АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ


institut raka ginekologia

Запрошуємо вас до участі уНауково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної оногінекології», яка відбудеться 1 грудня 2018 року в м. Києві.

Перелік питань для розгляду на конференції:

1. Комплексна діагностика та лікування онкогінекологічних захворювань. Шляхи поліпшення віддалених результатів протипухлинного лікування.
2. Дискусійні питання застосування лапароскопічної хірургії в лікуванні раку органів репродуктивної системи.
3. Інвазивна діагностика, профілактика злоякісних новоутворень з використанням методів інструментальної візуалізації.
4. Результати використання таргетних препаратів в онкогінекології.
5. Діагностика та протипухлинна терапія під час вагітності.
6. Сучасні методи профілактики раку.
7. Питання променевої діагностики в онкологічній практиці.

Завантажити програму

Форми участі: виступ із доповіддю; стендова доповідь; виступ із доповіддю та публікація; участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення конференції працюватиме виставка виробників лікарських препаратів та медичного обладнання.

Учасники отримають сертифікат та інформаційні матеріали.  Матеріали конференції будуть опубліковані у журналі «Здоров’я жінки».

До 1 листопада 2018 р. приймаються тези обсягом 2000 знаків (текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman, розмір 12. ПІБ авторів, назва організації, інформація про авторів: академічне звання, почесне звання, на уковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, телефон, структура тез:мета і завдання д ослідження, матеріали і методи, результати і висновки.), для публікацій у журналі «Здоров’я жінки».

Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу.

Матеріали для публікації слід надсилати на адресу: Національного інституту раку, вул. Ломоносова, 33/34, Київ 02022, тел.: (098) 236-87-07, e.mail: valentin.svintsitski@gmail.com.

Проведення конференції затверджено МОЗ та НАМН України і внесено до реєстру заходів Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ; посвідчення №279 від 20 червня 2017 р.).

РЕЄСТРАЦІЯ

Місце проведення конференції: м. Київ, конференц-зала готелю Ramada Encore Kiev, Столичне шосе, 103. 

Контактні телефони організаторів:

Свінцицький Валентин Станіславович: зав. науково-дослідного відділення онкогінекології НІР,  тел. +38 (050) 387-44-33;

Лигирда Наталія Федорівна, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення онкогінекології НІР:  тел. +38 (098) 151-0-152; 

Організаційні питання: Марина Левко +38 (050) 355-30-42;, e-mail: mlevko953@gmail.com.