Гулак Людмила Олегівна

Спеціалізація: організація охорони здоров’я

Стаж роботи зі спеціальності: 35 років

Кваліфікаційна категорія: керування в біологічних і медичних системах із застосуванням обчислювальної техніки

Дипломи й ліцензії: науковий ступінь кандидат технічних наук

Основні напрямки наукових і практичних досліджень: епідеміологія раку, інформатизація охорони здоров’я

Наявність науково-практичних публікацій: 171 публікацій усього, у тому числі:

Рак в Україні. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 1-16. Київ, 2000 – 2015.- 124 с.

Гулак Л.О. Методические аспенкты создания крупно-масштабного канцер-регистра //  Онкология, 2001.-  Т.3, № 2-3.- С.198-202.

Гулак Л.О., Горох Е.Л., Сумкіна О.В., Федоренко З.П. Інформаційні технології в медичній статистиці – досвід Національного  канцер-реєстра України // Зб. матер. Всеукр. наук.-практ конф. Присвяченій памяті професора С.А. Томіліна , К.: 2007, С.136-139.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: 5 за останні 5 років

 Членство в організаціях: «International Assoсiation of Cancer Registries» с  1999 г.

Улюблене висловлювання (вираз, афоризм): « Для людини немає важливіше науки, ніж наука про здоров’я, але, нажаль, її не поспішають створювати».