Досенко Ірина Вікторівна

dosenko1

Спеціалізація: онкохірург

Кваліфікаційна категорія: вища

Дипломи та ліцензії: 

У 1995 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». 1995-1998 інтернатура з загальної хірургії. 1999 рік — спеціалізація з «онкохірургії». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. Отримала вищу кваліфікаційну категорію в 2009 році, підтвердила в 2014 році. У 2009 році пройшла тематичне удосконалення з «Реконструктивної та пластичної хірургії грудної залози».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: лікування доброякісних і злоякісних захворювань грудної залози, модифікована неоадьювантной поліхіміотерапія, органозберігаючі і реконструктивно-відновні операції, використання поліменров фібрину при хірургічному лікуванні пухлин грудної залози.

Наявність науково-практичних публікацій: автор та співавтор наукових тез, статей, патентів на винаходи, методичних рекомендацій.

E-mail: ivdosenko@gmail.com

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.Сучасні принципи діагностики та лікування раку молочної залози Метод. рек. Дайджест професійної медичної інформації  №18-19, 2009

Смоланка І.І., Гріневич Ю.А., Фільчаков Ф.В., Шуміліна Е.С., Скляр С.Ю., Льон А.Д., Кукушкіна С.М. Бендюг Г.Д. Досенко И.В..Досвід застосування адоптивної клітинної імунотерапії в комплексному лікуванні на місцево-поширений рак молочної залози Науково-практичний журнал Донецького обласного протипухлинного Центру «Новоутворення» №3-4, 2009; с.27-28

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.Дисгормональная гиперплазия (ДГ) молочных желез (МЖ) (мастопатия) Дайджест професійної медичної інформації  №18-19, 2009; с.1-15

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.Профілактика та рання діагностика раку молочної залози Жіночий лікар №5(25), 2009; с.40-45

Смоланка І.І.,  Скляр С.Ю., Досенко І.В., Лигирда О.Ф. Неоад`ювантна хіміотерапія при лікуванні хворих на рак молочної залози. Сучасні аспекти проблеми Науково-практична конференція “Раціональна хіміотерапія онкохворих”, 12-13 листопада, м.Тернопіль

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.Ефективність комплексного лікування хворих на рак молочної залози із застосуванням вакцинотерапії. Здоровье женжины. – 2008 — №3(36) часть 2 – С.121-125

Смоланка І.І., Досенко І.В., Орел В.Е., Дзятковська Н.М.Результати та перспективи комбінованого лікування хворих на рак молочної залози за допомогою апарата “Магнітерм”. Онкология. Специальный выпуск. Онкологія: минуле, сьогодення. майбутнє, до 90-річчя Національного інституту раку.т.12, №1 (43), 2010, с.81-85

Смоланка И.И., Орел В Э., Скляр С.Ю., Досенко И.В.Магнитотермия при лечении рака молочной железы (654) Тез.VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ 1-4 октября 2010 г., Душанбе. Материалы съезда.

Смоланка И.И., Лигирда О.Ф., ДосенкоИ.В., Черныш В.О.Модифицированная неоадъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при лечении местнораспространенного рака молочной железы. Тез.VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ 1-4 октября 2010 г., Душанбе. Материалы съезда.

Смоланка И.И., Орел В.Э., Скляр С.Ю., Досенко И.В., Дзятковская Н.Н., Индуктотермия при лечении рака молочной железы Тез. Онкохирургия, приложение №1, сборник тезисов докладов международного онкологического научно-образовательного форума “Онкохирургия 2010. В будущее через новые технологии” 31 мая – 2 июня, 2010 г., с.158

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Реабілітації хворих на рак молочної залози за допомогою реконструктивно-відновних хірургічних втручань. Тез. Матеріали науково-практичної конференції “Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатологій. Роль природних лікувальних чинників у санаторно-курортній реабілітації.” м. Миргород, 4-5 жовтня 2010р. с.40-41

Смоланка И.И., Досенко И.В., Скляр С.Ю.Применение полимера фибрина для профилактики лимфореи после радикальной мастэктомии. Тез. Матеріали науково-практичної конференції “Стратегія та тактика санаторно-курортної реабілітації хворих після радикального лікування онкопатологій. Роль природних лікувальних чинників у санаторно-курортній реабілітації.” м. Миргород, 4-5 жовтня 2010р. с.140-141

Щепотін І.Б., Смоланка І.І., Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В.Сучасна концепція Національного інституту раку у виборі оперативного лікування хворих на рак молочної залози Дайджест професійної медичної інформації, випуск 30-31.

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко И.В., О заболеваниях молочних желез Пособие для женщин. Киев, 2011, 40с.

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., ДосенкоИ.В., Лигирда О.Ф., Головко Т.С., Лобода А.Д Використання радіочастотної гіпертермії для підвищення ефективності комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози. Клиническая  онкология №2(2),2011, с.42-46.

Смоланка І.І., Досенко І.В., Костриба О.І., Черниш В.О. Неспецифічна імунотерапія при комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози Тез XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.78-79

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., ДосенкоИ.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д. Застосування термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.80

Смоланка І.І. Фильчаков Ф.В., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Шуміліна К.С.Застосування адоптивної імунотерапії в комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.81

Смоланка І.І., Орел В.Е., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Лобода А.Д. Застосування термохіміотерапії в комплексному лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози Інформ. Лист Випуск з проблеми «Онкологія»

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Тарасова Т.О., Лобода А.Д. Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози при використанні радіочастотної гіпертермії Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (43), 2012 с. 111-117

А.Д. Лобода, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, І.В.Досенко Модифікована неоад’ювантна поліхіміотерапія при лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози. Тез. Матеріали третього науково-практичного семінар студентів та молодих вчених присвячений всесвітньому дню боротьби із раком. НМУ ім. О.О. Богомольця, 2012

И.И. Смоланка, В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко, А.Д. Лобода Оценка регрессии метастатически пораженных лимфатических узлов при использовании радиочастотной умеренной локальной гипертермии в лечении больных местно распространенным раком грудной железы Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

И.И. Смоланка, В.Э. Орел, И.В. Досенко, А.А. Ляшенко, А.Д. Лобода Эффективность радиочастотной умеренной гипертермии при лечении больных местно распространенным раком грудной железы Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Досенко И.В., Черныш В.О., Лобода А.Д.Непосредственные результаты лечения отечных форм рака молочной железы в зависимости от пути введения химиопрепаратов Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

А.Д. Лобода, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, І.В. Досенко Ефективність термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози Тез. Матеріали XІ конференції молодих онкологів України за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології» 23-27 квітня, 2012, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Лобода А.Д.Рання діагностика та перспективи лікування раку грудної залози Тез. Матеріали Міжнародного медичного форуму 2012. Інновації в медицині – здоров`я нації! 25 — 27 вересня 2012, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», м. Київ

Смоланка И.И., Скляр С.Ю., Досенко И.В.О заболеваниях молочних желез Пособие для женщин Национальный институт рака Киев 2012, 24 с.

В.Э. Орел, Н.А. Николов, В.И. Котовский, В.И. Дунаевский, И.И. Смоланка, И.В.Досенко А.Д. Лобода, А.В. Романов, О.Ю. Ярошенко Компьютерный структурный анализ паттернов теплового поля в тканях организма при воздействии радиочастотной умеренной гипертермии. Электроника и связь. – 2012. №5. – С. 15-23.

Смоланка І.І., Югрінов О.Г., Досенко І.В., Ляшенко А.О., Супруненко О.О., Лобода А.Д. Безпосередні результати комплексного лікування хворих на місцево-поширений рак грудної залози із застосуванням системно-селективної неоад’ювантної поліхіміотерапії Клиническая онкология. – 2013. №1(9). —  С.44-47.

И.И.Смоланка, О.Г. Югринов, А.А. Ляшенко, И.В. Досенко, А.А. Супруненко, М.С. Кротевич Опыт селективной неоадъювантной внутриартериальной полихимиотерапии в лечении больных отечными формами рака грудной железы.. Тез Перша таврійська школа з питань онкології. Тези регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань.» 29-30 серпня, 2013 р. – м. Херсон. С.119-121.

І.І. Смоланка, В.Е. Орел, І.В. Досенко, А.Д. Лобода Магнітотермія при комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози. Тез Перша таврійська школа з питань онкології. Тези регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики і лікування онкологічних захворювань.» 29-30 серпня, 2013 р. – м. Херсон. С.122-123.

Смоланка  І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лобода А.Д. Можливості термохіміотерапії при комплексному лікуванні хворих на місцево поширений рак грудної залози. Тез. II Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»II International Medical Congress «Introduction of modern medical science advances into healthcare practice in Ukraine». С.29-30.

Югрінов О.Г., Смоланка І.І., Супруненко О.О., Досенко І.В., Ляшенко А.О. Спосіб лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози Патент №82579 Національний інститут раку U201303536, Бюл.№ 15, Заявл. 22.03.2013, Опубл. 12.08.2013

Смоланка І.І., Орел В.Е., Досенко І.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д. Спосіб комплексного лікування хворих на рак грудної залози Патент №63088, u201102787, Бюл. №18, Заявл. 10.03.2011, Опубл. 26.09.2011