Консультативна поліклініка (реєстратура)

Діяльність консультативної поліклініки Національного інституту раку спрямована на надання високоспеціалізованої лікувально – діагностичної і консультативної допомоги онкологічним хворим.

Громадянам України медичне обслуговування здійснюється на безкоштовній основі, у межах бюджетного фінансування. Національний інститут раку гарантує пацієнтам дотримання громадянських прав, задекларованих у конституції України, і, насамперед, права на конфіденційність приватної медичної інформації.

Консультативна допомога

Регламентація прийому хворих за нозологічними формами новоутворень

Умови медичного обслуговування у консультативній поліклініці НІР

Алгоритм обстеження хворих лікарями первинного прийому профільних оглядових кабінетів

Профільні кабінети консультативної поліклініки Національного інституту раку

503 відділення пухлин товстого кишківника (онкоколопроктології)

Первинний прийом хворих щоденно, окрім вихідних, з 09.00 до 15.00 здійснює лікар – хірург – онколог вищої категорії Коломієць А. П.

Консультанти з відділення онкоколопроктології та науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини консультують пацієнтів згідно наступного графіку:

Понеділок 12:00 – 13:00 хірург-онколог Хворостовський Р.Р.
13:00 — 14:00 хірург – онколог Махмудов Д.Е.
Вівторок 12:00 – 13:00 хірург – онколог Кикоть В.В.
13.00 — 14.00 хірург – онколог Кияшко О.Ю.
Середа 12:00 – 13:00 головний лікар, хірург – онколог Безносенко А.П.
13:00 — 14:00 хірург – онколог Самсоненко С.О.
Четвер 12:00 – 13:00 старший науковий співробітник Бурлака А.А.
13:00 — 14:00 хірург – онколог Волк М.О.
П’ятниця 12:00 – 13:00 завідувач відділення Звірич В.В.
13:00 — 14:00 заступник головного лікаря з хірургічної роботи,
хірург – онколог Шудрак А.А.

608 відділення пластичної та реконструктивної онкоурології

Первинний прийом хворих щоденно, окрім вихідних, з 09.00 до 15.00 здійснює лікар – хірург – онколог I категорії Буйвол О.В.

Консультанти з науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології консультують пацієнтів згідно наступного графіку:

Понеділок 13:00 – 15:00 завідуючий відділенням к.м.н. Вітрук Ю. В.
Вівторок 13:00 — 15:00 науковий співробітник к.м.н. Вукалович П. С
Середа 13:00 – 15:00 керівник науково-дослідного відділення, д.м.н., проф.Стаховський Е.О.
Четвер 13.00 — 15.00 старший науковий співробітник, к.м.н. Стаховський О.Е.
П’ятниця 13:00 – 15:00 провідний науковий співробітник, к.м.н. Войленко О.А.


 

Подальше обстеження хворих здійснюється на базі параклінічних підрозділів інституту:

- відділення функціональної діагностики;

- рентгенодіагностичне відділення;

- відділення ультразвукової діагностики;

- кабінети комп’ютерної та магнітно – резонансної томографії;

- лабораторія цитологічної діагностики;

- відділ патологічної анатомії і лабораторія імуногістохімії;

- клініко-діагностична лабораторія, лабораторія біохімії і ендокринології;

- онкоімунологічна лабораторія.

Хворим, що попередньо проходили обстеження на базі інших лікувально – діагностичних закладів, проводиться консультативний перегляд гістологічних та/або цитологічних препаратів, а також рентгенологічних зображень та дисків з КТ і МРТ – сканами.

При наявності показань, пацієнти направляються на консультацію фахового лікаря – терапевта, лікаря – невропатолога, лікаря – кардіолога, функцією яких є діагностика наявності/відсутності відповідної супутньої патології та надання рекомендацій лікарю первинного прийому профільного кабінету щодо подальшого обстеження та/чи лікування пацієнта.

На разі необхідності, з лікувально-діагностичною метою пацієнтам, за умови їх інформованої письмової згоди, проводяться інвазивні методи дослідження під контролем УЗД та КТ (відділення інтервенційної радіології з рентгенхірургічним блоком). У окремих випадках хворі можуть бути направлені на додаткове обстеження у інші спеціалізовані медичні заклади сфери бюджетного фінансування України.

Після завершення обстеження лікар первинного прийому оглядового кабінету представляє хворого провідним фахівцям профільних клінічних відділень. Встановлюється заключний діагноз за класифікацією ФІГО та TNM, а також визначається клінічна група, що характеризує стратегію лікування.

Тактика лікування визначається консиліумом, до складу якого входить лікар профільного кабінету, хіміотерапевт та променевий терапевт.

На разі прийняття рішення про госпіталізацію хворих до одного із профільних відділень Національного інституту раку, остання проводиться згідно чинного положення, затвердженого директором інституту у плановому порядку.

Пацієнтам, яким була надана діагностична та консультативна допомога, видається консультативний висновок (форма №28/о згідно наказу МОЗ №110 від 14.02.12) з розгорнутим діагнозом (стадіювання за класифікацією ФІГО і TNM, клінічна група), даними обстеження та рекомендаціями щодо лікування у територіальному онкологічному диспансері.

На разі відсутності показань до спеціального лікування та/чи наявності протипоказань до його проведення, хворому надається консультативний висновок з рекомендацією симптоматичного лікування під наглядом онколога за місцем проживання.