КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

Клінічна    ординатура   є   вищою   формою   підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певного фаху у вищих  медичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти   та    клінічних науково-дослідних інститутах, центрах.

Клінічна ординатура забезпечує одержання  лікарем  вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у  вищому  медичному закладі освіти III-IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи  лікарем-спеціалістом з певного фаху.

Основним завданням клінічної  ординатури  є  поглиблення професійних   знань,   підвищення   рівнів   умінь   та    навичок лікаря-спеціаліста за його лікарським  фахом  з  метою  підготовки висококваліфікованого лікаря для  самостійної  роботи  в  закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться  з  відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян  України два роки, початок занять – 1 вересня.

В Національному інституті раку існує клінічна ординатура по спеціальності «онкологія» (шифр спеціальності 14.01.07).

На теперішній час в Національному інституті раку навчається 1 клінічний ординатор по спеціальністю «онкологія».