Безносенко Андрій Петрович

beznosenko1

Спеціалізація: онкохірургія

Дипломи та ліцензії: сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургія» 2009 р.; сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «онкохірургія» 2010 р.; тематичне вдосконалення по лапароскопічній хірургії 2010, 2014 рр., перша кваліфікаційна категорія з «онкохірургії».

Основні напрями наукових та практичних досліджень: хірургічне лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини.

Наявність науково-практичних публікацій: проблема локального контролю в лікуванні хворих на рак прямої кишки. Клиническая онкология. 2011 г.; Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки. Клиническая онкология. 2011 г.; Перспективы использования мультимодальной программы «Fasttracksurgery»в хирургическом лечении опухолей органов брюшной полости. Клиническая онкология. 2012 г.; Актуальные вопросы лечения рака прямой кишки. Сучасна хірургія та колопроктологія. 2012 г.; Стратифікація підходів до реконструкції товстого кишечника після низьких ректальних резекцій з приводу раку. Університетська клініка. 2013 г.; Multivisceral resection as a treatment option for locally advanced rectal cancer. European Surgery. 2013 г.; Treatment results of the colorectal stromal tumors. Annals of Oncology. 2013 г.

Участь у конференціях, семінарах, симпозіумах: V Российская школа колоректальной хирурги, Москва 2011 г.; 7 European Colorectal Congress, St. Gallen, Switzerland 2013 г.; 8thInternational EFR (European Federation for coloRectal Cancer) Congress, Vienna, Austria 2013 г.

Членство в організаціях: European Association of Coloproctology з 2012 р.; IASGO з 2013 р.