Черниш Валерія Олегівна

chernysh1

Спеціалізація: лікар хірург онколог

Кваліфікаційна категорія: вища категорія

Дипломи та ліцензії: у 1991 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа». 1991-1994 інтернатура з онкогінекології. 1995 рік — спеціалізація з «онкохірургії».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: лікування пухлинних захворювань грудної залози, неоадьювантной поліхіміотерапія, хірургічне лікування.

Наявність науково-практичних публікацій: співавтор наукових тез, статей, патентів на винаходи, методичних рекомендацій.

 

Список основних опублікованих статей

Наявність науково-практичних публікацій

Смоланка И.И., Черныш В.О., Скляр С.Ю., Кострыба А.И., Дoсенко И.В.Современная диагностика рака молочной железы Злоякісні новоутворення. Збірка наукових робіт. Вип.2. матеріали науково-практ. Конференції. ”Цитологічна і клінічна діагностика пухлин грудної порожнини і молочної залози”.Київ 2004 20-21 квітня . — С. 59-63

Смоланка И.И., Черныш В.О.,  Скляр С.Ю., Кострыба А.И., Дoсенко И.В., Головко Т.С.Диагностика рака молочной железы: современные Здоровье женщины. 2004.-  1(17) С. 175-177аспекты

Смоланка И.И. Досенко И.В., Головко Т.С., Рогацкая В.П., Черныш В.О. Использование полимера фибрина при консервативном лечении пациенток с кистами молочной железы Онкология.-2004.- Т.6, №4.-С.283-286

Смоланка И.И., Ляшенко А.А., Досенко И.В., Черныш В.О., Лобода А.Д. Непосредственные результаты лечения отечных форм рака молочной железы в зависимости от пути введения химиопрепаратов Тез. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., Черниш В.О., Дзятковская Н.Н., Потебня Г.П. Порівняльний аналіз результатів використання модифікованих аутологічних пухлинних клітин для специфічної імунотерапії хворих на рак молочної залози Тези ХІ з′їзд онкологів України: Матеріали з′їзду. Крим, 29 травня-2 червня  2006 р.- К., 2006.- С.95.

Смоланка И.И.Скляр С.Ю., Досенко І,В., Черниш В.О., Потебня Г.П. Досвід застосування аутовкцини при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози Тези ХІ з′їзд онкологів України: Матеріали з′їзду. Крим, 29 травня-2 червня  2006 р.- К., 2006.- С.96.

Смоланка И.И. Скляр С.Ю., Черниш В.О. Що необхідно знати про захворювання молочної залози Посібник для жінок. К.-2006.- 32 с.

Смоланка  І.І., Скляр С.Ю., Черниш В.О.Що необхідно знати про захворювання молочної залози Посібник для жінок. Київ 2006. 32с.

Смоланка І.І., Орел В.Е., Скляр С.Ю., Черниш В.О., Дзядковська Н.М. Потебня Г.П.Порівняльний аналіз використання модифікованих аутологічних пухлинних клітин для специфічної імунотерапії хворих на рак молочної залози Тез. XI з’їзд онкологів України. Матеріали з’їзду. Судак. 29 трав. — 2 червня 2006.С 95

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Досенко І.В., Черниш В.О., Потебня Г.П. Досвід застосування аутовакцини при комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози Тез. XI з’їзд онкологів України. Матеріали з’їзду. Судак. 29 трав. — 2 червня 2006. С 96

Смоланка І.І., Скляр С.Ю., Фільчаков Ф.В., Льон Г.Д., Досенко І.В., Костриба О.І., Черниш В.О. Клінічний досвід застосування неспецифічної імунотерапії у комплексному лікуванні хворих на місцевопоширений рак молочної залози Онкологія.-2007.-Т.9.№3.-С. 245-247

Орел В.Е, Смоланка І.І., Коровін С.І., Палівець А.Ю., Ціп Н.П., Кліманов М.Ю., ЧернишВ.О., Іванкова О.М., Дзятковська І.І., Ніколов М.О., Романов А.В.Спосіб комплексної терапії злоякісних пухлин та метасмазів Патент на корисну модель №35392, u200805918, Бюл.№ 17, Заявл. 07.05.2008, Опубл. 10.09.2008, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ»

Орел В.Э., Литвиненко С.В., Смоланка И.И., Смотров И.В., Николов Н.А., Мельник Ю.И., Романов А.В.,  Недбайло Ю.А., Дицкий В.И., Черныш В.О., Штанько А.А. Аппарат для коротковолновой индуктотермии “Магнитер” Медична техніка. – 2008. – т.2, №3. – С.47-50.

Смоланка И.И., Лигирда О.Ф., ДосенкоИ.В.. Черныш В.О. Модифицированная неоадъювантная внутриартериальная полихимиотерапия при лечении местнораспространенного рака молочной железы. Тез. VI съезд онкологов и радиологов стран СНГ 1-4 октября 2010 г., Душанбе. Материалы съезда.

Смоланка І.І., Досенко І.В., Костриба О.І., Черниш В.О.Неспецифічна імунотерапія при комплексному лікуванні хворих на місцево-поширений рак грудної залози Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.78-79

Смоланка И.И., Орел В.Е., Скляр С.Ю., ДосенкоИ.В., Лигирда О.Ф., Черниш В.О., Лобода А.Д. Застосування термохіміотерапії при лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози Тез. XII з”їзд онкологів України,20-22 вересня, Судак, Крим. Матеріали з”їзду с.80