // Актуальні питання ультразвукової діапевтики. Сучасні технології в ультразвуковій діагностиці патології внутрішніх органів, судин та м’яких тканин (Судак, 25–29 травня, 2009). –  Променева діагностика, променева терапія : зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2009. – С. 237.

Современные технологии диагностики узловых мастопатий / А.С. Крахмалева, Т.С. Головко, Л.П. Крахмалева // Онкохирургия – 2010: в будущее через новые технологии : тез. докл. междунар. онколог. научно-образовательного форума (31 мая – 02 июня 2010). – Онкохирургия. – 2010. – Прилож. № 1. – С. 203.

Можливості променевої діагностики у визначенні місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій / Т.С. Головко, Г.В. Лаврик, А.С. Крахмальова, Л.А. Шевчук, О.М. Гаврилюк, О.Е. Процик, К.А. Францевич // Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. 7 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 1–16.

Инновационные технологии в лучевой диагностике спорных случаев в онкомамологии / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева // ХІІ з’їзд онкологів України : (матеріали з’їзду) 20–22 вересня 2011 р. – Клин. онкология. – 2011. – Спец. вып. 2. – С. 201.

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы опухолевой и неопухолевой природы / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, С.Ю. Скляр // Евразийский форум по диагностике злокачественных новообразований : тез. докл. 9–10 июня 2011 г., г. Киев. – К., 2011. – С. 36

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмалева, К.А. Францевич, Л.П. Крахмалева // Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. –  Променева діагностика, променева терапія : зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2012. – С. 19.

Лучевая диагностика редких заболеваний грудной железы с клиническим синдромом узловых мастопатий / Т.С. Головко, С.Ю. Скляр, А.С. Крахмалева, К.А. Францевич, Л.П. Крахмалева // Актуальні питання конвенційної рентгенодіагностики, комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. –  Променева діагностика, променева терапія : зб. наук. робіт Асоціації радіологів України. – К., 2012. –  №1– С. 19-32

Роль лучевой диагностики при непальпируемых опухолях молочной железы / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, С.Ю. Скляр // Променеві методи дослідження як діагностичний та лікувальний супровід в онкології : наук.-практ. конф. 5–6 квітня. – К., 2012. – С. 72–73.

Комплексная диагностика узловых образований грудных желез / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева // Там само. –  С. 74–76.

Комплексна променева діагностика захворювань грудних залоз / Т.С. Головко, А.С. Крахмалева, Л.П. Крахмальова //  Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України : міжнар. мед. конгрес, 25–27 вересня 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 25–26.

Інноваційна технологія – соноеластографія в діагностиці захворювань грудних залоз / Т.С. Головко, А.С. Крахмальова, Л.П. Крахмальова // Радіологія в Україні : національний форум з міжнар. участю. 19–22 березня 2013 р., м. Київ. – Променева діагностика, променева терапія. – 2013. – № 1–2. –  С. 86.

Патент на корисну модель 49855 Україна, 8 МПК А 61 В 6/00, А 61 В 8/08. Спосіб діагностики метастатичного ураження лімфатичних вузлів у хворих на рак грудної залози / Головко Т.С., Лаврик Г.В., Крахмальова А.С., Шевчук Л.А., Гаврилюк О.М., Процик О.Е.  ; Національний інститут раку. – № u 200912736 ; заявл. 08.12.2009 ; опубл. 11.05.2010. – Бюл. № 9.

Патент на корисну модель 66697 Україна, 8 МПК А 61 В 8/00. Спосіб визначення проліферативної активності тканин у хворих на вузловий  фіброаденоматоз / Головко Т.С., Скляр С.Ю., Крахмальова А.С., Францевич К.А., Шевчук Л.А. ; Національний інститут раку. – № u 201108562 ; заявл. 08.07.11 ; опубл. 10.01.12. – Бюл. № 1.

Патент на корисну модель 69500 Україна, 9 МПК А 61 В 8/00. Спосіб діагностики захворювань грудної залози / Головко Т.С., Скляр С.Ю., Крахмальова А.С., Францевич К.А., Бакай О.О. ; Національний інститут раку. – № u 201113860 ; заявл. 24.11.2011 ; опубл. 25.04.2012. – Бюл. № 8.