Питання радіаційної онкології в Україні

Шановні колеги!
Президіум Українського Товариства радіаційних онкологів запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції УТРО за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», яка буде проведена в м. Полтава 26–27 червня 2019 р.

Для участі у конференції запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичні фізики.
Основні програмні питання:
1. Променева діагностика в онкології.
2. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.
3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної променевої та хіміопроменевої терапії.
4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.
5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії.
6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.
7. Терапія супроводу в радіоонкології.

Під час конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Місце проведення: м. Полтава.
Реєстрація учасників конференції: 25-26 червня; відкриття – 26 червня; пленарні засідання — 26-27 червня; від’їзд — 28 червня.

Реєстраційний внесок є обов’язковим і складає 500 грн, сплачується на місці і включає: участь у роботі конференції, отримання матеріалів конференції, відвідування виставки, отримання сертифіката учасника.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Установи-організатори
Всі учасники конференції отримають сертифікати затвердженого зразка.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.11.1991 р. запрошення є офіційним документом для оформлення відрядження. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за основним місцем роботи.

Відповідальні особи:
1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail: khrulenko@ukr.net; +38 (050) 551-31-23.
2. У Харкові: Кулініч Галина Василівна: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36; Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: imr_omo@ukr.net.
3. У Полтаві: Жукова Тетяна Олександрівна +38 (099) 474-44-06

Facebook
Twitter
INSTAGRAM