Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями наукової діяльності Національного Інституту Раку:

- створення та реалізація концепції органозберігаючих хірургічних втручань у хворих на рак з метою покращення якості їх життя;

– проведення багатоцентрових рандомізованих досліджень за принципами доказової медицини за участю 3 науково-дослідних інститутів НАН України, 3 інститутів НАМН України; 5 медичних університетів МОЗ України, Кембриджського університету (Великобританія),  16 онкологічних диспансерів та 7 лікувально-профілактичних закладів України

– включення новітніх технологій у стандарти діагностики та лікування з метою підвищення ефективності медико-біологічної та соціально-економічної реабілітації онкологічних хворих.

У 2017 р. авторським колективом (Бережна Н. М., Потебня Г. П., Колеснік О. О., Коноваленко В. Ф., Лісовенко Г. С., Діденко Г. В., Базась В. М., Храновська Н. М.) Національний інститут раку, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України отримано Державну премію України в галузі науки і техніки (хіміко-біологічні і медичні науки) за роботу “Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму” запропоновано оригінальні технології виготовлення окремих протипухлинних вакцин на основі ксеногенних ембріональних протеїнів, які отримано з аутологічних пухлинних клітин. Ефективність таких вакцин підтверджено експериментально, зокрема їх включено до комплексної терапії хворих на рак шлунка та недрібноклітинний рак легені. Вагомим результатом ауто вакцинотерапії є достовірне підвищення майже на 20% показника загальної 5-річної виживаності у вакцинованих хворих.

Національним інститутом раку за останні роки укладено Меморандум про наукове співробітництво з Кавендішською лабораторією Кембриджського університету (Велика Британія); укладено Меморандум про співпрацю з Університетом Каліфорнії (Ірвін, США); укладено Меморандум про взаєморозуміння між Центром Молекулярної Імунології Республіки Куба та Національним інститутом раку; укладено Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я Республіки; Македонія та Національним інститутом раку; укладено угоду про спільну діяльність у галузі експериментальної та клінічної онкології з Біомедичним інститутом університету Клемсона (США); укладено угоду про науково-практичне співробітництво в галузі клінічної онкології з Госпіталем Університету ім. Яна Бизеля, Бидгощ, Польща; укладено угоду про науково-практичне співробітництво з Інститутом Онкології Південної Швейцарії (IOSI).

Національний інститут раку співпрацює з такими міжнародними установами:

 • Співробітництво з Національним центром онкології МОЗ Азербайджанської Республіки.
 • Співробітництво з Міжнародним агентством дослідження раку (МАДР) –
  International Agency for Research on Cancer (IARC).
 • Співробітництво з Італійською Дослідницькою Групою з вивчення Лімфом (FIL).
 • Співробітництво з Міжнародною консультативною діагностичною онлайн
  платформою iPath.
 • Співробітництво з Міжнародною лімфомною організацією пацієнтів
  (Lymphoma Coalition).
 • Співробітництво з діагностичною референтною лабораторією СDD, США.

У 2018 році виконується 19 НДР: 1 фундаментальна, 16 прикладних, 2 ініціативні.

Виконання фундаментальних і прикладних досліджень у рамках  пріоритетних напрямів дало змогу досягти вагомих успіхів у вирішенні актуальних проблем у галузі клінічної онкології, розробки новітніх технологій диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, розробки сучасних методів лікування хворих з використанням нанотехнологій.

Заплановані та внесені в реєстр конференції Національного Інституту Раку на 2018 рік

 Завантажити план проведення конференцій НІР на 2018р

№ п/п Назва заходу, тема Дата та місце  проведення заходу (число, місяць) Кількість учасників Перелік країн – учасниць Установа-організатор, відповідальна за проведення заходу (повна поштова адреса, код міста та телефон(и) оргкомітету), відповідальна особа ( посада, прізвище, ім’я та по-батькові)
Всього У т. ч. з інших міст
1 2 3 4 5 6 7
Конференції
1 Науково-практична конференція «Сучасна онкологія: інновації діагностики та лікування» (для молодих вчених) 23 березня 2018 року м. Київ 100 20 Україна 03022, Київ-22,Національний інститут раку,

Самохвалова Олена Олександрівна

2 Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи в пластичній та реконструктивній онкоурології» присвячена 10-річчю існування відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку 19-20 квітня 2018 року м. Київ 200 150 Україна, СНД,США, Західна Європа Національний інститут раку МОЗ України

вул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022

тел. 257-01-87 д.мед.наук, проф. Е.О. Стаховський

3 Науково-практична конференція «Сучасна стратегія променевої діагностики та оцінки ефективності лікування пухлин органів малого тазу» 26 квітня 2018р. м. Київ 110 40 Україна, Білорусь, Азербайджан Національний інститут раку МОЗ Українивул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022 тел. 259-03-19, 257-10-61 проф. Головко Тетяна СергіївнаХарківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України 61176, Харків, вул. Корчагинців, 58тел. (057) 711-35-56, 711-80-25проф. Абдулаєв Р.Є.
4 Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування пухлин органів грудної порожнини» 26-27 квітня 2018 р.м. Вінниця 200 175 Україна, Білорусь, Польща, Молдова Національнийінститут раку 03022, м. Київ, вул. Ломоносова 33/44,тел. (044) 259-01-73e-mail: info@unci.org.uaВідповідальна особа – завідувач науково-дослідного відділення пухлин органів грудної порожнини Кіркілевський Станіслав ІгоровичВінницький обласний клінічний онкологічний диспансер01029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе 84тел. (0432) 43-55-88e-mail: vinonko@i.ua

Відповідальна особа – головний лікар

ВОКОД Шамрай Володимир Анатолійович

Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

тел. (0432) 57-03-60; факс: (0432) 35-05-63,(0432) 66-13-93

е-mail: admission@vnmu.edu.ua

Відповідальна особа – доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Ткач Андрій Анатолійович

5 Науково-практична конференція присвячена 70-ти річчю Полтавського клінічного онкологічного диспансеру «Сучасні проблеми діагностики та лікування в онкології» 10-11 травня 2018 р., м. Полтава 200 50 Україна 03022, Київ-22, Національний інститут раку,Колеснік Олена Олександрівна Заслужений лікар України, д-р. мед наукПолтавський КОДЗаслужений лікар України, д-р. мед наук, професорБаштан Володимир Петрович
6 Науково-практична конференція «Гепатопанкреатобіліарна хірургія»» 24-25 травня 2018 р., м. Киїів 300 150 Україна, Німеччина, Швейцарія 03022, Київ-22, Національний інститут раку, Колеснік Олена Олександрівна. Заслужений лікар України, д-р. мед наук, д-р. мед. наук Копчак Костянтин Володимирович
7 Науково-практична конференція «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 20-21 червня 2018 р.м. Вінниця 160 145 Україна, Білорусь, Німеччина, Швейцарія, США Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО) (вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024. Тел.: (057) 704-10-65, (057) 704-10-77);Національний інститут раку МОЗ України(вул. Ломоносова 33/43, Київ, 03022. Тел.: (044) 259-01-95 або (050) 958-33-43);Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024. Тел.: (057) 725-50-74);Міністерство охорони здоров’я України;Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП»Відповідальні особи:

1. В  Києві:

(044) 259 01 95 або (050) 958-33-43 – президент УТРО, професор Іванкова Валентина Степанівна

e-mail: valentina_ivankova@ukr.net

2. В Харкові:

(057) 725-50-74

Кулініч Галина Василівна

8 Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ядерної медицини» 10-11 вересня 2018 р.м. Чернівці 100 70 Україна, Польща, Чехія, Узбекистан, Угорщина Українське товариство фахівців з ядерної медицинипроф. Солодянникова О.І., тел. 259-01-90Національний інститут ракупроф. Солодянникова О.І.УДВП «Ізотоп»Солод Олександр Кирилович, тел. 528-90-37
9 Науково-практична конференція з міжнародною участю  «Нове в хірургії раку шлунково-кишкового тракту» 20-21 вересня 2018 р.м. Київ 350 150 Україна, Польща, Франція, Німеччина, Великобританія, США Національний інститут раку ГО «Українська спілка онкохірургів»вул. Ломоносова 33/43, 03022,тел. +380 (44) 259 02 73Email: oncosurgery.ua@gmail.comwww.surgical-oncology.com.uawww.facebook.com/oncosurgery.ua/Лукашенко Андрій Володимирович,Завідувач відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології Національного інституту раку,Секретар Української Спілки Онкохірургів
10 ІХ науково-практична конференція з міжнародною участю  «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань» 4-5 жовтня 2018 р.м. Київ 150 120 Україна, Італія, Швейцарія, Франція Національний інститут раку МОЗ Українивул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022тел.257-11-40 проф. Крячок Ірина Анатоліївна – завідувач н/д відділення хіміотерапії гемобластозів та адювантних методів лікування
11 Науково-практична конференція «Реалізація програми ERAS в онкохірургії» 18-19 жовтня 2018р. м.Київ 150 40 Україна, Білорусь Національний інститут раку МОЗ Українивул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022Лісний Іван Іванович – завідувач н/д відділення анестезіології та ІТБезносенко Андрій Петрович – головний лікар
12 Науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування прогностично несприятливих форм раку грудної залози» 26-27 жовтня 2018р. м. Київ 50 35 Україна Національний інститут раку МОЗ Українивул. Ломоносова, 33/43, м. Київ, 03022Смоланка Іван Іванович – зав нд відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургіїСивак Любов Андріївна- зав н/д відділення хіміотерапії солідних пухлин
13 Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної онкогінекології » 01 грудня 2018 р.м. Київ 110 40 Україна, Білорусь, Польща Національний інститут раку МОЗ України03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43,тел./факс (044)259-01-73,e-mail: info@unci.org.uaВідповідальна особа – д.м.н. Свінціцький В.С.