Антонюк Сергій Анатолійович

 

antoniuk11

Спеціалізація: Патологічна анатомія

Стаж роботи: 6 років

Кваліфікаційна категорія: Лікар першої категорії

Дипломи та ліцензії: Стажування в РОНЦ (Москва); Гемцентр (Москва)

Основні напрямки наукових та практичних досліджень: Діагностика злоякісних утворень: епітеліальні пухлини товстого кишечника, лімфо-проліферативні процеси, патологія кісткового мозку.

Участь в конференціях, семінарах: 10 конференцій, 2 семінари, 3 симпозіуми

Чи є ви членом української або міжнародної медичної організації: Асоціація патологів України

 

Список опублікованих статей

Публікації:

2011

1.Грабовий О.М., Зарецький М.Б., Потороча О.М., Антонюк С.А. Великошапко А.Д. Клітинна гетерогенність пухлин як показник їх патогенетичного потенціалу // Актуальні проблеми онкоморфології (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю та ІІІ конференції Українського дивізіону інтернацаціональної академії патології. 12-13 травня 2011 р. м. Харків). – Харків, ХНМУ, 2010. – С. 18-19.

2.Грабовий О.М., Зарецький М.Б., Потороча О.М., Антонюк С.А., Великошапко А.Д. Морфо-функціональна гетерогенність клітин пухлин як показник їх патогенетичного потенціалу // Клиническая онкология.- 2011.- Спец. выпуск ІІ (XII З’їзд онкологів України. Матеріали з’їзду. 20-22 вересня 2011, Судак, Автономна Республіка Крим). — С. 20.

3.Щепотин И.Б., Колесник Е.А., Грабовой А.Н., Приймак В.В., Разумей Д.А., Лукашенко А.В., Ковальчук Э.Н., Махмудов Д.Э., Зарецкий М.Б., Безносенко А.П., Антонюк С.А. Нейроэндокринные опухоли ободочной и прямой кишки // Клиническая онкология.- 2011.- Т. 3, № 3.- С. 10-16.

 

2012

1.Грабовой А.Н., Антонюк С.А., Василишин О.И. Гетерогенность клеточного состава эпителиальных опухолей толстой кишки по содержанию нуклеиновых кислот// VII Съезд онкологов и радиологов СНГ (5-6.09.2012, Астана). — C. 45-46.

 

2013

1.Грабовий О. М., Антонюк С. А., Воробєй Є.А. Вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки // Український морфологічний альманах. – 2013. – Том 11, № 1. – С. 73-76.

2.Svergun N.M., Khranovska N.M., Grabovyy J.M., Ionkina N.V., Antonuk S.A., Inomistova M.V. The frequency and spectrum of KRAS gene mutation among patient with colorectal cancer in Ukraine //FEBS advanced lecture curs. – 2013.

3.Грабовий О. М., Антонюк С.А., Воробєй Є.А. Мітотична активність та вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки // Патологія. — 2013.- № 2 (28).- С. 13-16.

4.Новосад О.І., Крячок І.А., Храновська Н.М., Свергун Н.М., Грабовий О.М., Антонюк С.О. Прогностичні фактори ризику несприятливого перебігу лімфоми Ходжкіна: стандартні та пошук нових // Клиническая онкология.- 2013.- № 11 (3).- С. 115-119.

5.Грабовой А.Н., Антонюк С.А., Воробей Е.А. Стан ядерцевих організаторів та вміст нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки // Клиническая онкология.- 2013.- № 11 (3).- С. 156-159.

6.Грабовий О.М., Антонюк С.А. Зв’язок між станом ядерцевих організаторів та вмістом нуклеїнових кислот у ядрах клітин епітеліальних пухлин товстої кишки. Збірник праць науково-практичної конференції «Морфологічні основи наукових досліджень в медицині», присвяченій 110-річчю з дня народження Зазибіна М.І. – Київ. – 2013. – С. 75.

7.Магась Т.А., Логинова Е.А., Алексеенко О.И., Антонюк С.А., Адренокортикальный рак: клинико- цитологическая диагностика(наблюдения из практики) // 10-й Всероссийский съезд клинических цитологов (19-22. 09.13г, г. Смоленск) тезисы

8.Грабовий О. М., Антонюк С. А. // КЛІТИННА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ АДЕНОКАРЦИНОМИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЯК ПОКАЗНИК ЇЇ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ// Клиническая онкология.

9.Антонюк С. А., Воробєй Є. А., ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН ВМІСТУ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У ЯДРАХ КЛІТИН КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ// Конференция молодых ученых Киев 2013г.

10.Спосіб непрямого визначення ДНК у ядрах клітин ЕПТК Антонюк (патент) 08.05.13

11.Мартынчик А.В., Антонюк С.А., Кущевой Е.В.,  Филоненко К.С. , Титоренко И.Б., Новосад О.И., Степанишина Я.А., Крячок И.А. // Телемедицина в диагностике онкологических и онкогематологических заболеваний. Проект «iPath». Клиническая онкология, Киев 2013г.

 

2014

1.Грабовий О.М., Антонюк С. А. //ЗАЛЕЖНІСТЬ ВМІСТУ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У ЯДРАХ КЛІТИН РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ ВІД СТУПЕНЮ ЗЛОЯКІСНОСТІ. Національний інституту раку Одеса 2014 тези.

2.Антонюк С.А. // ЗВ’ЯЗОК РІВНЯ МІТОТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У ЯДРАХ КЛІТИН ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ТОВСТОЇ КИШКИ. Конференція молодих вчених 2014р. Київ.

3.Грабовий О.М., Антонюк С.А. // СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ. Національний інституту раку, м. Київ. 2014р Тезисы  V Международный медицинский форум.

4.Антонюк С. А., Грабовий О.М. // Епітеліальні пухлини товстої кишки: сучасні підходи до гістологічного визначення та уточнення ступеня злоякісності. Національний інститут раку, м. Київ. тезисы на ХV Конгресс СФУЛТ 2014р.