Благодійність

Національний Інститут Раку є головною державною науково-дослідною установою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини в галузі онкології.

Фахівцями Інституту розроблені унікальні методи оперативного лікування хворих, які не мають аналогів в Україні та світовій практиці, зокрема, методи лікування хворих на рак шлунку, печінки, підшлункової залози, грудної залози, жіночих статевих органів із застосуванням сучасних методів кріодеструкції, лазерної терапії, що дозволило збільшити кількість малоінвазивних втручань та поліпшити медичну і соціальну реабілітацію хворих.

  • Розроблені та впроваджені методи органозберігаючих економних операцій хворих на злоякісні новоутворення молочної залози, жіночих статевих органів;
  • Розроблені методи пластичних операцій у хворих з пухлинами опорно-рухового апарату із застосуванням вітчизняних керамічних матеріалів та біополімерів, які дозволили в десять разів зменшити кількість післяопераційних ускладнень;
  • Широко впроваджуються пластичні операції у хворих зі злоякісними новоутвореннями сечових органів.

В Інституті Раку, протягом року, отримують високоякісну спеціалізовану допомогу понад 11 тисяч пацієнтів.
Інститут фінансується виключно з державного бюджету України, але розмір фінансування недостатній для покриття загальних потреб: обслуговування діагностичного обладнання, ремонт приміщень Інституту, закупівля медичних виробів необхідних для надання сучасної та кваліфікованої допомоги пацієнтам.

Благодійна допомога всіх небайдужих людей та меценатів є неоціненною підтримкою для пацієнтів, та слугує запорукою надання сучасної медичної допомоги в стінах Національного Інституту Раку.

Звертаємося до всіх небайдужих людей та організацій долучатися до боротьби з раком в Україні!

З метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань та їх ретельного бухгалтерського обліку на сайті щоквартально розміщується інформація щодо залучення та використання благодійної допомоги нашою установою.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ

Національний інститут раку
03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43
р/р 31253377106549 в ДКСУ в. м. Києві
код банку 820172 код ЄДРПОУ 02011976
№ св-ва плат. под. 100230996
Інд .под. № 020119726092

Призначення платежу: благодійна допомога (П.І.Б. благодійника та мета допомоги “матеріально-технічне забезпечення конкретного відділення” вказується за бажанням)

blagodiyni vnesku institut raky

Термінал самообслуговування у холі поліклінічного відділення Інституту Раку (вул. Ломоносова 33/43)

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ N 1222 04/08/2000

Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

1. Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання (далі – набувачі).

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю
установи, закладу.

Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання відповідно до кошторисів зазначених установ і
закладів з дотриманням вимог Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” ( 531/97-ВР ) у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок “Суми за дорученням”. Облік товарів, робіт і послуг,
отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1295 ( 1295-98-п ) “Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або
виконаних робіт” (Офіційний вісник України, 1998 р, N 33, ст. 1238, N 46, ст. 1688).

Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до пункту 2 Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17 ( 17-2000-п ) “Про Порядок складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій” (Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 40).

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 (z0497-00 ) та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718, із змінами.

ЗАЯВЛЕНА МЕТА ЗБОРУ БЛАГОДІЙНИХ КОШТІВ

З січня 2018 р. всі благодійні внески збираються для відновлення роботи сучасного апарату контактної променевої терапії – брахітерапія (БТ), яка  використовується для лікування злоякісних пухлин будь-якої локалізації.

На базі Національного Інституту Раку завершено монтажні роботи системи для контактної променевої терапії GammaMedplusіХ (виробник VarianMedicalSystemsHaan GmbH, Німеччина). На жаль, такий сучасний апарат не може функціонувати у терапевтичному режимі у зв’язку в відсутністю джерела Іридій 192 (192Іг).

Введення в експлуатацію нового сучасного комплексу брахітерапії GammaMedplusIX в блоці брахітерапії Національного інститута раку дозволить проводити контактну променеву терапію біля 300-350 хворих на рік, що становить до 3000-3500 укладок за рахунок появи додаткових можливостей лікування хворих.

Це дасть змогу проводити лікування онкологічно хворих, особливо, дітей, на світовому рівні не в приватних, а в державних клініках на найсучаснішому обладнанні.

Орієнтовна вартість джерела Іг-192 – 2 000 000 гривень.

ЗВІТ

ЗВІТ аналіз надходжень коштів до спец. фонду НІР за 3 квартал
21/08/2018 Інститут Раку буде проводити відкритий аукціон через систему Prozorro для придбання апаратури для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (частина ремонту блоку брахітерапії).