Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями наукової діяльності Національного інституту раку:

- створення та реалізація концепції органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак з метою покращення якості їх життя;

– проведення багатоцентрових рандомізованих досліджень за принципами доказової медицини за участю 3 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 інститутів НАМН України; 5 медичних університетів МОЗ України, Кембриджського університету (Великобританія),  16 онкологічних диспансерів та 7 лікувально-профілактичних закладів України

– включення новітніх технологій у стандарти діагностики та лікування з метою підвищення ефективності медико-біологічної та соціально-економічної реабілітації онкологічних хворих.

У 2015 році виконується 21 НДР : 2 фундаментальних, 17 прикладних, 2 ініціативні.

Виконання фундаментальних і прикладних досліджень у рамках  пріоритетних напрямів дало змогу досягти вагомих успіхів у вирішенні актуальних проблем у галузі клінічної онкології, розробки новітніх технологій диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, розробки сучасних методів лікування хворих з використанням нанотехнологій.

 

Заплановані та внесені в реєстр конференції Національного інституту раку на 2016 рік

№ п/п Назва заходу, тема Дата та місце  проведення заходу (число, місяць) Кількість учасників Перелік країн – учасниць Відповідальний за проведення заходу
Всього У т. ч. з інших міст

1

2 3 4 5 6

7

З’їзди

1 ХІІІ Зїзд онкологів та радіологів України 26-28 травня,м. Київ 600 400 Україна, Польша, Іспанія Коровін Сергій ІгоревичМихайлович Юрій Йосипович

Конференції

1 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення (для молодих вчених)» 18 березня,м. Київ 150 50 Україна,Росія Стаховський Олесандр Едуардович 
2 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування раку шийки матки» 11 листопада, м. Київ 150 50 Польща, Молдавія, Білорусія Свінціцький Валентин Станіславович
3 Науково-практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 30 червня-1 липня,м. Ужгород 180 150 Україна,Білорусь,

Німеччина,

Швейцарія,

США

Іванкова Валентина Степанівна
4 Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань» 20-21 жовтня м. Київ  150 120 УкраїнаГерманія

Щвейцарія

Крячок Ірина Анатоліївна
5 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології променевих методів дослідження в сучасній онкології» 20 квітням. Київ

 

150 100 Білорусь,Азербайджан Головко Тетяна Сергіївна
6 Науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту”  15 травням. Київ 350 250 Україна, країні Європейського союзу, Грузія, Японія, Корея, Російська Федерація Лукашенко Андрій Володимирович 
7 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини» 14-15 вересня,м. Полтава 120 90 Україна, Польща, Чехія, Узбекистан, Угорщина Солодянникова Оксана Іванівна

Семінари

1 Науково-практичний семінар «Лікування гострого та хронічного болю в онкології. Служба лікування гострого болю» 23 січням. Чернівці 100 Лісний Іван Іванович
2 Науково-практичний семінар «Лікування гострого та хронічного болю в онкології. Служба лікування гострого болю» 20 лютогом. Одеса 100 Лісний Іван Іванович
3 Науково-практичний семінар «Сучасні стандарти діагностики і лікування хронічного лімфо лейкозу» 25 лютогом. Черкаси 40 Крячок Ірина Анатоліївна
4 Науково-практичний семінар «Діагностика та лікування лімфоми Ходжкіна» 2 березням. Київ 50 Крячок Ірина Анатоліївна
5 Науково-практичний семінар «Діагностика та лікування лімфоми Ходжкіна» 31 березням. Харків 50 Крячок Ірина Анатоліївна
6 Науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасної гематології» 8 квітням. Київ 50 Крячок Ірина Анатоліївна
7 Науково-практичний семінар «Лікування гострого та хронічного болю в онкології. Служба лікування гострого болю» 16 квітням. Харків 100 Лісний Іван Іванович
8 Науково-практичний семінар «Мультидисциплінарні аспекти лікування болю» 03-04 червням. Вінниця 100 Лісний Іван Іванович